Senátor Štětina odpovídá šéfovi vnitřní inspekce BIS

Vážený pan

Plk. JUDr. Jiří Škuba

ředitel odboru inspekce

 

Bezpečnostní informační služba

P.O.BOX 1

150 07 Praha 57

 

 

Vážený pane řediteli,

 

děkuji Vám za Váš dopis čj.: 108-1/2011-BIS-5-Vyš ze dne 16. září 2011. Dovoluji si odpovědět na Vaše otázky a  zdůraznit, že BIS v rozporu se svým posláním a v rozporu se zákonem používá hrozeb a vyhrůžek vůči českým občanům, včetně politiků.  V příloze č. 1  (Ředitel BIS Jiří Lang vyhrožoval členům senátního Výboru pro obranu a bezpečnost) uvádím popis návštěvy senátního výboru v sídle BIS.

BIS dlouhodobě zastrašovala svého bývalého důstojníka Vladimíra Hučína v letech 2001 ��“ 2007. Na nátlaku na Vladimíra Hučína se významně podíleli i důstojníci odboru inspekce BIS. Požádal jsem Komisi pro kontrolu BIS Poslanecké sněmovny, aby prověřila podíl důstojníků BIS na dlouhodobém šikanování a protiprávním věznění občana Vladimíra Hučína (Příloha č. 2:  Dopis senátora Štětiny předsedovi Stálé komise pro kontrolu BIS PS).

Vladimír Hučín tomuto tlaku BIS odolal a byl postupně ze všech vykonstruovaných obvinění BIS soudy osvobozen (viz příloha č. 3: Dopis Hučínova advokáta Stanislava Devátého).

Případ sporu BIS s Vladimírem Hučínem jsem popsal v knize Brutalita moci, která vyšla v roce 2010. Od jejího vydání se začaly v mediích objevovat články snažící se mne diskreditovat lživými obviněními, že jsem spolupracoval s StB. Mezi jejich nejaktivnější autory patří  aktivista Tomáš Pecina, bývalý pracovník BIS Jan Schneider a novinář Jan Rejžek.  Podle zdrojů blízkých BIS jsou všichni tři jmenovaní vlivovými osobami BIS a pravidelně se setkávají s pracovníky BIS. O vyhrožování v mediích jsem vydal tiskovou zprávu. (Příloha č. 4).

Pro specifikaci psaných útoků  uvádím v příloze č. 5  čtrnáct ukázek písemných útoků.  Těchto útoků jsou desítky, veliké množství se jich objevuje v chatech pod zprávami (jako příklad viz chaty pod článkem o BIS ze dne 27. září 2011, příloha č. 6).

Telefonické útoky  se opakují pravidelně. Poslední byl dne 11. září 2011, v podvečer, den před útokem, který na můj automobil podniklo neznámé auto. Telefonát byl krátký… „Však my tě dostaneme, ty svině.“

Dne 12. září na mne zaútočilo neznámé auto, které se mne snažilo vytlačit za jízdy z vozovky. Popis incidentu uvádím v příloze č. 7.

 

 

S pozdravem

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze dne 29. září 2011

 

 

 

Kopie: Stálá komise PS pro kontrolu BIS