Monthly Archives: Září 2011

Korespondence senátora Štětiny o Janu Rejžkovi a BIS

Vážený pane Lebduško,   mne ty články pana Rejžka, kerého jsem mimochodem před časem navrhl na cenu KAN, taky překvapily. Bohužel jsem zjistil od svých zdrojů v BIS, že pan Rejžek, který se pravidelně stýká s pracovníky BIS byl buď nevědomě zneužit jako vlivová osoba, nebo přímo úkolován BIS rozpoutat pomlouvačnou kampaň. Souvisí to s tím, že se snažím zjistit, ...

Čtěte více »

Senátor Štětina odpovídá šéfovi vnitřní inspekce BIS

Vážený pan Plk. JUDr. Jiří Škuba ředitel odboru inspekce   Bezpečnostní informační služba P.O.BOX 1 150 07 Praha 57     Vážený pane řediteli,   děkuji Vám za Váš dopis čj.: 108-1/2011-BIS-5-Vyš ze dne 16. září 2011. Dovoluji si odpovědět na Vaše otázky a  zdůraznit, že BIS v rozporu se svým posláním a v rozporu se zákonem používá hrozeb a vyhrůžek vůči českým ...

Čtěte více »

Dopis senátora Štětiny předsedovi Stálé komise pro kontrolu BIS PS PČR

Vážený pan Richard Dolejš předseda   Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS Poslanecká sněmovna Praha       Vážený pane předsedo,     děkuji Vám za Váš dopis ze dne 22. září 2011. Zásadně novou skutečností ke zmíněnému podnětu, jíž se komise v minulém volebním období nezabývala, je, že Vladimír Hučín byl pravomocně zproštěn ze všech trestných činů, z nichž byl Okresním ...

Čtěte více »

Senátní klub TOP 09 a Starostové odmítá útoky na senátora Jaromíra Štětinu

Tisková zpráva senátního klubu TOP 09 a Starostové       Klub TOP 09 a Starostové přijal dne 20. září 2011 toto usnesení:   Senátní klub TOP 09 a Starostové odmítá mediální útoky  na svého člena senátora Jaromíra Štětinu. Senátní klub odmítá mimo jiné jako nepravdivá tvrzení, že Jaromír Štětina podvedl při volbách své voliče tím, že zatajil některá data ...

Čtěte více »

Drzost normalizačního redaktůrka Jana Rejžka nezná mezí

Převzato z www.vladimirhucin.cz. Drzost normalizačního redaktůrka Jana Rejžka nezná mezí. Pozvání na koncert do Prahy „S komunisty se nemluví“ jsem před lety rád přijal a také jsem se ho krátce po propuštění z pankrácké věznice i zůčastnil. Jediné co mi tam pokazilo náladu byla přítomnost jistého hudebního kritika a bývalého normalizačního novináře Jana Rejžka. Když jsem ho uviděl, okamžitě jsem ...

Čtěte více »

O paranoie senátora Štětiny

Uveřejněno z facebookových stránek senátora Štětiny Dvanáctého září se mne snažil agresivně vytlačit z vozovky neznámý automobil. Karel Steigerwald v MF Dnes ze 16.9. 2011 označil to, že jsem tento fakt uveřejnil, za paranoiu. Toto tvrzení odmítám. Stejně nebylo paranoiou, když jsme pokaždé, když estébáci někoho z nás sebrali, usilovně pálili všechny listiny, samizdaty, překlady a zprávy. Stejně nebylo paranoiou, ...

Čtěte více »

Senátor Štětina žádá komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS, aby byl vyslechnut

Senátor Jaromír Štětina dnes dopisem oslovil předsedu Stálé komise pro kontrolu BIS Richarda Dolejše. Žádá, aby byl vyslechnut a hodlá komisi předložit dokumenty svědčící o nezákonné spolupráci BIS s orgány činnými v trestním řízení. „Náš stát potřebuje dobře fungující a zákon dodržující tajné služby. Potřebujeme také fungující kontrolu tajných služeb, které mají jako všechny tajné služby světa tendenci využívat svoji ...

Čtěte více »

Nenávist není řešení

Senátor Jaromír Štětina se zúčastnil sobotního shromáždění „Nenávist není řešení“, které se konalo před romskou ubytovnou v novoborské Severní ulici. Přijel podpořit obyvatele Nového Boru, kteří nesouhlasí s vyvoláváním rasové nenávisti a svalováním viny na jednu etnickou skupinu. Shromáždění se zúčastnil i známý farář František Lízna, který už v roce 1992 přijal romskou národnost a evangelický farář Mikuláš Vymětal. Shromáždění na podporu ...

Čtěte více »

BIS se mne snaží zastrašovat

V září 2008 jsem podal trestní oznámení na BIS. Utajené dokumenty, které jsem získal ve funkci senátora svědčí o tom, že vysocí důstojníci BIS protiprávně spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení.   Příslušný státní zástupce na základě posudku inspekce BIS (sic!) věc odložil. Mám k těmto dokumentům stále přístup, což příslušní pracovníci BIS vědí a snaží se mne zastrašit ...

Čtěte více »