Svazky BIS jsou uzavřeny, žalobce v kauze Čunek zůstal

Jiří ČunekPřerovský státní zástupce Radim Obst,který dozoruje kauzu Jiřího Čunka, získal bezpečnostní prověrku řádným způsobem. Konstatovala to obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5 Hana Vrbová. K dispozici však neměla klíčové svazky BIS, které mají podle bývalého zpravodajce Vladimíra Hučína dokazovat Obstovo napojení na bývalé příslušníky StB.

„Nejsou pochybnosti o tom, že by státní zástupce Radim Obst získal prověrku nezákonným způsobem,“ uvedla Hana Vrbová. Prozkoumat Obstovu prověrku nařídila nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká.

Senátor Jaromír Štětina, který Hučínovo podezření tlumočil policii, považuje prověření svazků za zásadní. „Jestli paní státní zástupkyně toto neviděla, nemůže kvalifikovaně rozhodnout,“ řekl senátor. Hana Vrbová s tím nesouhlasí. „Svoje šetření jsme v součinnosti s policií provedli podle mého názoru vyčerpávajícím způsobem a listiny, které jsme si opatřili, považuji za dostatečné k tomu, aby mohl být vysloven tento názor,“ uvedla.

Svazky jsou podle Štětiny klíčem nejen k prokázání Obstova problému, ale i k rozkrytí „severomoravské chobotnice orgánů činných v trestním řízení, kde si vzájemně státní zástupci a policie kryjí záda a kryjí si falešně vydaná osvědčení“.

Podle Vladimíra Hučína mají svazky jména Hrob, Špunt, Dýka a Silon. Štětina je nikdy neviděl, bude však požadovat po sněmovním výboru pro kontrolu BIS, aby si je vyžádal. Státní zastupitelství ale nehodlá v tomto případě zahajovat úkony trestního řízení. „V této věci nebude další šetření vedeno a případ bude založen,“ uvedla státní zástupkyně.

Do kauzy Jiřího Čunka nyní zasáhl podnikatel Roman Vaškůj. Předal totiž policii emailovou korespondenci mezi korunní svědkyní úplatkářské kauzy Marcelou Urbanovou se soudní znalkyní, která prověřovala důvěryhodnost svědkyně. Urbanová si prý psala i s vyšetřovatelem a mohlo tak docházet k ovlivnění případu. Čunek je znepokojen tím, že jeho případ dále dozoruje Obst, v kauze tuší politickou objednávku. „Mám z toho velmi špatný pocit a vedení celého případu tomu nasvědčuje,“ uvedl.

Foto: Jan Schejbal