Vyznamenání pro Mašíny

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Dobrý podvečer. Opoziční ČSSD, ale ani třeba bývalý mluvčí Charty 77, farář Miloš Rejchrt, nesouhlasí s cestou vyslance vlády ministra obrany Alexandra Vondry na pohřeb Ctirada Mašína. Vláda taky plánuje bratry Mašíny vyznamenat vojenským řádem Zlaté lípy, Ctirada Mašína in memoriam. Mezitím prezident Václav Klaus podepsal zákon o protikomunistickém odboji. Stane se taky prvním uznaným třetím odbojářem právě zesnulý Ctirad Mašín? Ctirad Mašín se v 50.letech spolu se svým bratrem Josefem a Milanem Paumerem prostřílel do západního Německa. Odbojář zemřel v sobotu v americké Clevelandu, pohřeb bude mít příští týden ve středu. Hostem dnešního Interview je novinář a senátor zvolený za TOP 09Jaromír Štětina, vítejte.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Dobrý den.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Váš názor, má jet vyslanec české vlády na pohřeb Ctirada Mašína?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Ano, já si myslím, že je potřeba, aby úctu k Mašínům vyjádřili i nejvyšší představitelé naší země, proto je dobře, tam jede Alexandr Vondra, když nemůže sám pan premiér.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Vyznamenání Zlaté lípy je spolu se záslužným Křížem obrany státu nejvyšším resortním vyznamenáním. Pokud jsou dodnes činy bratrů Mašínů brány rozporuplně i historiky, mají být státem oceňováni?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si myslím, že to je taková nahrávka panu prezidentovi, který již několik let odmítal vyznamenat skupinu bratří Mašínů. Letos dokonce ani u nás v Senátu jsme nedostali na plénum tuto normu, byla odmítnuta už v příslušné komisi. To znamená, že je dobře, že dostanou vojenské vysoké vyznamenání.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Není na to ale ještě čas, až se vytříbí ten historický postoj na konání bratrů Mašínů?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Co budeme ještě chtít tříbit. To bylo od začátku 50.let, to je půl století, 20 let máme po naší přeslovutné sametové revoluci, tady není co tříbit. Tady je potřeba prostě ty lidi vyznamenat, dokud jsou ještě naživu. Z celé skupiny bratří Mašínů už vlastně žije jenom jeden, už žije jenom Josef Mašín.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Disident, farmář Miloš Rejchrt říká, že je ostudné vyznamenat Mašína /nesrozumitelné/, protože prezidenta Havla nazval kdysi, cituji: „kreténem pěstovaným estébákama.“ Také občas utrousil, že zbraně jsou od toho, aby se jimi střílelo. To je samozřejmě jenom jednostranný a vyseknutý pohled na Ctirada Mašína teď tímto momentem. Ale nevkrádá se někdy do vás myšlenka, že by to mohlo být celé omyl?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si nemyslím, že to je omyl. Já si myslím, že to je výsledek nepochopení podstaty odboje. U nás po sametové revoluci v roce 89 v podstatě jsme se dozvídali jenom o tom, že existovala Charta 77, která používala nenásilné metody. Tenkrát to byla vynikající metoda a ti ostatní, kteří pracovali proti bolševickému režimu jak v době normalizace, tak v 50.letech, zůstávali jakýmsi způsobem opomíjeni. Já jsem dokonce shledal po posledních vystoupení pana bývalého ministra Dienstbiera, mého kolegy, že tam existuje mezi chartisty jakási, jakási žárlivost nebo náznak žárlivosti vůči ostatním odbojářům a odpůrcům bolševického režimu. Jako by se nemohli smířit s tím, že i někdo jiný měl zásluhy na tom, že bolševický režim byl nakonec poražen a že proti němu někdo vystupoval.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Četl jste ale třeba dopis Ctirada Mašína svému dávnému spolužákovi Václavu Havlovi. Některé ty myšlenky jsou skutečně formulovány poměrně hodně ostře, až si člověk říká, jestli opravdu se to dá ještě považovat za nějaký takový vnitřní volný postoj i třeba ospravedlnitelný, jestli mi rozumíte, některé ty věci zní zkrátka.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já vám velmi dobře rozumím, já bych si dovolil odcitovat dopis, který mi napsal krátce před smrtí jeden z velmi významných českých novinářů, možná poznáte, kdo to byl. Byl také kancléřem pana prezidenta Havla a on mi napsal: „největší chyba, kterou jsme tenkrát v roce 89 udělali, že jsme onu zločineckou organizaci nezakázali.“ A tady tato myšlenka stále žije, je formulována buďto ostře, jako to dělali Mašíni, anebo mírněji, jako to dělají sympatizanti prezidenta Havla. Já jsem sympatizant prezidenta Havla, vážím si toho, co udělal, ale vážím si také toho, co udělali Mašíni. A je teď potřeba, protože česká společnost čeká na definitivní dekomunizaci, aby všechny síly, který tady jsou bez vzájemných řevnivostí, bez vzájemných žárlivostí, se spojily a nakonec naší společnost dekomunizovaly tak, jako to udělaly jiné země bývalého východního bloku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Přesto, pokud je společnost velmi silně rozdělená, pokud jde o konání bratrů Mašínů, je podle vás za takových okolností diplomatické, aby se případně prvním uznaným třetím odbojářem podle tohoto zákona stal právě Ctirad Mašín in memoriam?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já se vrátím kousek na východ do Litvy. V Litvě měli Litevci po roce 45 až někdy do roku 53 40 tisíc lesních bratrů, to bylo 40 tisíc Mašínů, kteří bojovali proti vojskům NKVD. Byli poraženi, byli odvozeni do gulagů, do koncentráků. A my máme Mašínů pár. A my bychom měli vyjádřit úctu k těm, kteří se alespoň odvážili, jako se odvážili oni.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Takže podle vás je to jen tedy českou mentalitou, vlastně jakoby takovou tou všeobecnou normou, že nedokážeme pochopit mnozí z nás konání lidí, kteří zkrátka ty věci vidí daleko nesmiřitelněji než většina z nás? Ta česká mentalita je taková hodně uhlazovací a opouštěcí, možná někdy až.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Ctirad Mašín teďka v tom posledním interview, který poskytl, mluví o tom, že v tom hraje roli i veliká ztráta elit českého národa za nacistické okupace. On má docela pravdu, protože třeba Poláci přišli o elity mnohem důrazněji a mnohem hůře a přesto měli Armiu Krajowou například. Já si myslím, že je to výsledek toho, že skutečně tady u nás existuje pokračovatelka KSČ, která vyvíjí velice, velice silné úsilí k tomu, aby se snažila falšovat dějiny. A myslím, že se jí to velice daří, vzhledem k tomu, že výuka moderních dějin na našich školách je velice slaboučká, tak se tady objevuje najednou taková myšlenka, že vlastně tenkrát nebylo nic špatného, že se vlastně nic nedělo, že se stalo jenom pár chybiček. A to nemůžeme dopustit a musíme proti tomu něco činit. Například dát vyznamenání Mašínům.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Je to i tedy temperamentem zřejmě, Poláci, Maďaři jsou samozřejmě daleko ostřejší a včera jsem tady na vašem místě měla generála Vorobjova, který přivedl, ano. Pokud jste ten díl viděl, řekněte mi, jak to na vás působí. Já jsem vlastně chvílemi měla takový ne úplně patřičný pocit, protože zkrátka generál Vorobjov sem přivedl sovětské vojáky, díky čemuž nebo kvůli čemuž vlastně došlo k zastavení reforem, ale generál Vorobjov vlastně sám říkal, že necítí jakoby vinu a když sem přijíždí, tak jsou mnozí lidé, kteří ho vítají, jako kdyby zkrátka těch 23 let nebylo. Já se přiznám, nevěděla jsem úplně přesně, co si o tom mám myslet a působilo to na mě ne úplně, působilo to na mě nepatřičně.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já bych generála Vorobjova do České republiky nezval samozřejmě. Není pravda zcela, že on sem přivedl tu armádu, on byl tenkrát obyčejný voják, na toho generála se vypracoval teprve léty a jako generál tu armádu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, byl účastníkem invaze.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Byl účastníkem invaze, ale těch bylo celkem za celou tu dobu asi 20 let asi 2 miliony. A těch 2 milionů ruských vojáků já si netroufám, netroufám odsuzovat. V každém případě si myslím, že ta okupace Československa sovětskou armádou byla jedním z největších hříchů komunistů vůbec, poněvadž oni po tom 68.roce 20 let kolaborovali z okupačních mocností, to je jeden z největších hříchů a jestliže dneska se snaží KSČM relativizovat tu okupaci, je to zase snaha o to zfalšovat dějiny a říct, vždyť se vlastně za komunismu nic špatného nedělo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Zákon o protikomunistickém odboji prošel Senátem 20.července. Stanoví, že účastníci odboje mají nárok na ocenění a na sto tisíc korun, v případě dorovnání důchodu na průměrnou výši. Prezident Václav Klaus už jej podepsal, byť o něm není podle svých slov zcela přesvědčen. Zákon je podepsán a tak začne platit symbolicky 17.listopadu. V souvislosti se sobotním odchodem Ctirada Mašína se objevily návrhy, aby se prvním oceněním podle nového zákona stal právě on, tedy in memoriam, jak už jsme o tom mluvili. Není chybou, že se třetí odboj z velké části ztotožňuje s bratry Mašíny?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si myslím, že je to spíš klišé, když jsme ten zákon dělali a to už bylo v lednu 2008, když senátor Liška podal první verzi tohoto zákona, tak jsme ani tak na Mašíny nemysleli. My jsme mysleli na ty, na ty všechny, který proti bolševickému režimu něco dělali a kteří rychle jeden za druhým umírají. A vidíte, a už je to zase víc jak tři roky. A teprve nyní se podařilo ten zákon přijmout.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Mezi historiky se ale objevují i takové názory, ne zcela ojedinělé, že protikomunistický odboj nikdy neexistoval. Historik a novinář Petr Zídek v Lidových novinách napsal, že uzákoněním třetího odboje budou v České republice kodifikovány virtuální dějiny. Na tom neshledáváte ani část pravdy?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Část pravdy Zídek má, protože celá řada těch ozbrojených skupin, které byly rozehnány StB a příslušníky SNB, v té době dokonce i armádou, to byli estebáky zkonstruované případy, které chtěly dokázat, že existuje vnitřní nepřítel a je třeba proti němu tvrdě pokračovat. Ale byla celá řada skupin, které skutečně bojovaly. Já jsem nedávno byl v Jizerských horách, kde začátkem 50.let zastřelili esenbáci čtyři železnobrodské rovery. To byli roveři, kteří chtěli utéci do západního Německa, zrovna tak jako Mašíni, poněvadž už začínali skaty tenkrát zavírat. Ještě jeden z nich žije. Jeden z nich žije v Kanadě, jeden z nich žije v Železném Brodě. Není to ten, který by si to vyznamenání zasloužil?

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Odkud tedy podle vás pramení ty bloky v české společnosti a pak samozřejmě i v parlamentu uznat a přijmout třetí odboj, protože třeba s druhým protifašistickým odbojem takové vnitřní bloky v duši té české společnosti nebyly. V čem je ten zásadní problém, myslím psychologicky, pokud jde o českou společnost.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si myslím, že třeba, co se týče zákona o třetím odboji, sehrál velikou roli Jiří Dienstbier se svou autoritou, se svou přirozenou autoritou chartisty a odpůrce komunistického režimu. On to byl, který zákon o třetím odboji anuloval v Senátu, bylo to poprvé, co vůbec nějaké rozhodnutí Senátu bylo sejmuto. Ale když odešel na věčnost a doufám, že nás dnes poslouchá, tak se stalo něco, co jsme neočekávali, když přišel z Poslanecké sněmovny ten zákon k nám do Senátu, tak jsme ho schválili a pro ten zákon bylo 14 členů ČSSD. Jediní tři lidé, kteří byli proti tomuto zákonu, byli naši dva komunisté a Jiří Dienstbier mladší.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Pokud skutečně druhý odboj pro nás byl akceptovatelný, myslím pro českou společnost, proč máme takový problém přijmout, akceptovat odboj třetí.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si myslím, že to je právě tou cílevědomou snahou ty dějiny změnit, ty dějiny upravit. Velice charakteristický byl výrok pana prezidenta poté, co podepsal konečně ten zákon o třetím odboji. On řekl, že nevěří těm, kteří zákon připravovali, že ho dělali s poctivými úmysly. Já to cítím jako urážku od pana prezidenta, protože my jsme neměli žádné jiné pohnutky, než aby byl oceněn to, ten, kdo povýšil ty obecně platné zájmy nad svoje vlastní. A takoví lidé ještě dneska žijí a pan prezident to nepochopil.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Ale pan prezident také citoval slova Rašína, že lidé, kteří slouží vlasti, nemají čekat odměnu. To je myšlenka, která mě, popravdě řečeno, zaujala.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
To si myslím, já taky myslím, že spousta lidí si pro tu odměnu nepůjde. Ale je také celá řada lidí, kteří žijou díky tomu, že byli proti komunistickému režimu, za životní minimum, proto tam v tom zákoně je také vyrovnání na průměr důchodu, proto je tam ta odměna 100 tisíc. Mimochodem, to je 100 tisíc, máte-li zničený život, to nejsou žádné peníze. Takže já si myslím, že kdyby žil jeden jediný, který si to zaslouží a podle ÚSTRu jich je možná několik tisíc, tak je potřeba ten zákon prosazovat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Měli by tedy podle vás získávat toto ocenění především lidé, kteří byli režimem brutálně pronásledováni v 50.letech?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si myslím, že je to jedno, protože se podařilo ten zákon vylepšit v Poslanecké sněmovně, že to rozdělení na odboj a odpor bylo zrušeno. Tam jde o to, jestli se někdo zásadně zasloužil k tomu, aby poškodil ten komunistický režim. A takoví lidé byli nejenom v 50.letech, ale byli i v době normalizace a v době okupace Československa sovětskou armádou.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
A když se ještě vrátím k příběhů Mašínů, jak podle vás oni přispěli k porážce komunistického režimu. Co po svém odchodu za hranice dělali proto, aby komunistický režim v Československu padl.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Oni ukázali, byť byli jedni z mála, že je možné vzít zbraň a bránit se proti zlu. To je ta, to je ten příklad, to je právě ta částečka těch lesních bratrů z Litvy, o kterých jsem hovořil.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Ale jak pomáhali protikomunistickému odboji.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Oni ho dělali ten protikomunistický odboj. Oni se snažili vytvořit atmosféru ve společnosti, že to přeci není normální, když tady nastupuje násilně vláda jedné strany, která si vytváří svoje ozbrojené jednotky, myslím tím Lidové milice, která zavírá lidi, už tenkrát byly stovky lidí popraveny nebo zastřeleny na hranicích, už tenkrát ztratily tisíce lidí zaměstnání. Tenkrát už odcházely do zahraničí elity našeho národa. A oni ukázali, že je možný se proti tomu postavit. To je to, co jim historie musí přičíst a my bychom té historii neměli bránit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Když tedy mluvíme o vyznamenání, kde je podle vás nebo podle zákona třeba i, řekněme, ta hranice, kde se to láme v neprospěch bratří Mašínů. Jestli se to neláme v neprospěch právě v té chvíli, kdy si vzpomeneme minimálně na jednoho z těch lidí, kteří vlastně při tom prostřílení se zemřeli.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Existuje jedno železné pravidlo války – jestliže nezabiješ, budeš zabit. Ty rovery, o kterých jsem mluvil, v Jizerských horách, zastřelili esenbáci proto, že je prásknul jeden koňák, který tam, který je našel v tom lese. Kdyby ho zabili, nebyli by zabiti čtyři roveři esenbáky a československou armádou. Není možné posuzovat tehdejší doby prismatem míru a ještě existuje druhé železné pravidlo války, a to jest – kdo zabije, se stává stejnou obětí války, jako ten, kdo je zabit. Bratři Mašínové jsou obětí té války už jenom proto, že zabili.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Bratři Mašínové o vyznamenání nestáli, nebo alespoň to říkali, nejezdili sem. Pokud bude Ctirad Mašín oceněn podle zákona o protikomunistickém odboji in memoriam a pokud toto ocenění nedostane také Josef Mašín, tak nastane taková zvláštní schizofrenie, která vlastně bude dál doutnat, jako by až smrt obrousila hrany a ospravedlnila jejich cestu k nějakému uznání. Nepůsobí to na vás tak?

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si myslím, že není rozdíl mezi tím, jestli člověk dostane to vyznamenání jako živý, nebo jestli jej dostane in memoriam, zejména když už uplynulo půl století. Já se nedivím Mašínům, že to vyznamenání od pana prezidenta nechtějí. Poněvadž oni zcela jasně deklarují, že pan prezident Klaus je jedním z, jednou z největších překážek dekomunizace naší společnosti. A v tom mají Mašínové pravdu, proto se nedivím, že jaksi nechtějí přijmout vyznamenání z rukou prezidenta, ale že ho přijali například z rukou Topolánka a přijmou ho to vojenské vyznamenání z rukou ministra obrany.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Přispěje zákon o dění kolem něj k dalšímu stupni vyrovnání se s minulostí, anebo jen podle vás prohloubí ty hluboké rozpory, které uznání třetího odboje českou společnost provázejí.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Já si myslím, že to je, přijetí zákona o třetím odboje, že to je další krok k dekomunizaci naší země.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
Senátor zvolený za TOP 09 Jaromír Štětina, děkuji vám za rozhovor, dobrý večer.

Jaromír ŠTĚTINA, novinář, senátor /nez. za TOP 09/
——————–
Děkuju za pozvání, na shledanou.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
——————–
I vám přeji hezký večer, na shledanou.