Drzost normalizačního redaktůrka Jana Rejžka nezná mezí

Převzato z www.vladimirhucin.cz.

Drzost normalizačního redaktůrka Jana Rejžka nezná mezí.

Pozvání na koncert do Prahy „S komunisty se nemluví“ jsem před lety rád přijal a také jsem se ho krátce po propuštění z pankrácké věznice i zůčastnil. Jediné co mi tam pokazilo náladu byla přítomnost jistého hudebního kritika a bývalého normalizačního novináře Jana Rejžka. Když jsem ho uviděl, okamžitě jsem si vzpoměl na jeho křečovité přerušování pořadu na stanici Radio 6, kdy na podzim r.2001 byla do tohoto pořadu pozvána paní Zdeňka Mašínová a ta se v tomto vysílání opakovaně pokoušela upozornit na mé nezákonné uvěznění. Moderátor Rejžek se sice pohotově snažil zastavit paní Zdeňku Mašínovou, ale té se přece jen podařilo něco málo sdělit o mém uvěznění. Rejžek její upozornění nakonec přerušil, ale posluchači reagovali s tím, že volali do studia a protestovali proti Rejžkově cenzuře. Když jsem Rejžka konfrontoval v průběhu koncertu s touto jeho hanebnou činností, tak tomu byl částečně přítomen i známý dokumentarista pan Martin Vadas, který svou věcností se snažil Rejžkovi vysvětlit, že nekonal dobře. Bylo vidět, že nezdravě vypadajícímu Rejžkovi není do zpěvu, v zažloutlých a třesoucích se prstech svíral cigaretu, usilovně kouřil a bylo zjevné, že je v úzkých. Při dnešním přečtění drzého Rejžkova hanopisu v LN „Zpověď agenta BIS“ (ze dne 15.září 2011) na senátora Jaromíra Štětinu jsem zalitoval, že při tehdejším setkání s tímto hudebním kritikem jsem to s ním nevyřešil tak, jak by situace asi vyžadovala. Nemusel by se ve svém pomlouvačném článku v těchto novinách zmiňovat o tom, že si nechá v rámci své činnosti pro BIS udělat plastiku obličeje. Už by ji měl! Kontakty Jana Rejžka s pracovníky zprofanované BIS jsou všeobecně známé a tak není divu, že si tento redaktůrek troufá. Jako tajemník Nadačního fondu angažovaných nestraníků a místopředseda KPV Přerov udělám vše pro to, aby Rejžkovi byla cena tohoto nadačního fondu odňata. Já po svých zkušenostech s tímto normalizačním muzikologem jsem se již v počátcích snažil předání ceny zabránit, ale v té době mi hrozila řada let vězení ve vykonstruovaném soudním procesu, který mimo jiné iniciovala BIS s lidmi, kteří jsou známí Jana Rejžka. Kruh se tímto uzavírá a je celkem jedno, je-li Rejžek jenom užitečný idiot a nebo vlivová osoba BIS. Pro mne je podstané, že senátor Jaromír Štětina je jeden z mála, který díky své aktivitě donutil naši postkomunistickou justici k tomu, že musela můj utajovaný soudní proces zpřístupnit veřejnosti a ta se prostřednictvím krajského soudu v Olomouci následně dozvěděla, že kauzu Hučín si sjednala vláda ČSSD prostřednictvím BIS a to bylo i mé vítězství v podobě naprostého zproštění z obvinění ze všech sedmi trestných činů, které s notnou dávkou zákeřnosti iniciovala samotná BIS.
Vladimír Hučín – tajemník NFAN, člen Ústřední rady KAN a místopředseda KPV Přerov.


V Přerově dne 16.září 2011