Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Eurposlanec Jaromír Štětina vystoupil na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku dne 6. února 2018:

Paní předsedající, ženská obřízka je barbarský zvyk. Na světě dnes žije asi 140 milionů žen, které byly někdy této potupné a nebezpečné operaci podrobeny. Asi před 15 lety, když jsem jako filmař žil v Keni, dostal jsem za úkol o ženské obřízce natočit film. 90minutový dokument jsem tenkrát spolu s malým štábem v jedné vesnici kmene Samburu natočil. Jmenuje se „Josefína – africký příběh“.

K vlastní obřízce neměli přístup muži. Zde náleží ocenění naší ženské kameramance, jejíž profesionalita dokázala přehlušit otřes, kterému byla vystavena. Josefína – dvanáctiletá Samburu holčička – ležela na mlatu před chýší, plakala bolestí a ponížením. Vlastní „operaci“ dělala babice tupou žiletkou. Trvalo to asi pět minut. Poté odnesly ženy Josefínu do chýše vyzdobené květinami. Muži mezitím opodál tančili a oslavovali událost pitím čaje s mlékem.

Proč vám to všechno říkám, dámy a pánové. V Evropě převládá pověra, že v Africe praktikují tento středověký zvyk pouze muslimové. Není to pravda. Josefína byla křesťanka, její rodiče byli křesťané, bába s žiletkou byla křesťanka. Stejně jako ostatní Samburu pokřesťanštění před desítkami let italskými misionáři. Barbarství ženské obřízky není konfesně podmíněno. Nemá s vírou nic společného. Je projevem primitivního zvykového práva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.