Aktuality

Rozprava Evropského parlamentu: Nenávistné výroky, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích – úvahy o postupu EU

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil ve středu 5. dubna 2017 v rozpravě pléna Evropského parlamentu ve Štrasburku se svým příspěvkem: Dámy a pánové, šíření falešných zpráv je bezpečnostní hrozbou pro všechny členské státy Evropské unie. Tento fenomén je potřeba efektivně konfrontovat a na základě objektivních faktů tyto dezinformace vyvracet jak na evropské, tak na národní úrovni. V této souvislosti bych rád ...

Čtěte více »

Příspěvek Jaromíra Štětiny v rozpravě pléna EP: Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina

Dámy a pánové, někdy začátkem roku mne jedny ukrajinské noviny požádaly o rozhovor. První otázka, kterou mi redaktor položil, byla: „Proč jste nás vy – Evropská unie a Evropský parlament – hodili přes palubu?“ Když jsem zalapal po dechu, redaktor pokračoval: „Ukrajinci vám přestávají věřit. Pořád jen sliby a slova. Vždyť Ukrajina brání i vás. Lidi přitom umírají. A vy ...

Čtěte více »

Ukrajinští političtí vězni v Rusku a situace na Krymu

Příspěvek europoslance Jaromíra Štětiny přednesený na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku: Pane předsedající, dnes už je nemoderní nacpat lidi do dobytčáků a deportovat je. Tyto metody si dovolil Josef Stalin, když deportoval Čečence, Inguše, Krymské Tatary. Dnes se ve světě používají mnohem subtilnější metody než násilné stěhování celých národů. Národ není třeba stěhovat, stačí sofistikovaně vytvořit atmosféru strachu a lidé ...

Čtěte více »

Vystoupení Jaromíra Štětiny v rozpravě Evropského parlamentu: Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku ze dne 15. března 2017: Pane předsedající, bezpečnostní rizika pro Evropskou unii se za posledních deset let změnila. Chceme-li jim čelit, potřebujeme je definovat. Proto zpráva žádá Radu a vysokou představitelku, aby vypracovaly Bílou knihu EU o bezpečnosti a obraně, jež bude obsahovat definici hrozeb. Rád bych upozornil na jedno ...

Čtěte více »

Příspěvek Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu k nedávné částečné dekriminalizaci domácího násilí v Rusku

Europoposlanec Jaromír Štětina vystoupil 1. března 2017 na plénu Evropského parlamentu v Bruselu se svou řečí k nedávné částečné dekriminalizaci domácího násilí v Rusku: Paní předsedající, vážená paní komisařko, myslím, že to byl Solženicyn, kdo řekl: „Neznám žádného tvora pod sluncem, který by tolik vytrpěl jako ruská žena.“ Dost možná, že měl Alexandr Isajevič před očima stejně jako Někrasov statečné ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui – případ Francisky Ramirezové

Evropský parlament, – s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008 o útocích na ochránce lidských práv, občanských svobod a demokracie v Nikaragui(1) a na usnesení ze dne 26. listopadu 2009(2), – s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne ...

Čtěte více »

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Zhoršení situace na východní Ukrajině

Záznam vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ke zhoršení situace na východní Ukrajině ze 14. února 2017 naleznete zde. Paní předsedající, dovolte mi nyní, abych oslovil paní místopředsedkyni Komise, která není nyní mezi námi. Vážená paní místopředsedkyně Komise, jsem přesvědčen, že znáte výzvu nejvyšších představitelů ukrajinského parlamentu parlamentům zemí EU, USA, Kanady, Japonska a Evropského parlamentu. Je bezprecedentní, ...

Čtěte více »

Příspěvek Jaromíra Štětiny v rozpravě na plénu Evropského parlamentu: Zpráva o Albánii za rok 2016

Paní předsedající, pane komisaři, vítám zprávu Komise o Albánii jako další krok k integraci Albánie do Evropské unie a k zahájení přístupových jednání. Zpráva obšírně popisuje nedostatky, které brání integraci a odsunují asociaci na dlouhá léta. Nezmiňuje však jeden z podivuhodných rysů albánské politiky. Tím je politická velkorysost, kterou Tirana nedávno projevila. V době, kdy Evropa žije uprchlickou krizí a ...

Čtěte více »

Tisková zpráva: Jaromír Štětina místopředsedou podvýboru pro bezpečnost

Poslanec Jaromír Štětina (TOP 09) byl dnes opětovně zvolen místopředsedou parlamentního podvýboru pro obranu a bezpečnost (SEDE). Poslanci Jaromíru Štětinovi vyjádřili důvěru již podruhé v tomto volebním období. Jde tak o další výrazný úspěch a prioritu české národní delegace v Evropské lidové straně. „Jsem poctěn nominací a děkuji svým kolegům z české národní delegace. Oblast bezpečnosti v mezinárodních vztazích je ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi

Evropský parlament, – s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi, zejména na poslední dvě usnesení přijatá dne 9. července 2015(1) a 17. prosince 2015(2), – s ohledem na přepracovanou dohodu z Cotonou, zejména na její článek 96, – s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/394 ze dne 14. března 2016 o uzavření konzultací s Burundskou republikou podle článku 96 ...

Čtěte více »