Rozhovor s poslancem za KSČM Miroslavem Opálkou

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je poslanec zvolený na kandidátce Komunistické strany Čech a Moravy a místopředseda sboru odborných mluvčích pro resort sociální strategie této strany Miroslav Opálka. Dobrý den, vítejte ve vysílání radia Česko.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Děkuji za pozvání. Dobré odpoledne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Na úvod, prosím, přijměte gratulace k vašemu dnešnímu svátku.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Děkuji pěkně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Nastupují čeští komunisté cestu k nové revoluci, jak o tom nedávno mluvil váš předseda Vojtěch Filip?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Napřed je třeba si říci, co to slovo revoluce vlastně znamená, jaký má význam.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Tak Václav Věrtelář to v Halo novinách jasně vymezil. Rozlišuje se revoluce a evoluce.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já si myslím, že to je docela přesné vymezení, dejme tomu filozofické, které ukazuje, že dochází k lámání nějaké kvality v novou kvalitu. Mluvíme sice o revoluci listopadové, revoluci technické a já si myslím, že společenský vývoj ve své historii zažil řadu revolucí a já čekám, že neustrne a že se bude vyvíjet dál.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Tedy vy očekáváte, že vývoj pude cestou ne evoluční, ale revoluční? Že k tomu nastanou podmínky?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, to bysme museli vzít samozřejmě v úvahu tři základní zákony vývoje nejenom společnosti. A tam bychom věděli, že až nazraje kvalita, to je ta revoluce, tak se změní, teda kvantita, tak se změní v novou kvalitu, a to je ta revoluce.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
A bude vůbec vaše strana do budoucna čas mít myšlenky na změnu systému, když nevíte, zda nepřijdete o své sídlo v centru Prahy?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak jednak si myslím, že to sídlo je samozřejmě bolavá záležitost, ale nemá žádný vliv na vizi strany, a jestli ta revoluce dozraje za našeho bytí, či za v budoucnu budou účastni ti, kteří nevystoupí za nás, to už je věcí té historie, jak rychle půjde.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
A proč by vlastně lidé měli věřit, že se dobře postaráte o jejich zabezpečení? Když sami podepisujete smlouvy, o nichž sami říkáte, že jsou nevýhodné? Nedá se očekávat, že se podobně budete případně chovat i v exekutivě?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, já jsem podotkl, že je to bolavá záležitost. Samozřejmě, že to není žádná hvězda na našem nebi, ale toto je záležitost dvou lidí a nelze to obrátit na činnost celé strany. To je bohužel manažerské selhání v moderní terminologii.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
…to jste podepisovali tu smlouvu za vaši stranu.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Samozřejmě, takových podpisů, když se podíváme na mezinárodní arbitráže v této České republice, bylo podepsáno mnoho.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Jak ve svém komentáři v Mladé frontě DNES zmínil 1. března Jan Jandourek, staré přísloví říká: „Než někomu svěříš úřad, podívej se na jeho dům.“ No, a stejně jako u ČSSD se s tím vaším pojí určité právní problémy. Kde je ta smůla, že obě levicové parlamentní strany mají takové problémy, že neumí svým způsobem hospodařit se svým majetkem?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, nebudu mluvit o ČSSD. Zmíním se teda o naší straně. Dům, který máme, je samozřejmě rozsáhlý a žel památkově chráněný a musím říci, že drahně let už probíhá diskuse, jestli tento dům nechat pro stranu, anebo je odprodat a jít do jiného zařízení. To je v podstatě demokracie uvnitř strany. Svým způsobem zvítězila ta většina, která rozhodla, že by bylo dobré sídlo strany přesunou do jiné budovy. Pak tedy nazrála situace, bohužel, dopadlo to, jak to dopadlo.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Tu historii možná posluchači znají. Na už zmíněném nedávném zasedání Ústředního výboru KSČM jeho předseda Vojtěch Filip prohlásil, že strana je v současnosti před úkolem, jestli společnost hledá hegemona a jestli hegemonem levice může být KSČM. Podle Miroslava Opálky může?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, byl bych rád, kdyby byla.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Co tomu tedy brání, že tomu tak ještě není?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, musí samozřejmě zde být společenská objednávka a ta politická strana musí tu společenskou objednávku vykrýt.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
A to se tedy nedaří.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, tak výsledky voleb ukazují, že zatím tahle na tom dobře nejsme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Vojtěch Filip se také nechal slyšet, že KSČM potřebuje mít své sympatizanty napříč politickým spektrem. Jak si to máme vysvětlit? Komunisté se označují za radikální levicovou stranu a najednou chtějí mít podporu napříč celým politickým spektrem?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, přiznám se, že jsem toto nediskutoval s předsedou Filipem.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
/Nesrozumitelné./

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
A samozřejmě četl jsem ho a nebyl jsem účasten zasedání ústředního výboru, ale já to chápu tak, že to je v podstatě průprava na nějakou koaliční spolupráci, že tady jde v podstatě o koaliční potencionál. Čili nejde o to, že by napříč politickým spektrem byli voliči, ale jde o to, že by budou ochotni ke spolupráci.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
A spolupráci napříč politickým spektrem máme rozumět tak, že vy jste ochotni spolupracovat koaličně nejen s ČSSD, o čemž se mluví už delší dobu, ale i s jinými stranami v Poslanecké sněmovně?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, já si myslím, že to je realita. Vždyť na komunální úrovni jsou uzavřeny různé koalice. A my jim nebráníme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Takže z vaší strany není problém spolupracovat ani s ODS.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Samozřejmě, že není problém, pokud se domluvíme na společném hlavním programu, čili v tom minimu co občané chcou, aby bylo splněno. A na komunální úrovni opravdu nejde o ideologii, ale o to, jestli bude ten vodovod, či chodník, či cesta včas, anebo jestli bude přesunuta, bude se napřed stavět škola nebo zimní stadion a tak dále.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Vy jste zastupitelem v Opavě. Říkáte, že na komunální úrovni to není o ideologii, ale není právě příklad Opavy ten, který popírá vaše slova.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já mluvím o naší straně. Vy jste se ptal na náš přístup, jestli jsme ochotni. Samozřejmě, že druhá strana, někdy se mi zdá, že převzala některé praktiky minulosti a dneska se chová vlastně fundamentálně a takzvaně ideově čistě, takže jsme zaznamenali, že ODSka dneska řeší řadu svých členů. Dokonce organizaci odebírání licencím za to, že vstupuje do koalic s KSČM.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Pokud se vám podaří odebrat část voličů ČSSD, sociální demokracie pak s vámi podle vedení vaší strany bude muset začít spolupracovat. Ono tomu tak zatím není. Vždyť v Poslanecké sněmovně na mnohých zákonech typu neziskových nemocnic nebo zákoníku práce jste spolupracovali a podařilo se vám je společnými silami protlačit.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak jednak jde vždycky o součet těch hlasů. Pokud bychom převzali hlasy z ČSSD, ale nenarostl by počet voličů a nezískali bychom nadpoloviční počet mandátů, tak je to vždycky problém. Samozřejmě v tom minulém období sociální demokracie garantovala tři vlády a za každé naše účast při hlasování byla trošičku jiná.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
To bylo hlasování o důvěře, ovšem posléze, když se realizoval program, tak už sto jedenáct hlasů KSČM a ČSSD některé návrhy pod vedením Jiřího Paroubka prosadilo.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Ano, to jsem chtěl podtrhnout, že byly tři vlády a víceméně jsme spolupracovali až s tou třetí na některých zákonech, které byly v souladu s naším volebním programem.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Sám jste zmínil, že ovšem otázka spolupráce je daná počtem poslanců. Podle senátoraJaromíra Štětiny ovšem předseda KSČM Vojtěch Filip svým jednoznačným prohlášením a přihlášením se k Vladimíru Iljiči Leninovi porušil zákon, neboť Lenin vyzývá k použití násilí jako prostředku pro dosažení svých cílů, v tomto případě, násilné revoluce. Senátní komise posuzující legalitu KSČM proto možná už příští měsíc navrhne rozpuštění vaší strany. Máte připraveny pro tuto variantu krizové scénáře?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, jednak si myslím, že Senát není vůbec místem, který by mělo o tom rozhodovat. O tom může rozhodnout jedině Ústavní soud, takže to je nonsens.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Senát podá návrh a sice buď prezidentovi, případně předsedovi vlády?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Chci důvěřovat, že soudnictví v naší republice bude nestranné v této záležitosti. A co se týká projevu pana předsedy Filipa. Musím říci, že jsem si ho podrobně přečetl a takhle, jak jste to teďka citoval, to tam rozhodně není a zastavila mě spousta lidí. Dokonce jsem měl i řadu telefonu, co kdo blázní, že vlastně to vyprovokovalo, aby si ten projekt přečetli, protože je zveřejněn na webových stránkách KSČM, a že nechápou, proč taková hysterie a já s nimi souhlasím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Já ten projev mám a četl jsem ho. Tam se Vojtěch Filip jednoznačně přihlásil k Vladimíru Iljiči Leninovi. Říkal, že by jste měli splnit ty tři atributy, které Lenin prosazoval. Ovšem způsob, který Lenin prosazoval, byla také násilná revoluce?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Ale ten atribut tam přece neříkal? On tam hovoří o masové straně, jestli si dobře pamatuji. Teď ty dva atributy. Prostě šlo o to, jestli ta strana bude vůbec schopna bez těch třech atributů, které zmínil, splnit ten úkol, který si předsevzala. A to si myslím, že je podmínka. A kdybychom vzali Lenina průřezem, tak ho musíme brát jako filozofa, jako historika, jako politika. A myslím si, že když vememe stanovy některých jiných politických stran, tak ty principy, které prosazoval Lenin, uplatňují oni daleko více než dneska KSČM.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Ovšem upřímně. Co se sociálních věd týče, tak Lenin není brán za filozofa ani za vědce, na rozdíl třeba od Karla Marxe.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Dobře.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Lenin je považován za ideologa.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, já si myslím, že to tak není. Lenin začal v podstatě jako filozof dílem Materialismus a empiriokriticismus, kdy se v podstatě na přelomu století dostává věda do určité slepé uličky, kdy problematika hmoty byla různě vykládána a ta definice, kterou přinesl, vlastně posunula i filozofii trošičku, aspoň tu materialistickou filozofii, dál.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
No, nevím. Základní učebnice, kterou používají, například středoškoláci Hanz-Jürgen Sterich, o Leninovi moc nemluví. Zpátky k tomu návrhu, který se snaží  prosadit senátníkomise vedená Jaromírem Štětinou. Budete v této záležitosti interpelovat například Mirka Topolánka, pokud dojde k té výzvě od Senátu k premiérovi, případně k předsedovi, prezidentovi republiky, protože jediným, kdo může rozpustit vaší stranu, je Nejvyšší správní soud.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já si myslím, že vláda nemá /nesrozumitelné/ nad Nejvyšším správním soudem. Toto je vlastně samostatná působnost, takže v této věci nevidím jako důvod, proč interpelovat předsedu vlády.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Spor u ústavnost KSČM se v minulých dnech přenesl i mimo hranice České republiky. Europoslanec Daniel Strož zvolený na kandidátce KSČM se na Evropskou komisi obrátil se stížností na český Senát, který se podle něj zachoval nedemokraticky a autoritářsky, když komisi zřídil. Cílem podle něj je potlačit levicové síly prostřednictvím státně administrativních a represivních opatření. V čem je problém, pokud dochází ke zjišťování, jestli strana funguje podle pravidel, která jsou pro volnou soutěž politických stran stanovena?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já si myslím, že tady právě úloha strany, naší strany, je neustále zpochybňována. V poslední dva roky se dá říct, že došlo k určité ofenzívě, která vyvrcholila volební kampaní. Já se přiznám, že jsem si myslel, že to je vrchol, ale ono to pokračuje dál. Takže ten záměr asi byl jiný, nejen poškodit stranu před volbami, ale opravdu dosáhnout toho, že strana by měla podle představ pana Štětiny odejít z politického kolbiště. Možná se očekává, že nastanou ve společnosti určité nevole, třenice a bylo by nepohodlné, aby tato strana mohla komentovat události v České republice.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Když už padla zmínka o Nejvyšším správním soudu, několik vašich kolegyň a kolegů z poslaneckého klubu KSČM před časem předložilo návrh ústavního zákona o ztrátě mandátu poslance nebo senátora, o kterém by na návrh strany rozhodoval právě Nejvyšší správní soud. Proč by o mandátu poslance, tedy zákonodárné moci, měla rozhodovat moc soudní?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já rozumím tomu, že je to určitý problém, ale na druhé straně je tu problém, že voliči dají hlas kandidátu na základě nějaké smlouvy. A ta smlouva je charakterizována volebním programem. A jestli ten poslanec vlastně přistoupí na jiný volební program, dokonce by přešel i do jiného poslaneckého klubu, tak je to zrada na voličích. A tady si myslím, že by se měl z důvodu neetických ten problém nějakým způsobem řešit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Což je problém, že poslanec vykonává mandát osobně.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Ale přece jenom na základě smlouvy. V tom případě musíme říci, že došlo ke klamavé reklamě, když to vememe z tržního prostředí, a klamavá reklama je taky trestná.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Když to tedy zkonkretizujeme. Podle vás by pánové Melčák a Pohanka měli přijít o poslanecký mandát?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, já si myslím, že by to potřebovalo ještě širší posouzení, jak se budou chovat při hlasováních v té nejbližší době. Jestli budou respektovat volební program ČSSD, nebo ne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Říká Miroslav Opálka, host Studia Česko. Vaším tématem je sociální oblast a důchodový systém. Loni podle vás důchodový účet skončil v přebytku o dvě miliardy a dvě stě milionů korun. Co ale šest miliard korun administrativních nákladů? Ty k systému přece také patří a jeho správa něco stojí?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Ten údaj není správný, který jste uvedl. Přebytek na důchodovém účtu byl sedm miliard a přebytek na nemocenském pojištění byl sedm celých osm miliard.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Když budeme přesní, ale tak to je ten očištění, kdy se nekalkuluje s důchody na rok 2007 na leden.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, dobře. Tak nemůžeme počítat do roku 2006 důchody z roku 2007. To přeci je účetně jasné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Ty peníze se někde musí vzít.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, samozřejmě, ale i na to bylo dostatečně vybráno? Když tam bylo sedm miliard přebytek a pět celých tři miliard byla půjčka pro příští období, tak tam pořád ještě dvě miliardy zbývají. A co se týká správních poplatků, nebo lépe řečeno úhrady režie, tak to má dva problémy. Jednak nejde o takzvanou čistou režii, ale paušální režii, která je řešena vyhláškou ministerstva financí a ta není dána podle toho, jak je náročný ten systém na správu, ale prostě je tam stanovena částka z výběru. A já si myslím, že tuto vyhlášku bude nutno napadnout a já už jsem signalizoval, aby kontrolní výbor si tyto problémy vzal za své. A co se týká jiné činnosti, tak mi řekněte, v které jiné činnosti se na správu státní berou od občanů kromě kolků nějaké jiné peníze. Žádné jiné ministerstvo, kromě ministerstva práce a sociálních věcí, toto nečinní.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Já si dovolím neodpovídat na vaše otázky v tomto pořadu a pokusím se je spíš klást.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak se omlouvám.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Má to tedy znamenat to, že vy přijdete s jakousi zákonodárnou iniciativou, aby jste změnil tento systém, co se týče toho paušálního.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, jednak je to jedna z možných pozic diskuse nad parametry nového důchodového systému a jednak je to optimalizace nebo objektivizace současného stavu. Protože my víme, že důchodový systém, mimo jiné to, že je zatím samofinancovatelný, nese i tíhu toho, že je téměř půl milionů nezaměstnaných, za které nikdo neodvádí, že. Nikdo neodvádí samozřejmě za náhradní doby, to znamená ženy na, postaru, mateřské dovolené a tak dál a tak dál. A na zdravotní pojištění toto hradí stát, kdežto na to sociální čili důchodové a nemocenské nikdo. A to jsou rezervy, které vykrývá tento systém a ty je hned nutno také řešit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Podle vás je systém průběžného financování důchodu správný a při určitém přednastavení parametrů funkční i do budoucna. Na jak dlouho při změně demografické situace?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já si myslím, že krizová situace nastane v roce 2030 až 2060. To je to období, kdy do důchodu odejdou silné ročníky sedmdesátých let a začnou být činné ročníky velmi slabé devadesátých let. Naštěstí trošku se ta demografie zlepšuje, ale to samozřejmě není řešení. A teď si musíme říci, jestli ten důchod je odměna za celoživotní práci, kterou garantuje stát, anebo to bude to, co si člověk naspoří, někdo z velké někdo z malé mzdy. A já jsem pro ten systém „bismarkovský“, že tady to přerozdělování určité má být a podle toho se musí ten stát zachovat, chce-li i v tý třicátá, šedesátá léta zajistit důstojné stáří těmto lidem, tak musí hledat prostředky, kde je vezme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Zpátky k přebytku. V důchodovém systému těch bylo dosaženo za cenu přesunu dvou procent příspěvků na státní politiku zaměstnanosti na důchodový účet před třemi lety. Počet těch, kteří pobírají důchod, ovšem roste, a tak se dá podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase předpokládat, že už v příštím roce by mohlo dojít k deficitu. Jak reagujete na tyto informace ministra financí, ministra sociálních věcí?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, já mám proti ministrovi určitou výhodu. Já se tomu problému věnuji už pátý rok, kdežto on se věnoval raketám, letadlům a zřejmě ještě ti poradci mu to všechno ještě nestačili sdělit. Takže vás ujišťuji, že za první dva měsíce, a to je leden, únor, které jsou vždycky nejhorší v systému, je zase přebytek výběru nad výplatou. A garantuju vám, že tento rok, pokud nedojde ke změně zákona, zase nebude propad, ale bude přebytek, takže po té stránce s tím problém nemám. Ale co se týká toho převodu úpravy parametrů, tak je třeba říci, že ta úprava parametrů byla změněná zákonem sto padesát pět v roce 95, který prosadila ODSka a tam právě došlo ke snížení odvodu do důchodového systému, proto se taky začal propadat. A taky důvod byla bylo zvyšování nezaměstnanosti a pokud toto nezačneme řešit, tak to bude druhý velký problém.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Chcete, aby došlo k oddělení úspor důchodové systému od státního rozpočtu, protože přebytky dotují jiné kapitoly státního rozpočtu. To je ale přeci součást onoho průběžného systému, že je součástí státního rozpočtu, pokud by došlo k situaci, že se vybere méně, než se na důchodech vyplatí? Odkud by pak byl tedy ten rozdíl placen?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, tak já nejsem zastáncem vytvoření sociální pojišťovny. Jsem zastáncem toho, aby to…

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
To jsem neřekl.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já jsem zastáncem, aby to bylo pořád součástí státního rozpočtu. Jenom, aby ty přebytky, které vznikají, se kapitalizovaly na horší časy. To znamená, aby se třeba vkládaly do státních obligací, které mají docela dobré kapitálové zhodnocení.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Ten je /nesrozumitelné/ rozpouštět v rozpočtu, ale přebytky v důchodovém rozpočtu dát na speciální účty.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Přesně tak. Přesně, přesně, to je přesně ono.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Vy jste označil použití přebytků z minulých let za tunely. Proč by ovšem mělo jít o tunelování, když se ty peníze neztrácí, ale hradí se jiné kapitoly státního rozpočtu a využívá se to ve prospěch lidí v České republice těchto peněz?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, byly to peníze, které byly vybrány na důchodový systém a používají se úplně někde jinde. V roce 2006 v podstatě pod úskokem byly jakoby vyzvednuty z toho zvláštního účtu a rozpuštěny do rozpočtu se zdůvodněním, že v prosinci nebude na důchody. Jak ukázala výsledovka, tak opak byl pravdou. Byl jsem žel jediný ve sněmovně, který na to upozorňoval, že to tak nebude. Já jsem se kuloárně bavil se současným ministrem financí, jestli je naděje tyto peníze zpátky vrátit na ten zvláštní účet. Naznačil, že nikoliv, ale já věřím, že se o to pokusíme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Když se podíváme na plány současné vlády. Ministr práce Petr Nečas počítá s tím, že dojde ke snížení pojistného a stát bude do nového penzijního systému přispívat z toho, co vynesou ekologické daně. Je to cesta, kterou jsou čeští komunisté ochotni podpořit?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Toto řešení má dva problémy. První problém je, že ekologické daně by měly být vybírány právě na účely řešení ekologických problémů, a ne důchodového systému. A měly by regulovat samozřejmě ekologickou spotřebu. Druhý problém je v tom, že je to vlastně úhybka zaměstnavatelům, protože ti chcou snížit cenu práce, která ve srovnání se světem a Evropou, ne nepočítám samozřejmě Asii, Afriku a Jižní Ameriku, je stále nižší, ale křičí se, že je vysoká. A to snížení odvodu zaměstnavatelů by měly nahradit tyto ekologické daně. Jenomže ty ekologické daně budou hradit ve zboží či službách jednotliví zaměstnanci, takže se vlastně v konečné fázi přesune ta platba povinnosti zaměstnavatele na toho zaměstnance, který to zaplatí přímo ve zboží a už je to o něčem jiném, než o této solidaritě.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Plán počítá také s tím, že lidé budou místo současných osmadvaceti procent hrubé mzdy platit maximálně o dvě procenta méně. Souhlasíte tedy se snižováním pojistného, nebo ne

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, nemohu souhlasit, protože v ten moment každé takové snížení systému vede do nestability.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
A obecně, když by toto snižování nebylo navázáno na ekologickou daňovou reformu.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, tak vidíte sám, že přebytek byl sedm miliard a teď se ještě domlouváme, jestli bude dost, nebo nebude dost na zálohu na příští rok a na správu. A když vememe, že celý systém má asi dvě stě osmdesát miliard, tak to je procentuálně téměř o ničem, když uberete dvě procenta, tak nebudete mít na vyplácení současného, současných důchodů natož na valorizaci.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Odborníci ale mluví o tom, že snížením pojistného dojde ke zlevnění práce a tím pádem je to cesta k větší zaměstnanosti, o které mluvíte jako o cestě snižující sociální výdaje státu?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, ale ten problém je matematický. Jestli budou, jestli víc lidí bude odbírat, odvádět méně, tak v tom součtu v tom pytli bude zase méně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Zase na druhou stranu bude pracovat víc lidí?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, ale bude odvádět méně?

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
A ten faktor to znamená, že sice pracuje nebo odvádí se méně, ale odvádí to více lidí?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Tak, za prvé. Nemáme jistotu, že se zvýší zaměstnanost a za druhé, jestli se zvýší jenom o ty dvě procenta, které se ušetří, tak vlastně nám to nahradí jenom ty dvě procenta a nic víc.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Jako červený hadr na vaši stranu působí věk odchodu do důchodu pětašedesát let. Průměrná doba dožití se zvyšuje. Proč se tedy této hranici bráníte?

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
No, tak jednak není pravda, že se průměrná doba dožití zvyšuje, protože ona, a nikdo neví proč, se nám zastavila v roce 2000 a pak už se nějak významně nezvyšuje. A když to vemete ve srovnání s Evropskou unií, zejména s patnáctkou, tak máme rozdíl až sedm let a v některých krajích, já jsem třeba z Moravskoslezského, ještě více. To znamená, že když budeme odcházet v šedesáti pěti nebo dokonce v šedesáti sedmi, jak se plánuje dneska v Německu, tak občan bude pobírat o čtyři roky menší dobu důchod.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Říká poslanec Miroslav Opálka za KSČM. Díky a na slyšenou.

Miroslav OPÁLKA, poslanec /KSČM/
——————–
Já taky děkuji za pozvání i za to, že jsem mohl zde něco pronést. Není to tak běžné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Pěkný den přeje také Ondřej Černý.