Písemná interpelace ve věci odebírání dětí norskými úřady

Jaromír Štětina společně s kolegy z frakce EPP podali písemnou interpelaci na Vysokou představitelku ve věci odebírání dětí norskými úřady.

Přestože Norské království ratifikovalo Úmluvu OSN o právech dítěte, která stojí nad národní právní úpravou, dochází na jeho území ze strany tamních úřadů k jednání, které naplňování Úmluvy odporuje a navíc se dotýká i zájmů občanů EU. Norské úřady v případech preventivního odebírání dětí občanům EU nevrací tyto děti zpět, ačkoliv není rodičům prokázáno žádné provinění. Děti jsou umísťovány do pěstounské péče v Norsku místo do péče svých blízkých v členských státech EU. U těchto odebraných dětí pak dochází dlouhodobým pobytem v pěstounské péči k násilné změně identity a děti jsou posléze v Norsku i adoptovány. Připomínáme, že Evropský parlament 27. listopadu 2014 vyzval ve svém usnesení o 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte představitele Komise k prozkoumání způsobů a množností, jak by se mohla EU k Úmluvě jednostranně připojit. 1. Bude vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise F. Mogheriniová aktivně vystupovat ve věci porušování Úmluvy OSN o právech dítěte Norským královstvím a jednat v zájmu dotčených občanů EU?