Vystoupení Jaromíra Štětiny na plenárním zasedání EP k bodu: Situace v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů

Paní předsedající, na Krymu je systematicky potlačováno právo na vzdělání v tatarštině a ukrajinštině. Snižuje se počet tatarských škol a tříd. Ohrožena je svoboda slova. Některá tatarská média byla účelově donucena ukončit činnost. Jsou omezovány nebo potlačovány kulturní a symbolické prvky tatarské identity. Měli bychom též odsoudit vyhošťování a zastrašování tatarských politických vůdců. Týká se to i Mustafy Džamiljeva, který dlouhodobě upozorňuje na snahy Ruské federace okupovat Krym. Dovolte mi připomenout, že Mustafa byl v roce 1968 v SSSR na tři roky uvězněn za kritiku okupace mé země, Československa. Jeho trestní stíhání krymskými okupačními orgány pro trestné činy podle ruského trestního zákoníku nelze akceptovat v době, kdy je Krym dle mezinárodních smluv stále považován za ukrajinské území. Krymští Tataři potřebují v době nesvobody naši podporu.