Aktuality

Vysvětlení hlasování: Evropská pohraniční a pobřežní stráž

Agentura Frontex byla zřízena v roce 2005. Po roce 2015 v souvislosti s migrační krizí bylo nařízení novelizováno například v říjnu 2016. U tohoto předpisu jsem byl za výbor pro zahraniční věci stínovým zpravodajem frakce PPE. Agentura byla přejmenována na Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a získala více kompetencí, aby byla schopna účinněji pomáhat členským státům s ochranou vnější schengenské ...

Čtěte více »

Vysvětlení hlasování: Mimořádná situace ve Venezuele

Svým hlasem jsem se opět připojil k podpoře a uznání Juana Guaidóa jakožto legitimního prezidenta Bolívavorské republiky Venezuela, který hodlá ukončit Madurovu uzurpaci moci, sestavit národní prozatímní vládu a uspořádat předčasné prezidentské volby. Vyjadřuji také plnou podporu Národnímu shromáždění jako jedinému zákonnému orgánu Venezuely. Je důležité, aby novou reprezentaci uznaly i zbývající členské státy EU, které zatím svou podporu nevyjádřily. ...

Čtěte více »

Vysvětlení hlasování o návrhu směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Vysvětlení hlasování o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, 26.3.2019 Dnes jsme hlasovali o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. V souladu s tím, jak jsem o návrhu hlasoval v minulosti, jsem byl PROTI jeho přijetí. Nesouhlasím se současným zněním zejména článku 13 (v textu nyní ...

Čtěte více »

Vystoupení Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 26. března 2019 v rozpravě pléna Evropského parlamentu ve Štrasburku: Pane předsedající, v červnu 2014 Evropská unie přijala sankce zaměřené na zdroje ruské energie, obranu a finanční sektor. Hospodářské sankce stojí Rusko miliardy eur ročně. Už v březnu 2014 byly uvaleny na řadu ruských občanů vízové restrikce. Tyto osobní sankce sice neovlivní hospodářství Ruska a změny ...

Čtěte více »

Vystoupení Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil v úterý 12. března 2019 na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku: Pane předsedající, není to poprvé, co náš Parlament volá po globálním režimu sankcí v souvislosti s lidskými právy, který by po vzoru Spojených států amerických, Kanady a dalších zemí, například Litvy, Lotyšska, Estonska, nesl jméno pana Magnitského. Dnes jsme naši výzvu ve zprávě o vztazích ...

Čtěte více »

Rozprava na plénu: Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

Poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina hovořil 12.3.2019 v rozpravě pléna EP: Pane předsedající, zpráva paní Fotygové obsahuje celkem třicet osm doporučení Radě a vysoké představitelce Unie. Cílem doporučení je bojovat proti propagandě, kterou proti Evropské unii vedou třetí strany. Jedno z nejdůležitějších doporučení se ve zprávě skrývá pod písmenem h): zvyšovat povědomí o dezinformačních kampaních Ruska, neboť jsou hlavním zdrojem ...

Čtěte více »

Vystoupení Jaromíra Štětiny na plénu EP: Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva

Europoslanec Jaromír Štětina přednesl 14. února 2019 na plénu Evropského parlamentu svou řeč:   Pane předsedající, být ředitelem pobočky Memoriálu v Grozném je nebezpečné povolání. Vzpomeňme na Natalji Estěmirovovou, předchůdkyni Titjeva, která byla v roce 2009 zavražděna. Titjev čeká na rozsudek, který jej může poslat na deset i více let za mříže. Dnešní čečenský prezident Kadyrov, dosazený po druhé čečenské ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu, zejména o případu Mehmána Hüsejnova

Evropský parlament, –  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Ázerbájdžánu, zejména na usnesení ze dne 15. června 2017 o případu ázerbájdžánského novináře Afqána Muhtarlyho(1), na usnesení ze dne 10. září o Ázerbájdžánu(2) a na usnesení ze dne 18. září 2014 o pronásledování obránců lidských práv v Ázerbájdžánu(3); –  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 4. července 2018 ...

Čtěte více »

Písemné vysvětlení hlasování ke střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice

Prosincové plénum EP nadpoloviční většinou hlasů přijalo usnesení o střetech zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice. Osobně jsem usnesení podpořil. Přijatý text totiž jasně vyzývá Evropskou komisi k prošetření odhalených skutečností kolem koncernu Agrofert. Žádá pozastavení plateb společnostem, které jsou napojeny na premiéra, a požaduje, aby Komise získala zpět všechny neoprávněně vyplacené prostředky. Usnesení rekapituluje zisky koncernu Agrofert ...

Čtěte více »

Společný návrh usnesení o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové

Evropský parlament, –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, –  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv ze dne 29. listopadu 2018 o Íránu, zvláštního zpravodaje o nezávislosti soudců a právníků, hlavního zpravodaje pracovní skupiny pro svévolné zadržování, předsedkyně pracovní skupiny pro otázky diskriminace žen v právních předpisech a v praxi a zvláštní zpravodajky pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice, –  s ohledem ...

Čtěte více »