Písemné vysvětlení hlasování ke střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice

Prosincové plénum EP nadpoloviční většinou hlasů přijalo usnesení o střetech zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice. Osobně jsem usnesení podpořil. Přijatý text totiž jasně vyzývá Evropskou komisi k prošetření odhalených skutečností kolem koncernu Agrofert. Žádá pozastavení plateb společnostem, které jsou napojeny na premiéra, a požaduje, aby Komise získala zpět všechny neoprávněně vyplacené prostředky. Usnesení rekapituluje zisky koncernu Agrofert z evropských strukturálních a investičních fondů, které v období 2013–2020 činily ročně i 82 milionů EUR. Upozorňuje také na vnitrostátní prohlášení o příjmech, podle kterého premiér jen za první pololetí roku 2018 z koncernu Agrofert prostřednictvím svých svěřenských fondů získal příjem ve výši 3,5 milionů EUR. Parlament připomíná, že již v minulosti na možný střet zájmů Babiše nejdříve jako ministra financí, později jako předsedy vlády upozorňoval. Jsem rád, že se mi do textu podařilo prosadit ustanovení poukazující na premiérovo vlastnictví významných českých médií. Právě mediální pokrytí dělá v ČR panu premiérovi velkou službu v zakrývání pravé podstaty jeho aktivit. Usnesení sice řeší konkrétní případ koncernu Agrofert, souhlasím však také s výzvou k vytvoření zcela univerzálního kontrolního mechanismu, který by v kterémkoli členském státě umožnil v případě nečinnosti vnitrostátních orgánů důrazný zásah a zamezil by tak přetrvávajícímu střetu zájmů.