Návrh usnesení Senátu k Monacké deklaraci PS 0BSE včetně Rezoluce k Ukrajině

Usnesení výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost vám bylo rozdáno na lavice a já bych požádal pana senátora Jaromíra Štětinu, aby nás s ním seznámil. Prosím, pane senátore, máte slovo. (Ruch v sále.)

A já bych ještě požádal, prosím, já vím, že už je pozdní hodina, že jsme dneska toho hodně odpracovali, ale prosím, abyste udrželi ještě chvilku pozornost a klid v sále, abychom se slyšeli a abychom mohli důstojně ukončit tuto naši schůzi. Děkuji.

Pane senátore, prosím, máte slovo.

Senátor Jaromír Štětina:  Děkuji vám, pane předsedající.

Jsem rád, dámy a pánové, že ten poslední bod se týká hájemství zahraniční politiky našeho Senátu, což se tak často nestává. Bude to jednoduché a nebude to dlouho trvat. Já vás teď rád seznámím s 240. usnesením našeho výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, které výbor přijal 11. července tohoto roku. A to usnesení je k informaci o výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, o zprávě, kterou jsem přednesl výboru jako člen delegace Parlamentního shromáždění OBSE.

To usnesení zní takto:

I. Výbor bere na vědomí informaci z 21. výročního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, které dne 9. 7. 2012 schválilo Monackou deklaraci Parlamentního shromáždění OBSE včetně Rezoluce k Ukrajině.

II. Výbor doporučuje Senátu Parlamentu České republiky, aby v návaznosti na schválenou Monackou deklaraci Parlamentního shromáždění OBSE včetně rezoluce k Ukrajině přijal usnesení následujícího znění:

Senát Parlamentu České republiky

1. vyjadřuje mínění, že Ukrajina musí garantovat funkční, nezávislé a transparentní soudnictví naplněním závazků OBSE v oblasti lidských práv, zejména s ohledem na efektivní právo spravedlivého soudu a respektu principu rovnosti v trestním řízení, stejně jako adekvátní zacházení s odsouzenými;

2. zdůrazňuje, že v rámci zemí OBSE by neměli být političtí vězni a vyzývá Ukrajinu k jejich propuštění.;

3. vyzývá ukrajinský parlament, aby se zasadil o zabezpečení zdravotní péče a lékařského ošetření v případě bývalých vládních představitelů, kteří jsou v současné době ve vězení, včetně J. Lucenka, V. Ivaščenka a J. Tymošenkové, a aby jim bylo bez výhrad umožněno lékařské vyšetření a v případě potřeba léčba nezávislými lékaři mimo vězení i mimo Ukrajinu.

Tolik je návrh našeho výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Včera jste dostali tento návrh do lavic, je tam připojena rezoluce o Ukrajině. Je tam připojena proto, aby bylo zřejmé, že náš výbor vycházel právě z té rezoluce poslanců 55 zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Já si potom dovolím velmi krátce genezi tohoto návrhu v obecné rozpravě vysvětlit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. A otevírám rozpravu k tomuto návrhu, do které se hlásí pan senátor Petr Bratský. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Senátor Petr Bratský:  Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Já jsem také členem této delegace, dokonce jejím místopředsedou. Chtěl bych vás jenom krátce seznámit s tím, že Parlamentní shromáždění OBSE je rozděleno do třech sekcí, první je politická, druhá hospodářská, energetická a třetí demokracie a lidská práva.

Právě v té třetí sekci vznikl návrh této deklarace, která byla předložena pak celému Parlamentnímu shromáždění. V této lidsko-právní, kde jsou gender atd., sedí převážná většina delegátů hlavně z řad sociální demokracie. Záměrně to říkám, protože to je pravda a fakt. A mohu vás ujistit, že při celkovém hlasování se drtivá většina zemí přihlásila k této rezoluci a hlasovala pro ni, vyjma některých zemí bývalého Sovětského svazu, ale byly tam a hlasovaly pro ni všechny země, které jsou sdružené v Evropské unii, samozřejmě i Spojené státy a Kanada.

To jsem chtěl jenom na vysvětlenou. Myslím si, že před sebou máte jak Rezoluci o Ukrajině, která je součástí celého toho hlasování, které jsem tam my prodělali, tak návrh našeho výboru, který přečetl kolega Štětina, já vám ji doporučuji ke schválení. Děkuji.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. A jako další se do rozpravy přihlásil pan senátor Jaromír Štětina. Prosím, pane senátore.

Senátor Jaromír Štětina:  Já jenom rychle doplním kolegu Bratského.

Skutečně z těch více 300 delegátů Parlamentního shromáždění OBSE naprostá většina hlasovala pro tu rezoluci, ze které vycházel náš výbor. Byl to návrh italské delegace, která se převážně skládala z levicových italských politiků. Jediné delegace, které hlasovaly proti, byla delegace běloruská, potom to byla delegace ruské Dumy a k nim se připojil jeden komunistický poslanec z delegace české. Jinak byla ta rezoluce naprosto jednomyslně. Já vás prosím, vážení kolegové, o schválení tohoto návrhu našeho výboru. Děkuji za pozornost.

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach:  Děkuji, pane senátore. A protože se do rozpravy už nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Zeptám se pana senátora Štětiny, jestli chce ještě vystoupit k proběhlé rozpravě? Nechce.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Nyní budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej přednesl pan senátor Jaromír Štětina. V sále je přítomno 53 senátorek a senátorů, potřebné kvoru pro schválení je 27.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji.

Hlasování skončilo a mohu konstatovat, že v hlasování pořadové číslo 45 se z 54 přítomných senátorek a senátorů při kvoru 28 pro vyslovilo 31, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

Končím projednávání tohoto bodu.

Vážené senátorky, vážení senátoři, tím jsme zároveň projednali pořad 25. schůze Senátu. Končím schůzi. Děkuji vám za účast a na shledanou příště.