Zahraniční výbor Senátu dnes podpořil Gruzii

Senátor Štětina jako zpravodaj dnes přednesl na zahraničním výboru Senátu podrobnou zprávu o situaci Gruzii, kterou osobně v uplynulých dnech navštívil. Zahraniční výbor přijal usnesení k situaci v Gruzii, ve kterém odsoudil agresi Ruské federace vůči Gruzínské republice.

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

  1. funkční období
  2. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU

A BEZPEČNOST

z 32. schůze, konané dne 20. srpna  2008

 

 k situaci v Gruzii

 

 

Po  vyslechnutí aktuální informace  Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí , velvyslance ČR v Gruzii Mgr. Ivana Jestřába a  zpravodajské zprávě  sen. Jaromíra Štětiny

 

výbor

 

  1.    d o p o r u č u j e    Senátu PČR,  aby přijal usnesení , které je uvedeno

v příloze  tohoto   usnesení

 

 

   
II.   p o v ě ř u j e   předsedu výboru senátora  Richarda Sequense, aby s tímto              usnesením seznámil předsedu Senátu.
   

 

 

 

 

Richard Sequens, v.r.

předseda výboru

 

                     Jaromír Štětina, v.r.                                          Rostislav Slavotínek, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

 

 

 

 

  

Příloha  k usnesení č. 164/2008 z 32.schůze VZOB

 

 

 

Senát PČR

 

 

  1. považuje agresi Ruské federace vůči suverénní Gruzínské republice za nepřijatelnou a odporující mezinárodnímu právu;

 

  1. konstatuje, že Ruská federace ztratila morální oprávnění vykonávat funkci mírotvorných sil, neboť se stala přímým účastníkem konfliktu;

 

  1. podporuje plán francouzského prezidenta N. Sarkozyho na řešení konfliktu  a vyzývá Ruskou federaci k urychlenému stažení jednotek federální ruské armády z území Gruzie;

 

  1. se ztotožňuje se stanoviskem vlády ČR a považuje vytvoření Komise NATO ��“ Gruzie za významný krok k integraci Gruzínské republiky  do Severoatlantické aliance;

 

  1. trvá na zachování územní celistvosti a suverenity Gruzie.