Zločiny komunistických režimů

Pozvánka na konferenci Zločiny komunistických režimů, která se koná v Senátu PČR ve dnech 24. a 25. února 2010

  1. února 2010 SPÁCHANÉ ZLOČINY

 

Místo konání: Hlavní sál Senátu Parlamentu České republiky, Praha 1

 

8.00 – 8.30 registrace

 

8.30 Slavnostní zahájení konference

 

Jiří Liška (Česká republika), místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

Pavel Žáček (Česká republika), ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů

 

9.00 – 9.30 Zahajovací projev

 

Harry Wu (USA), bývalý disident a politický vězeň v Číně, ředitel, Laogai Research Foundation, Washington, D.C.

 

9.30 –  10.30

  1. Komunistické režimy a zločiny proti lidskosti

Zločiny spáchané komunistickými vládami na vlastních občanech ve 20. století. Dvacet let od pádu komunismu v Evropě. Definice zločinů proti lidskosti. Povaha komunistických zločinů z hlediska mezinárodního práva. Náš závazek ke spravedlnosti. Mezinárodní úmluvy a rezoluce.

 

Moderuje: Jiří Liška, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

 

Naděžda Kavalírová (Česká republika), předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky, předsedkyně Rady ÚSTR

Martin Mejstřík (Česká republika), studentský lídr sametové revoluce, bývalý senátor

Dainius Žalimas (Litva),vedoucí Ústavu mezinárodního práva a práva Evropské unie, právnická fakulta Univerzity ve Vilniusu

 

Diskuse

 

10.30 – 11.00 přestávka na kávu

 

11.00 – 13.00

  1. Zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy v bývalém Sovětském svazu, v nových členských státech EU, v Německu a na Balkáně – případové studie jednotlivých států I

 

Moderuje: Alexandr Vondra, senátor, bývalý disident, bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti

 

Rusko- Nikita V. Petrov, místopředseda, Memorial

Estonsko – Toomas Hiio, člen vedení, Ústav historické paměti, a ředitel pro výzkum, Estonské válečné muzeum

Lotyšsko – Valters Nollendorfs, ředitel pro zahraniční záležitosti, Muzeum okupace Lotyšska 1940-1991

Litva – Emanuelis Zingeris, předseda Mezinárodního výboru pro zhodnocení zločinů nacistického a sovětského okupačního režimu v Litvě

Ukrajina – Igor Juchnovskij, Ústav národní paměti Ukrajiny

Volodymyr Vjatrovyč, ředitel pobočky státního archivu, Bezpečnostní služba Ukrajiny

 

Diskuse

 

13.00 – 14.00 oběd

 

14.00 – 15.30

III. Zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy – případové studie států II

Moderuje: Zuzana Vittvarová (Česká republika), členka rady, občanské sdružení Dcery 50. let

 

Bělorusko – Zianon Pazniak, bývalý vůdce běloruské opozice

Polsko – Władysław Bułhak, vedoucí oddělení výzkumu, expertízy, dokumentace a knihovních fondů kanceláře pro vzdělávání veřejnosti, Ústav paměti národa

Slovensko – Lubomír Morbacher, Ústav paměti národa

Maďarsko – Janos M. Rainer, ředitel, Ústav pro historii maďarské revoluce roku 1956

Německo – Hans Altendorf, ředitel, Úřad spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnostní služby bývalé NDR

 

Diskuse

 

15.30 – 16.00 přestávka na kávu

 

16.00 – 17.30

  1. Zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy případové studie států III

Moderuje: Zdeněk Křivka (Česká republika), člen Konfederace politických vězňů České republiky

 

Slovinsko – Andreja Valič, ředitelka, Studijní centrum pro národní usmíření

Rumunsko – Marius Oprea, prezident, Ústav pro vyšetřování komunistických zločinů v Rumunsku

Bulharsko – Vasil Kadrinov, ředitel, Centrum Hannah Arendtové

Srbsko – Marina Jelic, výkonná ředitelka, Centrum pro mír a rozvoj demokracie

 

18.30 – 20.00

Recepce a koncert, České muzeum hudby

 

  1. února 2010 – (NE)VYKONANÁ SPRAVEDLNOST

Místo konání: Hlavní sál Senátu Parlamentu České republiky, Praha 1

 

8.00 – 8.30 registrace

 

8.30 Zdravice

Hubert Gehring (Německo), ředitel, Konrad-Adenauer-Stiftung Praha

 

8.35 Zahájení

Miroslava Němcová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sěmovny PČR

 

9.00 – 10.10

  1. Případová studie: Komunistické zločiny v Československu a jejich stíhání.

Československo jako příklad: Klasifikace zločinů spáchaných v letech 1948-1989 a jejich stíhání po pádu komunistického režimu.

 

Moderuje: Milan Hulík, právník, člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných

Miroslav Lehký, 1. náměstek ředitele, Ústav pro studium totalitních režimů

Pavel Gregor, bývalý vedoucí odboru vyšetřování, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu

Eduard Stehlík, vedoucí Odddělení vzdělávání a vojenské knihovny, Vojenský historický ústav

 

Diskuse

 

10.15 – 11.45

  1. Souzení komunistických zločinců – případové studie.

Německo, Polsko – země s nejdelší zkušeností vyšetřování a souzení komunistických zločinů. Střelba u Berlínské zdi a další rozsudky nad zločinci bývalé NDR. Zkušenosti polského ÚPN. Soud s Jaruzelským? Slovinsko – právní odpovědi na zločiny totalitního komunismu. Rumunsko – cesta ke spravedlnosti a problematika aplikace mezinárodního práva. Bylo kdy uplatněno mezinárodní právo nebo zvažováno jeho uplatnění?

 

Moderuje: Göran Lindblad (Švédsko), prezident, Výbor pro politické záležitosti, a viceprezident, Parlamentní shromáždění Rady Evropy

 

Christoph Schäfgen (Německo), bývalý nejvyšší státní zástupce, Berlín

Witold Kulesza (Polsko), profesor trestního práva, bývalý šéf odboru vyšetřování IPN

Jernej Letnar Černič (Slovinsko), specialista na mezinárodní právo lidských práv, European University Institute, Florencie, Itálie

Raluca Grosescu (Rumunsko), vedoucí oddělení pro výzkum a dokumentaci, Ústav pro vyšetřování komunistických zločinů v Rumunsku

 

Diskuse

 

11.45 – 12.30  občerstvení

 

12.30 – 14.00

VII. Tlusté čáry, omezená spravedlnost a následky.

Proč byla cesta ke spravedlnosti zatím neuspokojivá? “Tlustá čára”  – vyslovený či skrytý fenomén a jeho důsledky. Práva obětí. Role práva a soudnictví v post-totalitních zemích. Co se stalo se soudci, prokurátory a policií komunistického režimu? Byly v různých postkomunistických státech použity různé přístupy? Jaké jsou důsledky v dnešních společnostech střední a východní Evropy?

 

Moderuje: László Tökés (Rumunsko), biskup, bývalý disident, člen Evropského parlamentu

 

Joachim Gauck (Německo), bývalý spolkový zmocněnec pro archivy Stasi, předseda sdružení „Proti zapomnění – za demokracii“

Hynek Baňouch (Česká republika), právník, sociolog, soudce Okresního soudu v Chrudimi

Vytautas Landsbergis (Litva), bývalý disident a prezident Litevské republiky, člen Evropského parlamentu

 

Diskuse