Zloba anonymity

KOMENTÁŘ POLITIKA

Následující řádky nejsou osobní stížností, tím méně se jimi snažím dokazovat, že nejsem idiot. Uvedeným příběhem se spíš snažím poukázat na obecnou bolest. Právo uveřejnilo před několika dny sloupek „Senátor Jaromír Štětina nemá nic proti technoparty, která začala u Želízů, pokud se bude dodržovat zákon.“ „Přes chráněnou krajinnou oblast se dnes plánují dálnice, které dělají větší rámus a větší škodu než jednorázová technoparty, a nikomu to nevadí. Vadilo by mi, kdyby byl porušen zákon,“ řekl Právu Štětina. Ten sice chápe, že vláda musela ve středu vzít na vědomí zprávu ministra vnitra Bublana o CzechTeku. Nesouhlasí však s hodnocením, že je třeba se zabývat jen excesy. „To nebyly excesy jednotlivých policistů, byla to akce plánovaná, silácká, která měla ukázat tvrdé bouchnutí pěsti do stolu a naznačit metodu, jakou chce pan premiér používat při řízení tohoto státu,“ míní senátor. Tentýž den jsem dostal e-mail od jistého ing. Vladimíra Hlavsy: Pane Štětino, děkuji za Váš poslední výrok ohledně technopárty. Opět Jste mi potvrdil mé mínění o Vás, že Jste zamindrákovaný blb! I odvětil jsem autorovi: dobrý den, pane Hlavso, ctil bych váš názor na technoparty, i kdyby byl zcela odlišný od mého. Na rozdíl od vás neumím používat urážky vašeho kalibru, protože vždycky dehonestují toho, kdo je vypouští, nikoli toho, na něž mají dopadnout. Navrhuji vám, abyste mne navštívil a zkusil zopakovat svá tvrzení. Pokud ovšem nepatří k vašim zvykům schovávat se do anonymity. Dovolte mi, abych vás upozornil i na můj zvyk: obvykle dávám těm, kteří mne veřejně urazí, do zubů.“ Obávám se ale, že pan Hlavsa nepřijde. Koneckonců mi to může být jedno. Vadí mi ale jeden z nešvarů dneška, související s elektronickou komunikací: vulgarita, absence základních norem chování, nedostatek vzdělání a zloba vyvolávaná anonymitou e-mailů a chatů. Když si chci počíst, projedu si třeba chaty ke článkům. Zkuste to taky a pochopíte, že nemravnost a bohorovnost politiků vyrůstá z podhoubí obecné doutnající zloby anonymní masy.