Literární tvorba

JAROMÍR ŠTĚTINA, PAVLA HÁJKOVÁ: VÝPRAVA ZA ČESKÝMI ČERTY

2005

Epochální encyklopedie pekelných historií v Čechách

Sepsal Jaromír Štětina
Fotografiemi, mapami a palubním deníkem doplnila Pavla Hájková

Po čertech důkladná encyklopedie pekelných historií, ďábelských skutků a čertovin, jež zanechaly svůj otisk v dějinách, myslích i horninách Čech, je nejnovějším, veskrze unikátním a neocenitelným příspěvkem k české, evropské, ba i světové čertologické literatuře.

Předkládá laskavému čtenáři sumu poznatků podložených dlouholetým teoretickým bádáním a stvrzených mravenčí, leč smělou výzkumnou prací v terénu při ambiciózní a ojedinělé expedici, při níž badatelé neváhali vsednout na vůz tažený koňským spřežením a širokým obloukem kolem celých Čech doslova táhnout k čertu.

Encyklopedie, jež je jakousi zhutnělou závěrečnou zprávou řečené vědecké Výpravy za českými čerty,

 • shromažďuje více než půl tisícovky pekelných příběhů;
 • poprvé v historii zasazuje českého čerta do kontextu evropské ďábelské hiearchie;
 • rozpracovává etologii, typologii i morfologii českého čerta;
 • dospívá k řadě unikátních objevů, jako je například exaktní stanovení rychlosti pohybu českého čerta;
 • dopodrobna zkoumá čertův milostný život;
 • rozkrývá územní organizaci českých čertovských centurií;
 • a mimo jiné odhaluje i to, co mnozí jen mlhavě tušili, totiž že hlavní vchod do pekla se nachází v Čechách.

To vše ilustrováno hojností map, plánů, náčrtů, kreseb, tabulek a dokumentárních fotografií, podloženo rekonstrukcemi a výpověďmi očitých svědků a kořeněno syrovými záznamy z palubního deníku. A jelikož expedici na cestě dlouhé 1001 km nedoprovázely jen údery čertovských kopyt, ale i klapot kopyt koňských, přijdou si při četbě přítomné knihy na své také přátelé koní – najdou v ní nejednu dobrou radu, kterak si počínat při organizaci výprav s koňským spřežením.

Jaromír Štětina

Patří mezi významné české čertologické badatele. Narodil se v Praze, dětství strávil pod pohanskými kameny na pomezí Lužice a Jizerských hor. Vystudoval tři univerzity. Na první se učil spolu s pekelným velkoknížetem Mamonem opovrhovat cenou peněz. Na druhé byl žákem pekelného velkovévody Paimona, profesora magmatických nauk. Třetí univerzitou mu byl život: bojoval s větrnými mlýny a bránil se ďábelským mámením. Varuje před podpisováním pekelných úmluv. Sám by podepsal smlouvu s Mefistofelem jen v jednom případě – zmiňuje se o něm v této knize.

Mnoho let byl odpůrcem velkovévody Abigora. Současné civilní povolání: senátor.

Jedna z jeho zásad: Cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími.

Pavla Hájková

Mladší čertologická badatelka. Narodila se v Praze pod vyšehradskou skálou, kde na ni od dětství působily příběhy o čertech a vodnících, o bájném Vyšehradě, kam často chodívala Leopoldovou bránou. Vystudovala univerzitu, za niž by se nestyděl ani mocný pekelný vévoda Aloces, milovník literatury a umění. Smlouvu s čertem by nikdy nepodepsala, dokáže však pochopit, když to někdo udělá díky nejsilnějšímu lidskému citu, lásce.

Současné civilní povolání: redaktorka.

Rada pro dívky a dámy: Pozor na krásné vemlouvavé anděly typu Beliala, zkontrolujte si raději, zda jim pod čupřinou něco neraší.

Obsah:

 • Kapitola A: Cestami divokých lovců
  • A 1 Počátky
  • A 2 Půta Švihovský poprvé
  • A 3 Čert jako muzikus
  • A 4 Rozporuplnost jeho charakteru
  • A 5 První setkání s Jakubem Krčínem
  • A 6 Nejdelší čertovský transfer
 • Kapitola B: Čertovské střední Čechy
  • B 1 Duhové perly naší sbírky
  • B 2 Ďábelská pokušení sv. Ivana
  • B 3 V šachtě nejsou duše k mání
  • B 4 Muži, kteří se neupsali ďáblu
  • B 5 Divoký čertův tanec
  • B 6 Hrob Jakuba Krčína
 • Kapitola C: Ďábelská ofenzíva
  • C 1 Teprve až bude pokácen poslední strom…
  • C 2 Ďábelské zápasy
  • C 3 Vše začalo pokladem
  • C 4 Lokální patriotismus českého čerta
  • C 5 Profesní debakl velkovévody Abigora
  • C 6 Pentagram – planoucí hvězda mágů
 • Kapitola D: Lásko pekelná!
  • D 1 Po lesních cestách
  • D 2 Na počátku byla Lilith
  • D 3 Milostný život českého čerta
  • D 4 Příběhy lásky
 • Kapitola E: Rovnováha dobra a zla
  • E 1 Čertovo kopýtko na paprice
  • E 2 Čertovské příběhy od sousedů
  • E 3 Na severovýchod od Žatce
  • E 4 Ďáblovy peníze
  • E 5 Kámen zla a Kámen dobra
  • E 6 Díky Počedělickým
  • E 7 Montgolfierové a ďábel
 • Kapitola F: Velký křesťanský rozkol
  • F 1 Povstání druhého dne
  • F 2 Čert s dobrým srdcem
  • F 3 Je český čert spravedlivý?
  • F 4 Faust z Jizerských hor
  • F 5 Krajem Karla Hynka Máchy
  • F 6 Čerti českého ráje
  • F 7 Český čert a alkohol
  • F 8 Rarášek – čertovské dítě?
 • Kapitola G: Velká cesta na východ
  • G 1 Čertovské rysy Krakonošovy
  • G 2 Plavení koní
  • G 3 Nová krčínovská stopa, již pátá v pořadí
  • G 4 Čertovy otisky
  • G 5 Vzpomínky na strašlivý náraz
  • G 6 Peklo jako způsob bytí
 • Kapitola H: Východním pomezím
  • H 1 Malphas a Asmodeus: hrdinové pekelných Čech
  • H 2 Ďábelská mámení
  • H 3 Veliká cesta
  • H 4 Kolik podob má ďábel?
  • H 5 Jan Kašpar Khauc
 • Kapitola CH: Peklo
  • CH 1 Svatý Prokop – fakta
  • CH 2 Svatý Prokop – pověsti
  • CH 3 Podstata pekla
  • CH 4 Příběhy na Želivce a Sázavě
  • CH 5 O čertovi podrobněji
  • CH 6 České pekelné centurie
 • Kapitola I: Smlouvy s ďáblem
  • I 1 Střecha nad hlavou
  • I 2 Smlouvy s ďáblem v Čechách
  • I 3 Adam a Eva, hřích a Jakub Krčín
  • I 4 Koňáci
  • I 5 Návrat
 • Kapitola J: Pražský epilog
 • Obálku navrhl a knihu graficky upravil Tomáš Didunyk
 • Mapy nakreslil Martin Šárovec
 • Vysazené mapy vytvořila Marie
 • V roce 2005 vydalo NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Jana Masaryka 56, 120 00 Praha 2, za laskavého přispění České televize
 • Vydání první
 • Redaktor Ivo Šmoldas
 • Sazba Tomáš Didunyk
 • ISBN 80-7106-770-9

JAROMÍR ŠTĚTINA: VYKRADAČI HROBŮ

2004

Povídky o válce a o lásce, Nakladatelství G plus G, Praha

Povídky, které se odehrávají od Kavkazu po Afriku, v českém pohraničí i v současném Afgánistánu, Iránu, na Sibiři i na Balkáně, v Americe i v Paříži, mají jedno společné ? v krizové a vyhraněné situaci, jakou může přinést jen válka, jsou vítězové i poražení vedeni touhou po lásce, vědomě i nevědomky. Láska v dějinách způsobovala války jen zcela výjimečně, válka zato, navzdory a snad i díky své apokalyptičnosti, dokáže v člověku lásku probudit, říká Jaromír Štětina.

Obsah:

 • Dvě jistoty Francouze Jeana-Luca
 • Obraz Gribojedova
 • Jak podotkl Lev Nikolajevič
 • Maratón
 • Vzpomínky na Afriku
 • Muž, který se rozhodl, že nezemře
 • Beránek Boží
 • Solipsista
 • Vražda v hotelu Intercontinental
 • Přeludné obrazy
 • Vykradači hrobů
 • Krásné sprosťačinky
 • Svět podle Hobbese
 • Hasič číslo dvě
 • Duše vojáka N.
 • Redakce textu: Adam Gebert
 • Návrh obálky: Juraj Horváth
 • Sazba: Petr Teichmann
 • Tisk: Těšínské papírny
 • Vydalo nakladatelství G plus G, Biskupcova 78, Praha 3 v Praze 2004
 • Vydání první
 • ISBN 80-86103-76-5

PETRA PROCHÁZKOVÁ, JAROMÍR ŠTĚTINA: ROŠANGOL

2003

Afghánské povídky „Adžamal“ (Petra Procházková) a „Svět podle Hobbese“ (Jaromír Štětina) jsou „reportáží“ z místa, které oba autoři poznávali bezprostředně několik měsíců. Jaký je současný Afghánistán? Jak se žije tamějším rodinám, dětem, ženám? Odpověď podávají autoři v příbězích dvou žen-matek.

„Nikdo z nás evropských filosofů, politologů, sociologů či dokonce vládců není schopen ponížení chudobou pochopit, protože nám chybí zkušenost autopsie. Teprve když jsem se stal součástí oné bezradné masy, mohl jsem přestat odsuzovat matky, které nechávaly slabší děti přirozenému výběru smrti, aby měly víc jídla pro ostatní – je to jako když pták vyhodí nedomrlé ptáče z hnízda. Mohl jsem přestat odsuzovat ženy, které kvůli hladu prodávaly své dcery.“

Jaromír Štětina

Obsah:

 • Adžamal (P.Procházková)
 • Svět podle Hobbese (J.Štětina)
 • Redakce textu: Adam Gebert
 • Návrh obálky: Juraj Horváth
 • Sazba: Petr Teichmann
 • Tisk: S-tisk, Vimperk
 • Vydalo nakladatelství G plus G v Praze 2003
 • Vydání první
 • ISBN 80-86103-70-6

DAGMAR VOLENCOVÁ , JAROMÍR ŠTĚTINA: ŽIVOT V EPICENTRU

2003

Rozhovory, Nakladatelství Portál, Praha

Těším se na každé ráno, říká Jaromír Štětina v knižním rozhovoru. Jeho jméno je obvykle spojováno s válečnou žurnalistikou. S neomylným čichem na konflikty teprve se rodící se ocitá v epicentru dění. Knížka není jen o Štětinovi reportérovi, je současně i životním příběhem. Štětina vypráví o svém dětství v poválečných Sudetech, dále umožňuje čtenáři pohled do dob Štětiny geologa, který prožije v Íránu návrat Chomejního, nahlédne s protagonistou do tureckého vězení, na Indus, který splul s legendární Matyldou a stal se průkopníkem českého raftingu, na Sibiř?Jako by celý jeho předchozí život byl jakousi přípravou na roli válečného zpravodaje, dokumentaristy a spisovatele. Nic z toho, co prožil, není náhodné, vše má svou zákonitost, směr načrtnutý kdesi v nekonečnu.

Obsah:

 • Fotografie na obálce Petr Kolínský
 • Návrh obálky Markéta Zindulková
 • Odpovědný redaktor Pavel Zach
 • Výtvarný redaktor Vladimír Zindulka
 • Vydalo nakladatelství Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8 v roce 2003
 • Vydání první
 • ISBN 80-7178-794-9

JAROMÍR ŠTĚTINA: STOLETÍ ZÁZRAKŮ

2000

Povídky, Nakladatelství Lidové noviny, Praha

Náměty k příběhům sbíral autor při své práci novináře a válečného zpravodaje. Některé válečné příběhy psal doslova v zákopech či při bombardování. Hrdiny jeho povídek jsou lidé v nouzi, v tísni, kterou jim přinášejí zlomové dějinné události. Jsou o lidech, kteří, třebaže je drtí osud, zůstávají lidmi. Tak, jako jeden z hrdinů titulní povídky této knížky, který říká: Všechno jsme přežili. Není to snad století zázraků? A ptáte se, odkud se berou? Z víry a z lásky.

Obsah:

 • U pramenů Gangy
 • Zjevení svatého Jana
 • Co všechno viděl šofer Váňa, než umřel v troskách náklaďáku u mostu na silnici z Chandygy do Susumanu
 • Válka jako modus vivendi
 • Pětkrát pět prstů dcer mlynáře Javčika
 • Abeceda
 • Uzlíkové písmo
 • Úsměv idiota Gríši
 • Gigánská kouzla
 • Století zázraků
 • Psí žena
 • Strážce Altaje
 • Válka zlatokopů
 • Ibn Marijam a srdce Ivana Vasiljeviče
 • Tajemství prezidentovy smrti
 • Jak Blonďáček Kurt unikl potrestání
 • Lovci jelenů
 • Dva pytle mouky
 • Elixír života
 • Bláznův dům
 • Jak děvkař Fernando zachránil život nevěstě svého kamaráda Padesátky
 • Slepý Aristoteles
 • Bílé noci
 • Návrat Alexandra Solženicyna
 • Trapný omyl nejvyššího lámy kláštera Šangrila
 • Obálku navrhl a graficky upravil Tomáš Didunyk
 • V roce 2000 vydalo Nakladatelství Lidové noviny, Jana Masaryka 56, 120 00 Praha 2
 • Redaktor Pavel Zvěřina
 • Odpovědná redaktorka Galina Tomíšková
 • Vydání první
 • ISBN 80-7106-384-3

JAROMÍR ŠTĚTINA, ZDENĚK PROCHÁZKA: SOUOSTROVÍ NADĚJE

1990

Po stopách stalinských koncentračních táborů na řece Kolymě.

Nakladatelství Mladá fronta, Praha

Motto: Kolyma byla největší a nejproslulejší ostrov, pól krutosti oné podivuhodné země Gulag, roztříštěné svou geografií na souostroví, avšak stmelené svou psychologií v kontinent, oné skoro neviditelné a nehmatatelné země, jež byla zalidněna národem zeků.

 • Fotografie Jan Šilpoch, Zdeněk Procházka
 • Obálka Miroslav Kloss
 • Vydalo nakladatelství Panorama v Praze v roce 1990
 • Odpovědný redaktor Jaroslav Vozobule
 • První vydání

OTAKAR ŠTĚRBA, JAROMÍR ŠTĚTINA: OD PRAMENE K OCEÁNŮM

1986

Cestopis, Nakladatelství Panorama, Praha

Řeka od pramene k oceánům, to byla vůdčí myšlenka dvojice českých cestovatelů ? sportovců a přírodovědců, kteří se svými přáteli podnikli neobvyklou plavbu po velkém světovém veletoku Ob. Bouřlivé altajské řeky, z nichž Ob vzniká, sjížděli na nejrůznějších plavidlech, mimo jiné také na dnes již legendární Matyldě. Dále na sever pokračovali na dvou motorových plachetnicích, na Chvále bláznovství a Magdaléně. Plavba jim umožnila seznámit se s širokým okolím řeky, s životem na jejích březích, s přírodou, s minulostí a současností. Čtenáři se dostane jedinečná příležitost poznat tuto část euroasijského kontinentu. Kniha začíná ve vysokých horách Altaje a postupně se přesouvá do Západosibiřské nížiny, které vévodí močálovitá tajga, považovaná za jedno z posledních území nedotčených vlivem člověka. S účastníky výpravy se čtenář dostane i na Polární Ural, do tundry mezi pastevce sobů, mezi říční rybáře jeseterů i do nových měst, vznikajících v kdysi pusté tajze.

 • Fotografie František Sláma, Otakar Štěrba, Jaromír Štětina
 • Mapky Karel Zpěvák
 • Obálka a grafická úprava Miloslav Fulín
 • Vydalo nakladatelství Panorama v Praze v roce 1986
 • Odpovědná redaktorka Milena Perglerová
 • Výtvarná redaktorka Věra Běťáková
 • Technický redaktor Milan Kovář
 • První vydání

OTAKAR ŠTĚRBA , JAROMÍR ŠTĚTINA: JEZDEC NA ŠEDOBÍLÉM KONI

1981

Eposy Altajů , Nakladatelství Albatros, Praha

Epické příběhy, které před dávnými časy vznikaly a ústním podáním se uchovávaly mezi obyvateli Altaje, hornaté oblasti v nitru střední Asie. Oba autoři, Jaromír Štětina a Otakar Štěrba během své první společné výpravy na Altaj v roce 1968 sesbírali velké množství eposů od místních obyvatel, které potom přeložili a přebásnili. Tyto eposy nepatří k  nejvýznamnějším literárním památkám, zato nám však umožňují nahlédnout do ducha a smýšlení lidí, kteří si až dodnes, navzdory veškerému pokroku, který jim přinesla civilizace, zachovaly ještě mnohé ze svého někdejšího způsobu života, ze svých dávných zvyků a kulturních tradic.

 • Ilustrace Karel Šafář
 • Grafická úprava Josef Týfa
 • Vydalo nakladatelství Albatros v Praze v roce 1981
 • Odpovědná redaktorka Jitka Minaříková
 • Výtvarný redaktor Zdeněk Mlčoch
 • Technický redaktor Pavel Rajský
 • První vydání

JAROMÍR ŠTĚTINA: STUDNA PRO MANDON

1981

Literatura faktu, Nakladatelství Panorama, Praha

Autor zavádí čtenáře do zcela jiného prostředí, než je svět divokých peřejí v knize S Matyldou po Indu. Odjíždí do Íránu jako prospektor hledat v pohoří Zágoros alumíniovou rudu. Dopodrobna poznává tento zapomenutý kout zeměkoule, žije s kočovnými Bachtijáry, Lory a Kaškajci uprostřed nádherné přírody, ale kataklyzma lidských svárů otřásají zemí i hrdiny příběhu. Štětinovo vyprávění je dramatické, syrové, hluboce lidské, snad proto, že byl jedním z mála cizinců, kteří na vlastní kůži od začátku až do konce prožili revoluci, která svrhla nejstarší císařství světa.

 • Barevné fotografie Zdeněk Thoma
 • Ilustrace Karel Přibyl
 • Mapa Karel Zpěvák
 • Obálka, grafická úprava Miloslav Fulín
 • Vydalo nakladatelství Panorama v Praze v roce 1981
 • Odpovědná redaktorka Milena Perglerová
 • Výtvarná redaktorka Jitka Hudová
 • Technická redaktorka Jarmila Sojková
 • První vydání

JAROMÍR ŠTĚTINA: S MATYLDOU PO INDU

1979

Cestopis, Nakladatelství Panorama, Praha

V druhé polovině 20.století zbylo na mapě světa už jen málo bílých míst. Pralesy byly probádány, většina horských velikánů vylezena. Pozornost průkopníků se obrátila do hlubokých údolí, protékaných divokými zpěněnými řekami. Skupina Čechoslováků v čele s Ing. Jaromírem Štětinou začala pomýšlet na údolí nejhlubší, na údolí řeky Indu. Vymysleli speciální plavidlo, dnes už proslulou Matyldu, kterou nejprve vyzkoušeli na velehorských peřejích v Altaji. V roce 1975 se jim konečně splnil dávný sen a po mnoha překážkách stanuli na břehu legendárního veletoku. A tak expedice Indus 1975 jako první na světě proplula na Matyldě nejhlubší údolí světa a dosáhla tak světového prvenství.

Tato kniha se dočkala dalších vydání ( Panorama 1983, Ivo Železný 2000, byla přeložena do maďarštiny v roce 1985) a stala se tak právem biblí vodáků.

 • Barevné a černobílé fotografie Jiří Koudela, Jaromír Štětina, Wolfgang Wenzel a František Sláma
 • Mapa Karel Zpěvák
 • Obálka, grafická úprava Miloslav Fulín
 • Vydalo nakladatelství Panorama v Praze v roce 1979
 • Odpovědná redaktorka Milena Perglerová
 • Výtvarná redaktorka Věra Šalamounová
 • Technická redaktorka Alena Suchánková
 • První vydání

fotky z cest