Zabraňme šíření strachu

Československé zpravodajské služby patřily do roku 1989 k elitním světovým špičkám ve svém oboru, byly uznávané a měly mezi ostatními zpravodajskými službami světových mocností zasloužený odborný respekt. Každá zpravodajská služba je také i obrazem mocenského systému pro který pracuje,,a tak se dá i mnohé odvodit,co který mocenský systém představuje a čeho chce dosáhnout.
V posledních dnech bylo velkým hitem našich sdělovacích prostředků to,jak ruští špioni chtěli u nás v roce 2007 vyvolat různými formami a metodami celospolečenský odpor proti americkému radaru. Vřadě televizních debat,v nichž vévodila ČT24,se předháněli různí diletanti v hrozbách, které k nám směřují od zpravodajských služeb Ruské federace. Skutečným osobám,které nějakou dobu řídily naše zpravodajské služby jako pánové Růžek,Šándor,Randák,dávali ale moderátoři tak málo vytěžující otázky,že dotyční pánové také tak podle toho odpovídali. Pozorný posluchač si také mohl všimnout,že jejich odpovědi se moderátorům moc nelíbily,protože věcnost jejich odpovědí nezapadala do širšího kontextu,který měl vytvořit novou vlnu šířícího se strachu ve společnosti. Zveřejněná Výroční zpráva BIS o činnosti za rok 2007 vypadala jako slibný počinek a sousto pro média,protože činnosti zpravodajské službě Ruské federace byla věnována téměř celá jedna kapitola. S velkým ohlašovaným halasem proto byla očekávaná i Výroční zpráva Vojenské zpravodajské služby ČR,jenže ouha,někde došlo k zádrhelu,protože v této očekávané zprávě byla uvedena jen jedna jediná,zcela obecně formulovaná věta. Bublina splaskla. Otázkou ovšem je,»komu tahle komedie posloužila?«
Je přece veřejně známou věcí,že už více než dva roky existuje v naší zemi většinový odpor nejen proti americkému radaru,ale i proti jakékoliv vojenské přítomnosti cizí mocnosti. Tento většinový odpor představuje nejméně dvě třetiny obyvatelstva,takže halasné mediální informace o operujících ruských špionech,kteří chtějí vyvolat ostrý odpor proti americkému radaru,je jen ubohou fraškou jak šokovat obyvatelstvo ČR,protože tento odpor existoval ještě dříve,než ruští špioni tady začali údajně v této oblasti operovat. Skuteční zpravodajci se mohou nad takto prezentovanými závěry jen smát.
O současných kvalitách obou uvedených českých zpravodajských službách si nedělám žádné iluze. Spíše mne překvapuje,že ani v jedné z uvedených výročních zpráv nebyl vysloven takový zpravodajský poznatek,,že »KSČM je pátou kolonou Moskvy«. Autorem tohoto »poznatku« je se-nátor Štětina,který jako bývalý milovník SSSR si dnes hraje asi na novodobého doktora Sorga,protože označení nějakého subjektu za pátou kolonu je skutečně zpravodajským výrazem. Je ovšem možné,že tak objevný poznatek pana senátora za-skočil obě zpravodajské služby natolik,že nevědí co teď s tím. Osobně se přikláním ale k tomu,že skuteční zpravodajští profesionálové vyhodnotili poznatek senátora Štětina jako naprosto lživý.
Celá mediální kampaň provázející obě výroční zprávy zpravodajských služeb byla jen mediální masáží o špionážních aktivitách Ruské federace v naší zemi,která měla za cíl vytvořit zárodek strachu. Komu ale slouží strach?Každý psycholog po-tvrdí,že ustrašený člověk se dá snadněji ovládat.. Tady ale nejde o jednotlivce,tady jde o působení na celé obyvatelstvo ČR. Chce snad někdo ovládnout strachem celé obyvatelstvo ČR?Pokud tomu tak je,potom se postavme svorně proti těmto praktikám. Postavme se ostře a nekompromisně proti všem nositelům a šiřitelům této zrůdnosti. Jak? Docela jednoduše,přijít k volbám a svým hlasem žádat změnu.

Foto popis|