Hloupost senátora Štětiny

PRAHA- Komunističtí politici se svým odmítavým postojem k umístění americké protiraketové základny na území ČR nedopouštějí trestných činů rozvracení republiky nebo vlastizrady. Rozhodl o tom Parlamentní institut, na který se obrátil předseda senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM Jaromír Štětina (za SZ).
Ten soudí, že komunisté svým postojem poškozují obranyschopnost země. »Objektivní stránka rozvracení republiky je naplněna, pokud se osoby účastní násilných akcí. Tato část nebyla u popsaného skutku splněna, neboť projevy na veřejnosti nejsou násilnou akcí ve smyslu trestního zákona,« uvedl institut ve stanovisku, které Štětina včera zveřejnil. Komunističtí politici se podle institutu nedopouštějí ani vlastizrady, protože tento trestný čin se vztahuje na rozvracení republiky ve spojení s cizí mocí. »Jednání o protiraketové obraně je čistě politickým rozhodováním a veškeré projevy představitelů politických stran je třeba posuzovat v tomto kontextu,« píše se v odpovědi. Parlamentní institut konstatoval, že schopnost státu bránit se a odrazit útok by mohla být odmítáním základny zasažena.

Parlamentní institut porušování zákona ale nepotvrdil.
»To rozhodnutí je naprosto logické a jinak ani nemohlo dopadnout. Strašně bych se divil, kdyby někdo někdy měl dát snažení senátora Štětiny a dalších štváčů na naší politické scéně za pravdu,« reagoval na rozhodnutí Parlamentního institutu senátor Vlastimil Balín (KSČM).
»Je mi v podstatě úplně žinantní vyjadřovat se k hloupostem, které z kolegy Štětinypermanentně padají. Pokud si neuvědomuje, že svým konáním devalvuje pozici mandátu senátora, a možná i pozici celého Senátu v české společnosti, tak je mi to líto a asi by se měl nad svým chováním zamyslet,« dodává Balín. Je přesvědčen, že Štětina by si jakosenátor určitě mohl najít řadu jiných problémů, na jejichž řešení by se mohl podílet. »Neustálým atakováním členů KSČM nebo myšlenky komunismu spíš vnáší do společnosti neklid a snaží se ji rozdělovat. O nás je známo, že my se naopak snažíme společnost spojovat,« řekl Balín.
V podobném duchu na Štětinovu iniciativu již dříve reagoval také komunistický poslanec Václav Exner. »Pan Štětina má za prvé velmi svéráznou představu o svobodě myšlení a názorů a za druhé se domnívám, že stále více je připraven na to navštívit psychiatra,« uvedl Exner.