Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny v rozpravě k evropské pohraniční a pobřežní stráži

Dámy a pánové, velice vítám, že už zítra budeme moci posvětit text o evropské pohraniční a pobřežní stráži.

Dovolte mi, abych se věnoval nejvíce diskutovanému článku. Je to článek osmnáct. Týká se situace na vnějších hranicích, která vyžaduje okamžité řešení. Například, když dojde na vnějších hranicích k nepřiměřenému tlaku migrantů. V okamžiku, kdy členský stát nezvládá situaci a může být ohroženo fungování schengenského prostoru, nastupuje jako posila tým pohraniční či námořní stráže. Zde ale narážíme na námitky, že Evropská unie muže ohrozit suverenitu takových členských států.

Desítky let jsem žil v zemi obehnané ostnatým drátem. Pohraniční stráž komunistického Československa nemilosrdně zastřelila každého, kdo se hranici pokusil bez povolení překročit. Jen výjimečně státní moc poskytla občanu výjezdní vízum do tehdejšího nekomunistického světa. Na pouhé tři týdny. Na cestu jste si mohli koupit oficiálně pouhých 120 dolarů. Bylo to ponižující. Kvetla korupce. Ve státní bance i na ministerstvu vnitra.

Byl to Schengen, který z nás učinil svobodné, volně dýchající evropské občany. Schengen byl největším výdobytkem, kterého jsme po pádu komunismu dosáhli. Proto dávám přednost společnému postupu EU při jeho obraně.