Zvláštní zpráva evropské veřejné ochránkyně práv v rámci šetření z vlastního podnětu týkajícího se agentury Frontex

Písemný příspěvek europoslance Jaromíra Štětiny k rozpravě k bodu Zvláštní zpráva evropské veřejné ochránkyně práv v rámci šetření z vlastního podnětu týkajícího se agentury Frontex.

Zprávu Evropského parlamentu o zvláštní zprávě evropské veřejné ochránkyně práv v rámci šetření z vlastního podnětu týkajícího se agentury Frontex jsem velmi rád podpořil. Zpráva doporučuje vytvořit v rámci agentury Frontex mechanismus, který by umožnil podávání stížností ze strany jednotlivců. V případě, že agentura Frontex nebo její pracovníci zasahují svou činností do práv jednotlivců, měli by mít tito jednotlivci prostředky obrany běžné v právním státě. Proto jsem velmi rád, že se Komise toto doporučení zavázala zohlednit v nadcházející revizi nařízení o dotčené agentuře. Těší mne také, že se podařilo nalézt rozumný kompromis v otázce identifikace stěžovatelů. Dle mého názoru je nutné nalézt řešení, které zajistí ochranu základních práv a současně efektivně zamezí jejich zneužití. Jsem rád, že v textu zůstala nepřípustnost anonymních stížností. V opačném případě by hrozilo oslabení, ne-li ochromení činnosti agentury Frontex. Na druhé straně jsem však podpořil možnost podání stížnosti prostřednictvím třetích osob, které jednají v dobré víře v zájmu stěžovatele, jenž si nepřeje odhalení své totožnosti. Považuji to za rozumný krok, který v opodstatněných případech umožní ochranu totožnosti stěžovatele bez rizika zneužití.