Dopis senátora Štětiny předsedovi Stálé komise pro kontrolu BIS PS PČR

Vážený pan

Richard Dolejš

předseda

 

Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS

Poslanecká sněmovna

Praha

 

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

děkuji Vám za Váš dopis ze dne 22. září 2011. Zásadně novou skutečností ke zmíněnému podnětu, jíž se komise v minulém volebním období nezabývala, je, že Vladimír Hučín byl pravomocně zproštěn ze všech trestných činů, z nichž byl Okresním státním zastupitelstvím v Přerově ve spolupráci s BIS obžalován dne 6.12.2001. Přikládám písemný doklad  advokátní kanceláře Toman, Devátý + partneři, která Vladimíra Hučína zastupovala.

Spisové oddělení Senátu včera předalo spisovému oddělení Poslanecké sněmovny utajované materiály, svědčící o protiprávnímu postupu BIS ve věci Vladimíra Hučína. BIS se významně, včetně intervencí svých vysokých důstojníků, podílela na kriminalizaci Vladimíra Hučína, který byl kvůli tomu šest let šikanován, rok neoprávněně vězněn.

Dovoluji si, vážený pane předsedo, požádat Vaši komisi o odpověď na otázku, proč důstojníci BIS šest let ničili život nevinného člověka, nakonec zproštěného všemi soudy ze všech vykonstruovaných obvinění.  Též prosím o odpověď na otázku, kdo je v BIS za tento postup zodpovědný.

Utajované materiály,  svědčící o protiprávnosti postupu BIS ve věci Vladimíra Hučína, včera předané tajné spisovně Poslanecké sněmovny, jsem obdržel od českého občana, jehož jméno nemusím sdělit, protože jsem je v souladu se zákonem obdržel ve výkonu své funkce senátora.  V souladu se zákonem a s příslušnými předpisy jsem okamžitě uložil materiály v tajné spisovně Senátu.

Dovoluji si zdůraznit, vážený pane předsedo, že náš stát potřebuje silné a v souladu se zákonem fungující tajné služby a jejich pevnou parlamentní kontrolu.

 

 

S přátelskou úctou

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze dne  27. září 2011