Rozprava na plénu: Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

Poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina hovořil 12.3.2019 v rozpravě pléna EP:

Pane předsedající, zpráva paní Fotygové obsahuje celkem třicet osm doporučení Radě a vysoké představitelce Unie. Cílem doporučení je bojovat proti propagandě, kterou proti Evropské unii vedou třetí strany. Jedno z nejdůležitějších doporučení se ve zprávě skrývá pod písmenem h): zvyšovat povědomí o dezinformačních kampaních Ruska, neboť jsou hlavním zdrojem dezinformací v Evropě.

V roce 2014 vytyčil ruský generál Gerasimov doktrínu o nových druzích útoků, podle které jsou vhodně použitá slova silnější, než raketové systémy a tanky. Mluví-li Gerasimov o vhodně užitých slovech, není pochyby, že má na mysli lež. Lež se stala oficiální doktrínou kremelské politiky. Je nejvyšší čas, abychom si to v Evropské unii uvědomili. Abychom si uvědomili, že hybridní válku s Ruskem prohráváme. Ztratili jsme schopnost nazývat věci pravými jmény. Ztratili jsme schopnost Evropskou unii bránit. Rusko není náš spojenec, Rusko je náš nepřítel.