Rozhodnutí Velkého národního shromáždění Turecka zbavit 138 poslanců imunit

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 8. června 2016 na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku se svým příspěvkem:

Pane předsedající, Evropa potřebuje Turecko a Turecko potřebuje Evropu. Obě strany ale musí respektovat pravidla hry. To se neděje. Schválení novely turecké ústavy, která umožní zbavení imunity velké většiny zákonodárců opozice, je účelové. Je to velice závažný krok s dalekosáhlými důsledky do budoucna. Mezi podmínkami pro udělení bezvízového styku občanům Turecka je i sladění legislativy týkající se terorismu. Mimo jiné proto, aby se pod jeho záminkou nemohla uměle potírat demokraticky zvolená opozice. Pracovití a pragmatičtí turečtí občané vědí, že Evropa je jejich nejdůležitějším vývozním partnerem. Eskalace násilí, které současný postup vlády podněcuje a jehož jsme byli opět svědky včera v centru Istanbulu, odrazuje investory a ohrožuje jejich bezpečí. Ohrožuje hospodářské zájmy Turecka.