Zírám, zíráš, zíráme…

Osamělý muž dlouho stojí mezi komunisty a poslouchá projev jejich předsedy. Když pak nevydrží absurditu řečníkových tvrzení zvolá: „ Grebeníček lže.“ Muž nazvaný Grebeníček pronese slavnou větu o primitivovi, kterého je třeba odvést a několik minut na to odvlečou označenou osobu uniformovaní policisté a podivní muži v civilu, jimž z pod vest koukají pásy podpažních pistolových pouzder, k autu. Ani na opakované výzvy uneseného muže se nelegitimují a nacpou ho do auta jako zločince, nasadí mu pouta a odvezou pryč. To za asistence policejní koňské jízdy a těžkooděnců policejní zásahovky.

Znovu jsme zírali o druhém květnovém týdnu: branně bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny chtěl .projednat adekvátnost zásahu, ale nestalo se tak – sociálně demokratičtí a komunističtí poslanci svorně  projednávání zablokovali. Do třetice nám bylo dopřáno rozkoše pokleslé čelisti z prohlášení  tiskové mluvčí policejního prezidia, která, v souladu se svým rezortním ministrem, považuje zásah za oprávněný a tvrdí, že neexistují legislativní  normy, podle nichž by mohla policie ČR postupovat proti činnosti  komunistické strany. A tady se právě mluvčí policie, policie sama i ministr vnitra mýlí: představitelé komunistické strany soustavně  porušují paragraf 260 existujícího trestního zákona č.140/1961 Sb., kde se mimo jiné říká, že bude potrestán odnětím svobody ten, kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které hlásá třídní zášť.

Dvě stě šedesátku  porušují představitelé KSČM již svým Programovým prohlášením pro období do VII.sjezdu, přijatým na VI. sjezdu v květnu 2004. Říká se tam:KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi, že svět nelze jen vykládat, ale je nutno jej změnit. A jakým způsobem chce KSČM měnit, může zjistit kterýkoliv policista, když si přečte Marxovy návody k násilí a třídní zášti uvedené v bibli našich komunistů, Komunistickém manifestu: Cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Postupně vyrvat a kontrolovat všechen kapitál, což se ovšem může stát nejprve jendespotickými zásahy do vlastnického práva. Atd. Atd. Je zarážející, jak česká policie tendenčně měří dvojím metrem: násilně zadržuje ty, kteří  žádají dodržování zákona a blahovolně přehlíží porušování zákona komunisty, kteří vyzývají k násilnému svržení demokratického režimu. Je třeba jednat. Abychom náhodou nezírali ještě více.

 

Jaromír Štětina