Projev Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu k situaci v Bělorusku

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu k situaci v Bělorusku:

Rusko v roce 1994 podepsalo Budapešťské memorandum, v němž se Ukrajina vzdává ve prospěch Ruska svého jaderného arzenálu. Rusko se za to zavazuje dodržovat teritoriální nedotknutelnost Ukrajiny. Dvacet let poté Rusko tuto smlouvu hrubě pošlapalo. Není to poprvé. Jakákoliv smlouva podepsaná s Ruskem má cenu toho papíru, na kterém je napsána.

A není to ani naposledy. Dnes Rusko porušuje dohody podepsané v Minsku a znovu projevuje své opovržení demokratickými principy a dodržováním mezinárodního práva. Já se vás ptám, paní komisařko, jak dlouho se ještě necháme Ruskou federací ponižovat?