McCarthyho institut v Praze

Věřte nevěřte

McCarthyho institut v Praze

Senátoři Mejstřík a Štětina konečně představili svou koncepci McCarthyho institutu v Praze.

Institut bude sloužit k správnému chápání pojmu demokracie a bude prostřednictvím školených odborníků vzdělávat širokou veřejnost v postupu proti zhoubné komunistické myšlence rovnosti lidí, se kterou se senátoři nemohou a ani nehodlají smířit.

Ohlášení vzniku Institutu rozvířilo pochybnosti k práci obou senátorů. Zlé hlasy tvrdily, že senátoři příliš praktického užitku pro své voliče neodvedli, a právě pro tyto nyní senátoři připravili jasnou odpověď: založení nové instituce – McCarthyho institutu. Oba šťastní muži se neubránili dojetí při představování hesla institutu, které sami navrhli: Plivej na ně, ale věz, že bez nich jsi nula. Senátor Mejstřík nám pak se slzou v oku sdělil, že to není jen heslo Institutu, ale i jeho celoživotní krédo.

Senátorské duo také představilo bližší informace týkající se celého projektu. Samotný institut by měl sídlit v budově nynější Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která se již jednou v historii stala sídlem hrdinného protikomunistického boje. Pokud by nastaly průtahy v předání budovy do správy senátorů, pak by bylo sídlo institutu prozatimně přesunuto do Pečkova paláce. Dále senátoři zveřejnili i první z řady připravovaných kurzů pro návštěvníky institutu, především dvouměsíční kurz demokratického jednání: Zabij komunistu posílíš mír… a na něj navazující lekce ve střelbě pod vedením bratří Mašínů. Z dalších kurzů jmenujme alespoň páně Šinágla Jak upoutat pozornost a Jak z ničeho udělat něco, Havlovo Já rozhodnu, co je humanismus, Štětinovo Raftingem proti totalitě a na závěr výčtu kurzů připomeňme i poněkud srdcervoucí vzpomínkovou přednášku Ladislava Smoljaka Nutili mě točit filmy. V poslední fázi přípravy jsou pak kurzy: Technika hrdinného napadení poslanců ze zálohy, Způsob a provedení shozu letáků na volené zástupce lidu, Principy humanistického bombardování a nejočekávanější antropologická přednáška Tělesné znaky komunisty.

Institut však nemá sloužit pouze ke vzdělávání, ale i zábavě, plánují se kulturní akce pořádané Mladými konzervativci, především pak vystoupení taneční skupiny Chci nějakou funkci, pro kterou navrhl slušivé kroje sám mistr David Černý. Celý úbor sestává z hnědé košile, růžových kalhot pro chlapce a sukní pro děvčata.

Instituce bude otevřena co nejdříve a byly na ni vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 300 milionů Kč. Tímto bych chtěl poděkovat pánům senátorům za užitečnou a velmi naléhavou práci, kterou odvádějí pro všechny své voliče!

28. prosince 2007, Václav ČADA