Vystoupení Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil v úterý 12. března 2019 na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku:

Pane předsedající, není to poprvé, co náš Parlament volá po globálním režimu sankcí v souvislosti s lidskými právy, který by po vzoru Spojených států amerických, Kanady a dalších zemí, například Litvy, Lotyšska, Estonska, nesl jméno pana Magnitského.

Dnes jsme naši výzvu ve zprávě o vztazích Evropské unie a Ruska zopakovali, zpráva naléhavě žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby neprodleně připravily legislativní návrh celounijní verze Magnitského zákon, který by umožnil ukládat zákazy udělování víz a cílené osobní sankce, jako je zablokování vlastnictví a zájmu v oblasti majetku a tak dále a tak dále. Plně podporuji celounijní mechanismus, který by měl účinněji postihovat jednotlivce, kteří jsou implikováni v závažném porušování lidských práv.

Pokud má Evropa zůstat věrná svým hodnotám, nemůže k okolnímu bezpráví jen vzhlížet. Bezzubost našich reakcí na vykonstruované procesy, na mučení politických vězňů snižuje naši autoritu a posiluje rozpínavost a troufalost autoritářských režimů.