Písemné vysvětlení hlasování – Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení

Hlasoval jsem pro legislativní usnesení Evropského parlamentu, kterým se schvaluje návrh o uzavření Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým, zrakově postiženým, ale i osobám s jinými poruchami čtení. Ratifikace této smlouvy, která se předpokládá v srpnu, umožní více než 285 milionům nevidomých a zrakově postižených osob přístup ke knihám, učebnicím a dalším tištěným dílům. Výrazně jim zlepší a zjednoduší život a umožní snadnější přístup ke vzdělání. Jen v Evropské unii mluvíme o více než 30 milionech Evropanů, kteří měli doposud pouze omezený či dokonce žádný přístup k těmto materiálům, a to z důvodů překážek jejich poskytování přes hranice v zájmu ochrany autorských práv. Ratifikace Marrákešské smlouvy tyto překážky odstraní.