Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany

Písemný příspěvek europoslance Jaromíra Štětiny k rozpravě o programu pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany:

Návrh Komise na zavedení programu pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) jsem rád podpořil. Tento program navazující na stávající velmi úspěšný program ISA1 je velkým krokem kupředu, a to především z toho důvodu, že nově cílí na podniky a občany. Značný prostor je tak dán skutečným potřebám veřejnosti. V dnešní Evropě stále více občanů pracuje a podniká napříč EU a nutně tak potřebují komunikovat s orgány veřejné správy. Bohužel velmi často naráží na elektronické administrativní překážky, které jim brání v efektivním využívání veřejných služeb, a ve výsledku pak i hladkému fungování vnitřního trhu EU. Program pro řešení interoperability přispěje ke zkvalitnění veřejných služeb v rámci EU. Povede k řádné implementaci nejrůznějších politik EU, například v oblasti zadávání veřejných zakázek, ve zdravotnictví, v daňové oblasti. Zajistí vyšší konkurenceschopnost a napomůže realizaci evropské digitální agendy, to vše za současného přínosu podnikům a občanům.