Svět je s mladými komunisty solidární

PRAHA -Jednou z největších současných aktivit Světové federace demokratické mládeže (SFDM)je vyjádření solidarity se soudně zakázaným Komunistickým svazem mládeže (KSM)v České republice, která byla včerejším Mezinárodním dnem solidarity s KSM. Ve světě se ve středu konaly protesty proti jeho zrušení. Řekl to včera na tiskové konferenci prezident federace Tiago Vieira.
Domnívá se,že zrušený KSM,,který je členem SFDM,,»je organizace,která si zaslouží naši solidaritu. Bojuje za mír,za práva mládeže. A v demokratickém státě je nutné,aby existoval prostor pro takovou organizaci. A to je důvod,proč SFDM již po tři roky organizuje rozličné akce solidarity s KSM. Po celém světě mládežnické organizace vědí o tom,co se tady stalo.«
Vieira uvedl,že v době konání tiskové konference (včera)probíhá po celém světě Mezinárodní den solidarity s českým Komunistickým svazem mládeže,který vyhlásila SFDM.. Konají se demonstrace,diskuse,jsou sbírány podpisy lidí na podporu opětovného uznání KSM v ČR.

Také ve vlasti prezidenta SFDM,Portugalsku,byla vedena podpisová akce a věc postiženého KSM jde dokonce k projednání do portugalského parlamentu. Akce se včera konaly například v Indii,Nepálu,Pákistánu, Řecku,Kypru,Velké Británii,ve Španělsku, Irsku,Srbsku,Itálii i ve Spojených státech amerických. VŘecku desítky poslanců podepsaly petici solidarity s mladými českými komunisty.
SKSM podle něj vyjádřilo solidaritu více než 80 organizací po celém světě. Federace nevidí důvod k zákazu KSM a toto opatření považuje za nedemokratické. Podle Vieiry mládež světa není ochotna akceptovat takové opatření,jaké bylo přijato v ČR.»Doufáme, že naše úsilí bude vyslyšeno. Naše akce solidarity budou pokračovat,dokud nedosáhneme svého cíle,«ujistil prezident SFDM.

Zákaz je účelový

Místopředsedkyně ÚV KSČM Věra Žežulková vyslovila na tiskové konferenci potěšení ze setkání s prezidentem SFDM. Zdůraznila,že KSČM vnímá podmínky současného života mladých lidí v ČR jako velmi problematické.»Vládní reformy jim rozhodně nepomáhají. Mnoho mladých lidí má potíže s pořízením bytu,s obživou během studia,zvláště závažné problémy má v některých krajích řada lidí se sháněním prvního zaměstnání. Stále se hovoří o možnosti zavedení školného na vysokých školách,«uvedla mj. Žežulková. Připomněla,že Československo bylo hostitelem Mezinárodního svazu studenstva,a také 1. Světového festivalu mládeže a studenstva v roce 1947. Jeho účastníci se tehdy aktivně podíleli na obnově nacisty vyhlazené obce Lidice na Kladensku. Vsouvislosti se zákazem KSM Žežulková uvedla,že »KSČM respektuje rozhodnutí soudu,ale faktem je,že v jiných evropských zemích na západ od nás mohou bez jakýchkoliv problémů působit daleko radikálnější levicové mládežnické organizace,které mají daleko více vyhraněný program..«KSČM se obracela ve věci KSM s žádostí o pomoc i na Francise Wurtze,předsedu levicové frakce v Evropském parlamentu,»a samozřejmě poskytuje (rozpuštěnému)KSM právní pomoc v případném dalším řešení před jinými evropskými orgány,«řekla Žežulková.
Zákaz KSM vnímá KSČM jako účelový krok,zprostředkovaně směrovaný»i proti naší straně. Podle našeho názoru patří do stejné skupiny jako již známých a velmi problematických a vykonstruovaných 76 důvodů pana (senátora)Štětiny pro zákaz KSČM,«upozornila na možné pozadí místopředsedkyně. Podobné návrhy se podle ní objevují vždy v době před volbami,jako součást snahy zastrašovat levicové voliče,aby se nezúčastnili voleb. KSČM se podobných aktivit neobává. Vnímá je však jako nebezpečné,protože přispívají k eskalaci napětí ve společnosti,která je beztak již dost rozjitřena vládními pseudoreformami.
Vodpovědích na dotazy novinářů pak prezident SFDM Tiago Vieira řekl,že opatření proti KSM v ČR považuje za naprosto nedemokratická.»My nevidíme důvod k tomu, proč organizace s takovou historií je zakázána. Takové organizace jsou všude v Evropské unii,žádný stát proti těmto organizacím nic nemá,«řekl prezident. V rámci EU komunisté zaujímají i nejvyšší místa,zdůraznil. Například na Kypru je prezident země komunista,zmínil Vieira.
Jak jsme již dříve podrobně informovali, ministerstvo vnitra rozpustilo KSM vříjnu 2006. Výchozím bodem pro jeho rozhodnutí se stala věta vytržená z programového dokumentu svazu,ve které se uvádí,že svaz stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření komunistické společnosti. Městský soud v Praze uznal závěr minister-stva,že program je v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod a také neslučitelný se základními demokratickými principy. KSM podal proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle našich informací jsou mladí komunisté odhodláni,pokud jim odvolací soud nevyhoví,domáhat se svého uznání u Ústavního soudu,případně i u evropského soudu ve Štrasburku.
Připomeňme si,že Světová federace demokratické mládeže je mezinárodní sdružení mládežnických organizací. Byla založena v Londýně v roce 1945. Je jednoznačně pokrokovou organizací sdružující mladé lidi a jejich organizace bojující proti rasismu,válkám,chudobě,fašismu a devastaci životního prostředí. Členy federace jsou levicové organizace,ale nejen ony,patří k nim iřada dalších pokrokových seskupení mladých lidí.
Foto popis| Hassan Charfo (vlevo)překládá prezidentovi Světové federace demokratické mládeže Tiago Vieirovi dotazy novinářů na tiskové konferenci
Foto autor| FOTO -Karel RŮŽIČKA