Aktuality

Vystoupení Jaromíra Štětiny v rozpravě Evropského parlamentu: Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku ze dne 15. března 2017: Pane předsedající, bezpečnostní rizika pro Evropskou unii se za posledních deset let změnila. Chceme-li jim čelit, potřebujeme je definovat. Proto zpráva žádá Radu a vysokou představitelku, aby vypracovaly Bílou knihu EU o bezpečnosti a obraně, jež bude obsahovat definici hrozeb. Rád bych upozornil na jedno ...

Čtěte více »

Příspěvek Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu k nedávné částečné dekriminalizaci domácího násilí v Rusku

Europoposlanec Jaromír Štětina vystoupil 1. března 2017 na plénu Evropského parlamentu v Bruselu se svou řečí k nedávné částečné dekriminalizaci domácího násilí v Rusku: Paní předsedající, vážená paní komisařko, myslím, že to byl Solženicyn, kdo řekl: „Neznám žádného tvora pod sluncem, který by tolik vytrpěl jako ruská žena.“ Dost možná, že měl Alexandr Isajevič před očima stejně jako Někrasov statečné ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui – případ Francisky Ramirezové

Evropský parlament, – s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008 o útocích na ochránce lidských práv, občanských svobod a demokracie v Nikaragui(1) a na usnesení ze dne 26. listopadu 2009(2), – s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne ...

Čtěte více »

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Zhoršení situace na východní Ukrajině

Záznam vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ke zhoršení situace na východní Ukrajině ze 14. února 2017 naleznete zde. Paní předsedající, dovolte mi nyní, abych oslovil paní místopředsedkyni Komise, která není nyní mezi námi. Vážená paní místopředsedkyně Komise, jsem přesvědčen, že znáte výzvu nejvyšších představitelů ukrajinského parlamentu parlamentům zemí EU, USA, Kanady, Japonska a Evropského parlamentu. Je bezprecedentní, ...

Čtěte více »

Příspěvek Jaromíra Štětiny v rozpravě na plénu Evropského parlamentu: Zpráva o Albánii za rok 2016

Paní předsedající, pane komisaři, vítám zprávu Komise o Albánii jako další krok k integraci Albánie do Evropské unie a k zahájení přístupových jednání. Zpráva obšírně popisuje nedostatky, které brání integraci a odsunují asociaci na dlouhá léta. Nezmiňuje však jeden z podivuhodných rysů albánské politiky. Tím je politická velkorysost, kterou Tirana nedávno projevila. V době, kdy Evropa žije uprchlickou krizí a ...

Čtěte více »

Tisková zpráva: Jaromír Štětina místopředsedou podvýboru pro bezpečnost

Poslanec Jaromír Štětina (TOP 09) byl dnes opětovně zvolen místopředsedou parlamentního podvýboru pro obranu a bezpečnost (SEDE). Poslanci Jaromíru Štětinovi vyjádřili důvěru již podruhé v tomto volebním období. Jde tak o další výrazný úspěch a prioritu české národní delegace v Evropské lidové straně. „Jsem poctěn nominací a děkuji svým kolegům z české národní delegace. Oblast bezpečnosti v mezinárodních vztazích je ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Burundi

Evropský parlament, – s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi, zejména na poslední dvě usnesení přijatá dne 9. července 2015(1) a 17. prosince 2015(2), – s ohledem na přepracovanou dohodu z Cotonou, zejména na její článek 96, – s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/394 ze dne 14. března 2016 o uzavření konzultací s Burundskou republikou podle článku 96 ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Středoafrické republice

Evropský parlament, – s ohledem na svá předchozí usnesení o Středoafrické republice, zejména na usnesení ze dne 7. června 2016 o mírových operacích – spolupráci EU s OSN a Africkou unií(1), – s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2301 (2016) o prodloužení mandátu integrované vícerozměrné mise OSN pro stabilizaci ve Středoafrické republice (MINUSCA) do 15. listopadu 2017, kterou ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o Indonésii, především o případu Hosey Yeima a Ismaele Aluy

Evropský parlament, – s ohledem na svá předchozí usnesení o Indonésii, především na unesení ze dne 26. února 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob(1), – s ohledem na ...

Čtěte více »

Usnesení Evropského parlamentu o případech tibetské buddhistické akademie ve městě Larung Gar a Ilhama Tohtiho

Evropský parlament, – s ohledem na svá předchozí usnesení o Tibetu, zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o Tibetu: plány na zavedení čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka(1), ze dne 27. října 2011 o Tibetu, zejména o sebeobětování mnišek a mnichů(2) a ze dne 14. června 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu(3), – s ohledem na ...

Čtěte více »