Zakážeme komunisty zákonem?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Za chvíli přivítám ve studiu další dva hosty Miloslava Ransdorfa a Jana Zahradila a s nimi i další témata. To první z nich je toto: Iniciativa Zrušme komunisty tento týden oznámila, že na jaře uspořádá mezinárodní konferenci o problematice komunismu. Ve sněmovně i v Senátu mezitím leží novely trestních zákonů namířených proti českým komunistům.

/ukázka/

redaktorka
——————–
Hlavní boj vedou senátoři Štětina a Mejstřík. V Senátu prosadili novelu trestního zákona, která má zakázat propagaci komunismu. Zároveň připravili s hercem a režisérem Smoljakem a dalšími osobnostmi petici, ve které žádají zákaz symbolů a názvů obsahujících slovo komunismus.

redaktor
——————–
Tuto středu pak oznámili, že na jaře pozvou vědce, umělce i politiky ze západní Evropy na konferenci o komunismu. Zároveň bojují za senátní návrh na vznik institutu národní paměti. Ten má zjednodušit přístup ke svazkům komunistické StB, který je složitý a zdlouhavý.

redaktorka
——————–
Parlamentní KSČM by nyní volilo dvanáct a půl procenta občanů. Naopak petici za zrušení komunistů podepsalo od února šedesát tisíc lidí. Propagaci komunismu chce zakázat i opoziční ODS. Premiér Paroubek to naopak považuje za největší nesmysl a tvrdí, že komunisté už nebezpeční nejsou.

redaktor
——————–
Faktem je, že čeští komunisté jako jediní v Evropě trvají na svém označení. Například na Slovensku se hned v roce 90 přejmenovali na Stranu demokratické levice. Senát teď doufám, že zákaz slova komunistická protlačí i do nového, sněmovnou schváleného trestního zákoníku. Do toho se už naopak dostal nový trestný čin – popírání komunistických zločinů.

/konec ukázky/

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Nyní vítám ve studiu dva poslance Evropského parlamentu, pana Miloslava Ransdorfa za Komunistickou stranu Čech a Moravy, dobrý den.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
A Jana Zahradila za Občanskou demokratickou stranu, dobrý den.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Od této chvíle, vážení diváci, můžete samozřejmě hlasovat o tom, komu z obou pánů věříte více? Používejte telefon nebo textové zprávy a je to celé jen na vás. Ještě než se pustíme do debaty, pánové, tak na telefonní lince zdravím také senátora Jaromíra Štětinu, dobrý den, pane Štětino.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Jednoho z autorů iniciativy Zrušme komunismy. Jakou legislativní změnu konkrétně týkající se komunistů hodláte v Senátu prosadit, panesenátore?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Je to celkem jednoduchá změna stávajícího paragrafu dvě stě šedesát trestního zákona. To stávající znění říká, že kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a propaguje třídní zášť, bude trestán tak a tak. A my bychom chtěli, aby tam bylo explicitně dodáno, že to hnutí je komunismus, nacismus nebo jiné podobné hnutí. Je to velice krátká novela.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane senátore, vám by osobně stačilo, kdyby se čeští komunisté vzdali názvu a svých symbolů?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že není, nejde ani tak o název a o symboly, tady jde o to, že Komunistická strana Čech a Moravy má stále ve svých programových dokumentech výzvy k násilí a chce řešit společenské problémy násilím, tak jak to komunisti vždycky dělali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Můžete být konkrétní v této oblasti, aby měl pan Ransdorf na co reagovat?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Ano, můžu. Například v programovém prohlášení KSČM pro období do sedmého sjezdu, které bylo přijato na šestém sjezdu v květnu 2004, tam je napsáno, já cituji přesně: „KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi, že svět nelze jen vykládat, ale je nutno jej změnit.“ A ty teze zní takto: Komunisté prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu, nebo se hovoří o despotických zásazích do vlastnického práva. To znamená, že vyznávání těchto Marxových tezí je podle mého přímou výzvou k násilí a porušování paragrafu dvě stě šedesát.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Rozumím. Tolik senátor Jaromír Štětina v Sedmičce. Pane Štětino, děkuji a na shledanou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane poslanče Ransdorfe, vy jste se dobře bavil, jak jsem se díval.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Bavil jsem se, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Proč jste se dobře bavil?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Za prvé nevidím důvod, proč by měla televize Nova lhát svým divákům, když tvrdí, že jsou čeští komunisté jediní, kteří si ponechali název komunistický. V Evropě je takových stran hodně, jsou to strany parlamentní, jsou to strany, které jsou vlivné, a nevidím důvod, proč by jste měli zkreslovat skutečnost. Za druhé chci říci, že od pana …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Zaregistroval jste, že tam bylo řečeno z postkomunistických zemí?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Ne, ne, vy jste říkal v evropských zemích, takže si osvěžte paměť. A pokud jde o druhá věc, druhou věc, jde o samotného pana senátora Štětinu. Já si myslím, že je to velmi úsměvné od člověka, který v minulosti ve své novinářské praxi pěl ódy na sovětský lid v rámci svých cest po velké zemi. Myslím si, že je to velmi zábavné. Za třetí je to zábavné z toho důvodu, že je to naprosto průhledný pokus vyřadit konkurenci. Teď, když se pravici nedaří, v době, kdy ODS se domnívala, že bude mít pohodlnou většinu se svými pravicovými spojenci, tak jí to nechávalo docela v klidu. Teď, když se zdá, že levice bude mít jako celek převahu v Poslanecké sněmovně, tak je to snaha vyřadit konkurenci. A je to samozřejmě snaha velice pohodlná, protože z české pravice já jsem nezaznamenal zatím žádný relevantní nějaký programový pokus, jak věci změnit k lepšímu. A jestli mohu říci svůj pocit a také ho tady řeknu, tak i když se hovořilo na sjezdu ODS o přepřažení, hovořilo se o tom, že by rádi vystřídali sociální demokraty u moci, no, tak samozřejmě přepřahání je věc dobrá, jestliže se třeba unavený kůň vymění za koně svěžího, ale jestliže se má kůň přepřáhnout za vola nebo osla, tak je to samozřejmě velký problém. I unavený kůň je pořád kůň.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Já bych jenom poprosil, pane poslanče, abyste se zdržel nějakých osobních invektiv, a tohle se mi k tomu trošku blížilo. Pane poslanče Zahradile, …

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Já jsem nikoho nejmenoval, jestli chcete, tak můžu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Nechci. Pane poslanče Zahradile, vy souhlasíte bezvýhradně s panemsenátorem Štětinou nebo vůbec?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Především považuji za půvabné, jakým způsobem pan kolega Ransdorf jakousi dovednou přesmyčkou odvedl pozornost od toho problému s přívlastkem komunistický a s propagací komunistických symbolů k ODS. Já myslím, že my máme v této zemi a v této části Evropy velmi specifickou zkušenost s komunismem, která možná chybí, nebo zcela určitě chybí některým západním státům, které těch padesát let prožily na západ od železné opony, a jsem přesvědčen, že zpochybnění těch slov, adjektiv, přívlastků typu komunistická nebo používání komunistických symbolů, že by věci prospělo. Že by se nejednalo o likvidaci konkurence, o které hovoří pan poslanec Ransdorf, ale že by se jednalo především o to, aby se komunistická strana zcela jasně postavila k tomu, co se tady odehrávalo před rokem 89. Já totiž dodnes nevím, jak se k tomu komunistická strana přesně staví, já slyším něco jiného od pana Ransdorfa, něco jiného říká pan Filip, nynější předseda, něco jiného říkal pan Grebeníček, bývalý předseda, něco jiného si můžete přečíst v Haló novinách, tam bohužel v poslední době jsem byl svědkem celé řady článků, které až adorují, až oslavují některé prvky toho režimu, který tady byl před rokem 89, takže abych to uzavřel, já se domnívám, že kdyby se komunistické straně znesnadnilo nebo dokonce znemožnilo používání toho přívlastku komunistický, a o tento symbol se tady jedná především, a kdyby se znemožnilo používání komunistických symbolů, že by to komunistickou stranu donutilo k tomu, aby konečně vyložila karty na stůl. A mimochodem, poslední věta, já jsem velice rád, že pan poslanec Ransdorf tady konečně začal hovořit o levici jako o celku, tedy o sociální demokracii a komunistech, já myslím, že to činí naší politickou scénu velmi přehlednou, protože tyto dvě strany skutečně v poslední době spolu spolupracují velmi nebývalou měrou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
A abych byl zcela konkrétní, já vám dám slovo, pane poslanče, šestého října tohoto roku prošla Senátem novela trestního zákona, která navrhuje výslovně zakázat propagaci komunismu a nacismu pod hrozbou trestu až osmi let vězení. Směřuje do sněmovny. Jak by měli, nebo jestli to víte, jak budou hlasovat o této novele vaši straničtí kolegové-poslanci?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Myslíte stranické kolegy z ODS nebo stranické kolegy, nebo kolegy ve smyslu Poslanecké sněmovny?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Ne, ne, ne, myslím samozřejmě stranické kolegy z ODS.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Myslím si, že ti to samozřejmě podpoří, stejně jako jsem si zcela jist, že sociální demokracie plus KSČM to nepodpoří.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak, se můžeme zeptat.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Takže, já teď bych asi měl se k tomu vyjádřit. Za prvé bych chtěl říct, že já diferencuji i mezi členy ODS. Nemyslím si, že třeba kolega Zahradil bude stejně jako pan Benda velebit Pinocheta a nebudu z tohoto důvodu, když tedy jeden nebo vícero stoupenců ODS nebo členů ODS má podobný názor, to přičítat stále straně. Za druhé chci říci, že se mění i v čase vyjádření některých vašich lidí. Já si pamatuju, že když se volil prezident republiky, tak vám hlasy komunistům nesmrděly a …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Ne, počkejte, ne, pane poslanče, tady opakujete ohrané …

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Moment, nechte mě vyjádřit, neskákejte mi do řeči.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
No, já vám budu skákat do řeči, protože to je moje práce, pane poslanče.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Neskákejte mi do řeči, protože já potřebuju …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Vy mně neskákejte do řeči, tu debatu řídím já.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Dobře, ale vy mně znemožňujete, abych …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Poslouchejte moje otázky, ne to není pravda.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
… dovedl do konce argument, který je, myslím, velmi relevantní, a to je …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Myslíte o podpoře prezidenta?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Ne, to je, to je to, že pan Topolánek, který teď velmi vehementně podporuje všechny tyto iniciativy, v době, kdy se volil prezident republiky, přišel, protože tehdy podepsal podobnou výzvu, přišel za našimi lidmi a omluvil se za to a slíbil, že podobné věci se už nebudou konat. Prostě oni se chovají naprosto účelově a ta účelovost je dneska dána tím, že jim hrozí porážka ve volbách, a proto …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak, já vám zopakuju téma tohoto bloku, pane poslanče, bavíme se o iniciativě Zrušme komunisty.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
To naprosto souvisí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
A moje poslední otázka, která byla vznesena na pana poslance Zahradila, byla otázka, která se týká novely trestního zákona, která jde ze Senátu do sněmovny. Tak já tu otázku zopakuji. Jak budou hlasovat, jestli to víte, vaši straničtí kolegové ve sněmovně?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Mí straničtí kolegové ve sněmovně, to znamená poslanci KSČM, budou samozřejmě proti této iniciativě a důvodů je …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Proti této novele.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Důvodů je samozřejmě víc, protože například je to plivnutí do hrobu těm komunistům, kteří položili životy v boji proti fašismu. Směšování těchto dvou věcí je obludnost, protože každý třetí komunista položil v zápase proti fašismu život.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Proti tomu se musím …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane poslanče, neskákejte do řeči.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
A za druhé chci říci, že je to pikantní od lidí, kolega Zahradil by tady měl přiznat, že v jeho frakci v Evropském parlamentu jsou lidé, kteří když se hlasovalo o holocaustu, tak osmnáct poslanců CDU a CSU pro tuto rezoluci nehlasovalo. Tito lidé na druhé straně nám dávají morální lekce, teď když pan Brock dělal zprávu o konci druhé světové války, byla to velice široká diskuse k tomu, tak se pokusil přepsat dějiny, ale na druhé straně lidé z jeho vlastní frakce pro rezoluci o holocaustu nehlasovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane poslanče.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Mohu reagovat na mnoho z toho, co řekl pan poslanec Ransdorf, vezmu to po řadě, ta rezoluce Evropského parlamentu, o které hovoříte, nebyla podpořena hlasy poslanců ODS, protože souhlasím s tím, že v ní byly různé neprokázané nebo diskutabilní skutečnosti.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
To je pravda, ano.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Za druhé, pokud jde o tu starou záležitost nebo několik let starou záležitost s podporou nebo nepodporou komunistů v prezidentských volbách, to víte pouze vy, komu jste dali své hlasy, nebo nedali. A já obdivuji vaší jistotu nad tím, jak to dovedete dobře spočítat. Mimochodem, pane poslanče, vy jste tehdy pro Václava Klause hlasoval jako pro prezidentského kandidáta, nebo ne?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Já jsem nehlasoval ani pro pana Klause, ani pro pana Sokola, ale mohu vám říci, že …

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
A vy víte pozitivně, že vaši kolegové …

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
… vaši vyjednavači byli velmi aktivní a pan předseda Topolánek se doslova plazil před našimi vyjednavači.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak, a teď mi, prosím, oba řekněte, jakou tato nebo tyto historky mají relevanci ke dvěma novelám trestního zákona, které se …

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Mají, protože to ukazuje, ukazuje morální profil české politické scény.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Já vám to samozřejmě …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak dobře, tak se můžeme shodnout na morálním profilu a znovu se ptám, jakou relevanci to má k tomu, že mezi Senátem a sněmovnou teď putují dvě novely trestního zákona, které se týkají snahy postavit minimálně komunistické symboly mimo právní rámec?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Relevanci, relevanci to samozřejmě nemá žádnou. Já jsem považoval za nutné na tuto věc zareagovat, protože pan poslanec Ransdorf jí otevřel. Já bych ji tady neotevíral. Podle mého názoru je legitimní zabývat se tím, zda některé symboly, některé názvy neslouží samy o sobě jako evokace nebo dokonce obhajoba předlistopadového režimu, který tady byl před rokem 89, já si tu otázku velmi vážně kladu, nejsem sám, myslím si, že si jí kladou desítky tisíc lidí v tomto státě a jsem přesvědčen, že pokud by se používání těchto symbolů znesnadnilo nebo dokonce znemožnilo, pak by v žádném případě nešlo o omezení politické soutěže, tato strana pod jakýmkoliv jiným názvem může působit dále a uvidíme, uvidíme, uviděli bychom, zda by byla schopná oslovit stejné procento voličů jako nyní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane Ransdorfe.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Kde vy nebo pan Topolánek nebo pan Štětina nebo Mejstřík berete morální právo se povyšovat nad stanovisko třeba bývalého disidenta Walesy, který před nedávnem i v českém tisku publikoval názor, že komunisté jsou dnes jiní a buďme rádi, že v Číně vládnou komunisté, že jsou tam reformy, které jsou racionální, protože jinak by svět zaplavila nestabilita. Kde berete, řekl bych, morální právo se povyšovat nad soud třeba takového Dientsbiera, který v době, kdy tady byl režim, který se zaštiťoval socialismem a komunismem, a ono to tak nebylo reálně, tak byl perzekuován, a to …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Já tu otázku použiji, kde berete to morální právo, pane poslanče?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
To morální právo mi samozřejmě dává těch několik desetiletí toho, co se tady odehrávalo před rokem 1989, velmi bych poprosil, abych nebyl spojován nebo aby ODS nebyla spojována s pane Dientsbierem, nevím, proč jste tuto přesmyčku udělal, respektive vím.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Ne, protože on …

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Protože se zase pokoušíte odvést pozornost někam jinam.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Ne, ne, ne.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
A za třetí musím trvat na tom, že komunisté v některých zemích se možná změnili, komunisté v České republice se buďto nezměnili, nebo se změnili příliš málo na to, abychom se nemuseli zabývat tím, zda jim neodebrat možnost používat určitých symbolů.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Já si myslím, že …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane poslanče, pane poslanče, poslouchejte mě chvíli.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
… o KSČM víte velmi málo, víte velmi málo a citace, kterou …

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Poslední věc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Dovolíte, pane Zahradile?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
… tady provedl pan Štětina v tom televizním expozé, ta je naprosto směšná. Vychází z nepochopení našich programových dokumentů, z jejich špatné četby a ze zkreslování fakt.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Ano, to je obvyklá výmluva.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Myslím, že naši diváci si dokumenty mohou nalézt.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Já ještě musím říct …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Dovolíte, pane Zahradile?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
My jsme se distancovali oproti jakémukoliv zneužívání moci, vůči používání mocenských prostředků pro politické cíle, my jsme udělali jasnou dělící čáru už v roce 89.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Mocenských prostředků pro politické cíle?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
V roce 89 jsme se distancovali od těchto praktik a omluvili jsme se československého lidu. Kdo to nevidí, lže.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak, pane poslanče, dovolíte, my tady spolu, myslím, tuhle tu debatu, a já se vás na to ptám už asi rok a půl znovu a znovu, není vyloučeno, že se vnitrostranická debata někam posunula. Uvažuje vůbec KSČM uvnitř při svých debatách o tom, že by nějakým způsobem změnila svůj název nebo symboly? Je to vůbec téma dne?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Pane redaktore, opět to svědčí o tom, že informace prosakují v žurnalistické sféře velmi omezeně. U nás tato diskuse byla několikrát, poprvé byla otevřena na jaře 1990 tehdejším předsedou Adamcem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane poslanče, odpovězte na mojí otázku.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Opakovala se třikrát a vždycky se to rozhodlo …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Ptám se teď na konci roku 2005.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Rozhodlo se to demokratickým způsobem, referendem a jednáním sjezdu. Neuvažujeme o změně názvu, bylo by to směšné, hloupé a neodpovědné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak, děkuju. Vaše reakce, pane poslanče?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Na tohle už reagovat nebudu, ale ještě se musím ohradit proti jedné věci, kterou tady pan poslanec Ransdorf řekl a kterou považuji za velmi vážnou. Já se ohrazuji proti tomu, abyste tady nějakým způsobem vzbuzoval dojem, že si já nebo kdokoliv jiný neváží obětí v boji proti fašismu. Ať to byli komunisté nebo nekomunisté, všech, kteří položili život v boji proti fašismu, si vážíme stejně, ale to nemá nic společného s tím, o co, o čem jednáme nyní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
To znamená ono zřetězení v té novele, to znamená propagace komunismu a nacismu, tak to vám nevadí?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Nezabíhejme v tuto chvíli do historie, já si ostatně myslím, že pan poslanec Ransdorf by tady mohl …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Já nezabíhám, to je podzim 2005.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
By tady mohl, by tady mohl sám, neboť je velmi vzdělán v historických vědách, připomenout paralely mezi nacistickým a komunistickým režimem, připomenout dokonce spolupráci mezi stalinským a hitlerovským režimem, a mohli bychom se tady o tom bavit velmi dlouho. Skutečností je, že tady byly dva totalitní systémy …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Jinými slovy, vám to nevadí.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Pane kolego Zahradile.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Počkejte, pane poslanče.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Skutečností je, že každý z nich byl sice trochu odlišný a postavený na trochu jiných základech, ale ty výsledky, to znamená autoritářství, nesvoboda, útlak a miliony mrtvých, ty byly v obou případech stejné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Rozumím, poslední reakce.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Jmenujte mi, pane kolego Zahradile, jediný fašistický režim, jediný, který by udělal rehabilitaci obětí vlastních nezákonností, který by udělal v tomto směru sebekritiku, který by udělal nějaké rehabilitační kroky, jmenujte mi jediný takový fašistický režim, abych se dotkl jenom jedné drobné věci, která ty dva systémy bude odlišovat?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Ale pane poslanče, nejsme tady ve škole, takže já vám na tyto otázky odpovídat nebudu.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Ne, mě stačí jeden stát, jeden režim, který byste tady uvedl.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
Já pouze tvrdím, že formulace tak, jak je použita v tom návrhu a tak, jak jste jí citoval, …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Na to jsem se ptal.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
——————–
… není nic, s čím by se dalo nesouhlasit, já s tím naopak souhlasím.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
A taky mi jmenujte jediný fašistický režim, který by …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane poslanče, dovolíte?

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
… se hlásil k hodnotám racionalismu a humanismu v Evropě?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Znovu, znovu bych apeloval na to, že od otázek jsem tady já.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Já si myslím, že právo řídit to máte, ale také se máme držet tématu, o které jde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Držíme se tématu – iniciativa Zrušme komunisty. Já jsem se ho držel velice.

Miloslav RANSDORF, poslanec Evropského parlamentu /KSČM/
——————–
Vy jste ho otevřel v širších souvislostech, pane redaktore.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
To je šalamounská odpověď. Pojďme k dalšímu tématu.