Vysvětlení hlasování: Mimořádná situace ve Venezuele

Svým hlasem jsem se opět připojil k podpoře a uznání Juana Guaidóa jakožto legitimního prezidenta Bolívavorské republiky Venezuela, který hodlá ukončit Madurovu uzurpaci moci, sestavit národní prozatímní vládu a uspořádat předčasné prezidentské volby. Vyjadřuji také plnou podporu Národnímu shromáždění jako jedinému zákonnému orgánu Venezuely. Je důležité, aby novou reprezentaci uznaly i zbývající členské státy EU, které zatím svou podporu nevyjádřily.
V rezoluci důrazně odsuzujeme kruté represe a násilí Madurova režimu vůči vlastním lidem. Počet obětí a zraněných narůstá. Rezoluce důrazně odsuzuje režim zneužívající bezpečnostních služeb k zastrašování a pronásledování vedoucích politických činitelů, novinářů a opozice. Ostře odsuzujeme účelovou blokaci dodávek humanitární pomoci, důsledkem čehož je vyostřená migrační krize v zemi. Vyzýváme k ukončení veškerého násilí a k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob, které byly zadrženy na základě toho, že jsou rodinnými příslušníky prozatímního prezidenta Juana Guaidóa či členy jeho týmu. Situaci je třeba urychleně řešit uspořádáním svobodných, spravedlivých a transparentních prezidentských voleb. Vedle Madurovy pokračující krutovlády je velmi znepokojující i bratrské pomoc Moskvy. Koncem března bylo do země dopraveno 35 tun materiálu a stovky vojáků v rámci technické a vojenské spolupráce. Caracaské konzultace náčelníka pozemních sil Tonkuškurova nevěstí nic dobrého.