Gulag a jeho dědictví

Pozvánka

na seminář

pořádaný Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

v úterý 28. února 2012 od 9.00 do 12.30 hod.

v Hlavním sále Senátu

 

GULAG  A  JEHO  DĚDICTVÍ

 

    

Program:

 

Úvodní slovo senátora Jaromíra Štětiny

 

 

I.

Upevňování komunismu a perzekuce v Československu

doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

 

 

Sovětský GULAG ve vzpomínkách Čechoslováků

Adam Hradilek, Ústav pro studium totalitních režimů

 

 

Podíl Sovětského svazu na uchopení moci komunistů v Československu

PhDr. Tomáš Grulich, senátor Parlamentu ČR

 

 

Hodnoty ve výuce soudobých dějin

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů

 

 

 

 

 

II.

10:20 – Promítnutí dokumentárního filmu The Soviet story ��“ Příběh rudého zla

 

autor a režie: Edvin Snore

Lotyšsko, 86 min

 

Film The Soviet Story vypráví příběh sovětského režimu a jakou roli hráli sověti v nejhrůznějším nacistickém projektu ��“ holocaustu. Ve filmu se objevují nedávno odkryté archivní dokumenty, které odhalují zajímavé informace o spolupráci sovětů s nacisty. Filmové záběry, fotografie a dokumenty jsou doplněny o rozhovory s historiky a svědectví bývalých sovětských zpravodajů a disidentů. Šokující scény a vyprávění o hladomoru na Ukrajině (1932/33), o masakru v Katyni (1940), o partnerství SS a KGB, o sovětských masových deportacích, či o brutálních lékařských experimentech v gulagu jsou hrozivou výpovědí o pravé tváři Sovětského svazu a jeho vedení. Autor sbíral materiály pro tento film po více než 10 let. Premiéra proběhla dne 9. dubna 2008 v Evropském parlamentu.

 

 

III.

 

11:45 – Diskuse

 

 

 

Prezence účastníků od 8.15 hod. ve Valdštejnském paláci

(vstup z Valdštejnského nám. ��“ recepce „VP-C2“). Průkaz totožnosti nutný.