Vracíme se ke generální prokuratuře?

Trestní věc proti obviněnému Jiřímu Čunkovi odňalo před třemi týdny Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zastupitelství přerovskému a přikázalo ji jihlavskému. Jeho vedoucí Arif Salichov se pak rozhodl, že dozor nad policejním vyšetřováním bude vykonávat osobně. Nyní řekl, že chce nechat vyšetřování doplnit dalšími důkazy, skončit by mělo v srpnu. Pak rozhodne, zda podá obžalobu.
Podle Salichova bylo odnětí Čunkovy věci zákonné, jinak by totiž musel podle zákona přikázání věci odepřít. Severomoravská krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová, která dříve vykonávala dohled nad dozorem přerovského zástupce Radima Obsta, v médiích opakovaně vyslovila nesouhlas s postupem nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké, už kvůli tomu, v jaké fázi věc byla, těsně před podáním obžaloby. V Obstově postupu a ve vyšetřování neshledala Andělová žádné pochybení. Podle Andělové tedy odnětí věci zákonné nebylo, podle Salichova, který teprve nyní dostudoval spis a vyjádřil se k dalšímu postupu, ale bylo. Tyto dva rozdílné postoje lze považovat za spor dvou zastupitelství o příslušnost. Dříve žádný spor nebyl, pokud ho ovšem nevidíme v úsilí neformální skupiny složené z bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce, místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery, senátora Jaromíra Štětiny, Vladimíra Hučína a Čunkova obhájce, jenž se odnětí věci Obstovi a jejího přikázání do Prahy domáhal.
Teprve nyní lze ale přiměřeně použít ustanovení trestního řádu, o sporu o příslušnost. V době „sporu“ mezi obhajobou a Obstem, jak to činila Vesecká, to správné nebylo. Nejbližším vyšším zastupitelstvím nad Salichovem a Andělovou je vrchní v Olomouci, řízené Ivo Ištvanem. NSZ by mu mělo spor předložit.
Dobře, že nejbližším vyšším není jihomoravský zástupce Petr Coufal, vykonávající nad Salichovovým dozorem dohled. Ten by totiž mohl být při rozhodování o sporu podjatý, předem souhlasil s odnětím věci, které mnozí zástupci považují za odporující zákonu.
Coufal by se ale mohl vyjádřit k pochybnostem Vesecké. Té se nelíbí, že Čunkovy majetkové poměry zkoumá policie za 25 let zpátky, takové důkazy jsou prý nezákonné a nepoužitelné. Očekával jsem, že bude Vesecké odporovat tím, že policie a státní zástupce -a tedy i Salichov – jsou povinni zajišťovat se stejnou pečlivostí důkazy svědčící o vině i o nevině obviněného, a že tvrzení obviněného, že ten půlmilión jsou jeho celoživotní úspory, musejí proto podle zákona ověřit.
Možná ale, že Petru Coufalovi, na rozdíl od Zlatuše Andělové, nevadí, že v této věci Vesecká sama vykonává dohled nad dozorem státního zástupce, dříve Obsta, nyní Salichova, a že Vesecká dokonce jednotlivé úkony předjímá a naznačuje, jak mají být provedeny. Jako kdysi generální prokurátor. Vesecká nás do oněch dob vrací.

Foto popis|