Korespondence senátora Štětiny s vicepremiérem Jiřím Čunkem

Odpověď 1.místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ze dne 7. srpna

 

 

V Praze dne 7. srpna 2008

Č.j.: 26603/2008-5

 

 

Vážený pane senátore,

 

velmi Vám děkuji za slova podpory. Věřte, že uplynulých 18 měsíců bylo pro mě i mé okolí opravdovou životní zkouškou. Teprve v těchto vypjatých chvílích poznáte jednotlivé lidské charaktery. Vážím si lidí, kteří jdou proti proudu, kteří se nebojí vyslovit vlastní ��“ byť nepopulární ��“ názor a stojí si za ním i přes mediální útoky a štvanice. Navzdory mé osobní zkušenosti stále věřím v nápravu právního systému České republiky a proto doufám, že ti, kteří celou tuto kauzu rozpoutali, neujdou spravedlnosti. Současně neztrácím naději, že se podobné excesy české justice a policie již nikdy nebudou opakovat. Příkladem je opravdu objektivní a nezávislé šetření inspekce MV, které jasně ukázalo propojení mě vyšetřujících policistů s redaktory. Bohužel jejich úsilí zmařilo rozhodnutí státního zástupce. Za příznačné až tragikomické samozřejmě považuji to, že fy Kroll trvalo posouzení mé trestní věci 1 měsíc.

 

Ještě jednou díky za Vaši neochvějnou podporu a důvěru.

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Čunek

 

1.místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

 

 

 

 

  1. července 2008 poslal senátor Jaromír Štětina místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi otevřený dopis:

 

 

 

Vážený pane místopředsedo vlády,

 

dovolte mi, abych se Vám omluvil za štvanici, kterou jste musel v souvislosti s údajným přijetím úplatku za posledního půl druhého roku podstupovat. Jako politik, i jako novinář cítím jistou část zodpovědnosti za absurdní divadlo, k jehož sledování byli ve Vašem případě občané našeho státu odsouzeni.  I poslední audit Vašeho hospodaření provedený firmou Kroll hovoří o tom, že Váš případ byl zpolitizován. Myslím, že nastal čas odhalit viníky, kteří Vaši kauzu  s politickým záměrem rozpoutali a účelově zneužívali. Používání kompromatů, pomluv, dehonestačních kampaní a podpásových ran se stalo na naší politické scéně normálním zjevem a způsobuje obecnou nedůvěru, která  prorůstá společností. Na těchto byzantských zvycích se nehodlám podílet.

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze, 15.července 2008