Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb

Projev Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku k pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb.

Paní předsedající, holokaust byl ztělesněním kolektivní viny. Kolektivní vinu nesli podle Osmanské říše Arméni vyvražďovaní v roce 1915. Ve druhé čečenské válce mi řekl jeden Čečenec. „Jsme vinni tím, že jsme se narodili Čečenci“. Podle principu kolektivní viny tam ruská armáda vyvraždila 80 000 civilních obyvatel. Podle téhož principu vraždili ve Rwandě Hutuové Tutsie. Zavražděným studentům v keňské Garisse byla také přisuzována kolektivní vina, byli křesťané. Nenávist vůči křesťanům a opakující se barbarské činy jako vraždění v Charlie Hebdo či v Garisse rozvíjí nebezpečnou spirálu vzájemné konfesní nenávisti. Nenávist vůči křesťanům vzbuzuje vlnu nenávisti vůči muslimům a naopak. Jako by se konfesní záští živila většina konfliktů dnešního světa. Připomeňme si slova velkého katolického exegeta Hanse Künga: „Bez konfesního smíru nebude na světě mír“.