Někdy mlýny semelou i mlynáře

POZNAMENÁVÁME

Pan Šinágl se stal nezbytným doplňkem všech demonstrací, které se odehrávají v České republice. Všude, kde se něco děje, musí být, a to ze zcela prostého důvodu. Je totiž absolutně dokonalý – dovede se orientovat v každém oboru lidské činnosti, žádný problém u něj nezůstane nevyřešen, je jediným spravedlivým v této zemi. Ve Švýcarsku je zřejmě všechno v pořádku a tak, i když disponuje švýcarským občanstvím, vrátil se do země, kde se narodil, aby zde šířil nápravu věcí lidských, především pak politických. Ano, tak se vidí pan Šinágl a podle mého názoru by měl vyhledat lékařskou pomoc, protože takovou fušku přece nemůže vydržet. K ruce má sice ještě nějaké pomocníky, (nebo šéfy?), např. senátoraŠtětinu či bývalého pracovníka BIS Hučína, ale co naplat, je toho hodně. Vtomto státě totiž zřejmě kromě jmenovaných žijí samí darebáci, kteří brání tomu, aby se skupina páně Šinágla rozšířila o bratry Mašíny. A přitom ti by tu byli tak potřební – žádný z »darebáků« by nestačil říci ani švec a měl by hrdlo podříznuté.
Jan Šinágl se v sobotu objevil i na demonstraci NE, základnám! na Václavském náměstí. Přišel s americkou vlajkou, protože americký prezident, právě tak jako on, nemá rád »darebáky«. Prezident Bush svoje plány na očištění světa ovšem bere trochu víc ze široka – chce srovnat se zemí »darebácké státy«. To Šináglovi by stačilo, kdyby u nás spáchalo sebevraždu alespoň několik jemu nepříjemných lidí. Nevěříte?
»V rámci objektivity informací přeposílám článek z dnešních Haló novin. Nyní už zbývá nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Renatě Vesecké senátorem Jaromírem Štětinouoznačené dokumenty prostudovat a konat – pokud jí to umožní novopečený generál, ředitel BIS Jiří Lang?! Proč byl jmenován prezidentem Klausem generálem a kdo v této zemi vlastně vládne?… Nepochybně jsou inkriminované svazky BIS plné usvědčujících dokumentů, fotografií apod… Nedivme se, že se všichni ohrožení spojují a využívají možnosti, aby si ‘zachránili kůži’, včetně pomoci svých kolegů z Haló novin,« píše Šinágl v mailu, který rozeslal snad na všechny státní instituce. Ahlavně dodává: »Ve vyspělých zemích vedou tato závažná odhalení často i k sebevraždám. To ovšem od těchto zbabělců a darebáků očekávat nelze – o to schopnější jsou zbaběle likvidovat ty, kteří je ohrožují.«
Šináglova reakce na zpravodajský článek Haló novin, ve kterém jsme informovali o tom, že přerovský státní zástupce Radim Obst, který byl pověřen dozorem nad případem údajné korupce vicepremiéra Čunka, získal bezpečnostní prověrku řádným způsobem, je patologická. Myslím si, že většina lidí, kteří přijdou se Šináglovými výlevy do styku, si už dávno myslí své. Na pováženou je však to, že služeb podobných jedinců využívá zákonodárce -senátor Štětina. A i když on působí místy patologickým dojmem, jistě je za jeho chováním něco úplně jiného. Patologické způsoby totiž nevylučují plnění určitého záměru a ten Štětina určitě má. Jenom zatím nevím, pro kterou rozvědku. Ale možná, až se jednou otevřou i archivy BIS, dozvíme se to.
Pro pana Šinágla, jako jediného spravedlivého v české krajině, mám jednu radu. Pokud nechce svoji energii věnovat opravdu něčemu užitečnému -mohl by třeba pomoci organizátorům festivalu Mezi ploty, což je skutečně záslužná věc, měl by si vzpomenout na lidovou moudrost. Ta praví, že ten, kdo seje vítr, sklízí bouři, nebo také upozorňuje, že kdo roztočí mlýnské kolo, musí si dát pozor, aby ho také nesemlelo. Ve společnosti, ve které se nachází, což rozhodně nejsou Haló noviny nebo KSČM a její příznivci, by se mu to mohlo lehce přihodit.

Foto popis|