Latentní nebezpečí vězí ve skladbě komunistů

Balancování kandidátů kolem komunistů

Ad LN 27. 12.: Vadí mi komunismus, ne KSČM

Babička vstoupila do kanceláře na obecním úřadě. „Čest práci soudruhu starosto,“ pozdravila. „Ale babi, dnes se již takto nezdraví, doba se změnila,“ odpověděl starosta. Na to babi: „No doba možná, ale vy jste pořád ten stejnej.“
Vážený pane prezidente, vážený pane Švejnare, dovoluji si Vás upozornit na to, že nepráví páchaná za totalitního režimu nebyla páchána komunismem – ten sám od sebe je jen kus ideologie -, ale komunisty! Členové KSČM se nazývají a jsou komunisti.
Jsou-li dnes součástí politické scény v naší zemi, nestávají se z nich (podobně jako z fašistů v Itálii) automaticky andílci. Za směšné nepovažuji výzvy k zákazu KSČM, ale opatrné balancování obou kandidátů na prezidenta kolem této strany.
Petr Werner, petr.werner@centrum.cz

Závazek na celý život

Ad LN 15. 12.: Švejnar vyzval Klause

Obávám se, že se v diskusích o dvojím občanství zapomíná na rozhodující fakt, že není až tak důležité, zda má Paroubkův prezidentský kandidát dvojí občanství, nebo ne, ale to, že profesor Švejnar získal občanství USA naturalizací, což je proces zakončený slavnostní přísahou věrnosti Spojeným státům. Takové přísahy či slavnostní sliby chápou anglosaské právní systémy s nejvyšší vážností jak po stránce legální tak morální a platí po celý život. Není mi jasné, jak by chtěl jako hlava státu skloubit loajalitu podle tohoto staršího slavnostního závazku s českým prezidentským slibem.
Nechce se mi věřit, že by se profesor Švejnar už natolik ztotožnil s čecháčkovským právním nihilismem, který právní příkazy a zákazy chápe jako nezávazné informace. Jan Válek, Praha

Bázlivý husita na Pražském hradě

Ad LN 22. 12.: Klaus píše Paroubkovi: Představte Švejnara sám

Média zveřejnily výzvu pana Jiřího Paroubka k panu Václavu Klausovi, aby se utkal v televizní besedě s protikandidátem na prezidenta Janem Švejnarem. Oba prvně jmenovaní jsou členy tzv. církve husitské. Je paradoxní, že nad sídlem českého prezidenta vlaje prapor s husitským heslem Pravda vítězí, ale uživatel Pražského hradu se tak nechová. Český národ vždy vítá vítěze, ale ten by měl i něco předvést. Současný prezident se zatím chová jako monarcha, jež přece nebude šaškovat plebejcům v podhradí. Zvolení Václava Klause potvrdili jeho straničtí soukmenovci svými podpisy a teď si kupují komunisty, jimiž dříve tak opovrhovali.
Václav Klaus se předvádí názory, jež celosvětově u přemýšlivých občanů způsobují pochyby o jeho kompetentnosti. V ekologii připomíná pana Povondru z Čapkovy Války s mloky, který stále strkal hlavu do písku, aby neviděl zjevné nebezpečí. Jak jinak chápat jeho ignorování celosvětového oteplení, které hrozí zvednutím hladiny oceánů až o několik metrů. Již dnes předvídaví Holanďané skupují nemovitosti v českém podhůří tj. aspoň 400 metrů nad mořem. Náš prezident jim asi připomíná francouzského krále zvaného Slunce, když vykřikoval „Po nás potopa“. My to spíše srovnáváme s tunelováním státního majetku po klausovské kuponové privatizaci.
Zatímní prezident má asi obavy, že více jak rovnocenný ekonomický odborník Jan Švejnar by v televizní besedě mohl mít převahu. Škoda, husiti bojovali i se silnějšími protivníky, ale to není případ Václava Klause. Ten již žije ve světě, kde neplatí férový boj s odkrytým hledím.
Ing. B. Vejtasa, bohumil.vejtasa@seznam.cz

Latentní nebezpečí vězí ve skladbě komunistů

Ad LN 18. 12.: Na obrtlíku politické nenávisti Ad LN 27. 12.: Švejnar nastupuje s otevřeným hledím

Rád bych se vyjádřil k polemice mezi pány Bystrovem a Štětinou. S názory obou pánů většinou souhlasím, ale k článku pana Štětiny Švejnar nastupuje s otevřeným hledím bych rád cosi přičinil. Jde opět o upřesnění, které je rovněž motivem Štětinova článku k páně Bystrovovým postojům.
Pan Štětina úvodem polemiky říká: „KSČM násilí nikdy neodmítla…“. Je mi líto, že to musím napsat, ale KSČM v dokumentu Naděje pro ČR z roku 2004 říká, že cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost. Oni se tedy k demokracii přihlásili, proklamují ji ve svém progmamu do roku 2007, proto bych viděl problém poněkud jinde.
Vidím ho především ve skladbě značné části komunistických voličů, či dokonce jejich členů. Tam vězí podle mne ono latentní nebezpečí. Pan Štětina to cítí také, protože hovoří o afinitě k násilí, což jistě tak je, ale afinita je právě ukryta v povahách mnohých stoupenců KSČM. Lidí milujících jednoduchá řešení, často negativně naladěných povah, ochotných mít násilí za prostředek, jakmile dojde k nějakému společenskému otřesu.
Tyto povahy nemáme dosud dobře přečteny, což je divné, protože fašizující elementy na pravé straně názorů již přečteny máme. Proto je třeba se mít na pozoru, vždyť překročit křehoučkou bariéru programových proklamací se samopalem v ruce je tak jednoduché. Je to tím důležitější, že v tomtéž programu komunistů, ze kterého zde cituji, je rovněž uvedeno, že „v ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví“.

Juraj Zikeš, juraj.zikes@seznam.cz

Dopisy jsou redakčně kráceny. Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem na adresu dopisy@lidovky.cz Nezkrácené znění dopisů a další ohlasy čtěte na www.lidovky.cz/dopisy