Změnit styl práce

Změnit tvář strany? Ne. Změnit styl práce strany? To ano! Třeba věcně, v odezvě na současnou politicko-ekonomickou situaci!
* Umět vyzvednout, srozumitelně zdůvodnit a srovnat naše klady i požadavky se zápornými Topolánků, Bursíků, Bémů, Langerů – Mejstříka a Štětiny – jim podobných…
* Nezatloukat neznalost historie nostalgií!
* S odvahou citlivě rozlišovat kontinuitu doby současné s minulou!
* Naučit se sdělit své poznatky, zkušenosti sdělitelnou formou (hlavně pro mládež k poučení, inspiraci – společenské aktivity, zájmové činnosti, Sokol, hasiči…). * Nepřecházet nepřístojnosti dneška, reagovat na ně jak
písemnou formou, tak třeba ve frontě v Delvitě – nemlčet! * Více podobných článků jako v Obrysu, příloze G. Šedého: Proč jsem znovu začal psát a PhDr. Z. Mahlera: K. H. Borovský obsahu zbavený.
* V Haló novinách věnovat větší pozornost dětské ekologii. (Od kytiček, sázení stromků, ochrany přírody -více podnětů školám i zveřejňování). Obě uvedená hesla v úvodu jsou pravdivá, ale to Věrtelářovo je mi skutečně blízké. Má pravdu.

O autorovi| Hana KOŘÍNKOVÁ, Praha