Reformuj nejdřív sám sebe!

Přečetl jsem si pěkné motto, jako vyšité na dnešní poměry a lidi. Poslyšte, co řekl ruský car Petr Veliký před mnoha léty: Běda mi! Pracuji na reformě svých poddaných a zatím nedovedu zreformovat ani sebe. Ten car musel být mimořádně rozumný a kriticky myslící muž. Škoda, že dnes už takoví nežijí, ač se mnozí stále cítí být hlavami pomazanými.
Vezměte si poslance Tlustého. On je přesvědčený, že jím navrhovaná reforma je jedině správná a ta druhá, kterou navrhují všichni ostatní v jeho straně, je podvod. Nemíním tu rozebírat klady a nedostatky té reformy, to až jindy. Zmiňuji se tu jen o lidské ješitnosti a malosti, výrazném to rysu našich nezrálých zákonodárců. Pohříchu svoji nezralost osvědčují dost často.
Ale panem Tlustým bohorovné přístupy v naší předůležité zemičce, která pupkem světa jest, nezačaly a zdaleka nekončí. Vadí mi, když autorita, na kterou je vidět odevšad, se vyjadřuje nutně ke všemu, čemu evidentně nerozumí a v čem není ani odborně vzdělána.
Poslanci, senátoru, či prezidentu mělo by být zřejmé, řekne-li cokoliv, bude to mít značku berné mince.
Před časem pan prezident Klaus vyslovil svůj názor o charakteru letského tábora: prý to nebyl tábor toho charakteru, o jakém slyšíme v souvislosti s Osvětimí či Terezínem. Řekl to jako prezident, aniž by předeslal, že to říká jako občan Klaus, což by mohlo zmírnit skandálnost jeho výroku. Po něm to papouškovali všichni europoslanci ODS a dokonce i komunistický europoslanec Ransdorf, který se podepřel tvrzením, že je historik. To nic nezměnilo na faktu, že o Letech u Písku věděl jen žalostně málo.

Neonacisté se opírají o Klausovy výroky

Jaký div, že neonacisté se o tyto výroky velice rádi opírají. Udělali to minulý týden v Letech znovu a budou to dělat beztrestně pořád, dokud pan prezident a jiní nenaznají, že se zmýlili.
Podobného druhu bylo svého času tvrzení senátora Štětiny, který páně Čunkovým manévrům s Romy ve Vsetíně zatleskal a řekl: konečně řešení, na jaké jsme čekali. S odstupem času se ukázalo, že ani pan senátor tu hlavu pomazanou neměl a zmýlil se kardinálně.
Globální klimatické změny už nejsou vědecky podepřenou hrozbou, nýbrž ideologií, horší té komunistické, vnucuje nám profesor ekonomie, ale i prezident Václav Klaus. Eurolegislativa o ochraně životního prostředí je označována za hrozbu pro Česko europoslancem Zahradilem. Zelení ve vládě protestují, protože vláda k ničemu takovému nedala pokyn.
Doufejme, že každý z těch našich velikánů se poučí aspoň ve skrytu duše, a dá si příště pozor, co vyhlašuje do světa. Ostatně ono známé: než něco řekneš, ptej se komu to prospěje, platí dodnes. A hlavně, pánové: trochu skromnosti a pokory!