Redaktoři projevili neznalost

DOPISY REDAKCI

Redaktoři projevili neznalost

Ad LN 15. 10.: Kandidáti neznají pravomoci

Ráda bych upřesnila fakta, která v článku uvedli jeho autoři Petr Kolář a David Hluštík.
Není pravda, že „senátoři nemohou sami předkládat návrhy zákonů“. Senátor i jako jednotlivec může podat senátní návrh zákona, jak je uvedeno v § 127 odst. 1 v zákoně o jednacím řádu Senátu. Je zcela běžné, že senátoři sami podávají novely stávajících zákonů nebo senátní návrhy zákona.
Jako příklad bych uvedla zákonodárnou iniciativu senátního návrhu ústavního zákona senátora Jana Horníka, který se bude projednávat na plénu Senátu dne 30. října tohoto roku. Není tedy příliš vhodné, když autoři obviňují kandidáty do Senátu z neznalostí pravomocí. Bohužel neznalost projevili právě oni.

Pavla Hájková, asistentka senátora Jaromíra Štětiny

VYJÁDŘENÍ LN Ano, je pravda, že jednotliví senátoři mohou navrhovat znění zákonů, ale jen na plénu horní komory, které pak rozhoduje, zda vůbec pošle zákon do Poslanecké sněmovny. Přesně o tom hovoří ústava v článku 41: „Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.“ Nic se zde neříká a zákonodárné iniciativě jednotlivých senátorů. A z toho text vycházel.
Lukáš Dolanský, vedoucí domácího oddělení LN

Dopisy jsou redakčně kráceny. Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem na adresu dopisy@lidovky.cz Nezkrácené znění dopisů a další ohlasy čtěte na www.lidovky.cz/dopisy