Zakázat dnes komunistickou stranu? „To se mělo udělat hned po revoluci“

Odpovědi na otázky známe, ale zapomínáme

 

Ondřej Šanda, Kaplice

 Souhlasím s Ivanem Mánkem z klubu PTP-VTNP a současně se senátorem Strany Zelených Jaromírem Štětinou, že KSČM by měla být zakázána. Komunistický režim byl režim zločinný a KSČM se od něj nedistancovala.

 

Václav Polák

Přesvědčil mne Ivan Mánek, zatímco Vojtěch Filip napadá navrhovatele na zrušení názvu, aniž by se několika větami omluvil nebo distancoval od reálné politiky, kterou prosazovali jeho předchůdci a jíž zůstal věrným stoupencem. Často se uvádí, že zrušením názvu se ještě nic nezmění, neboť tam zůstanou stejní lidé. Nedivím se však žádnému postiženému, který si prožil za bývalého režimu své, že ho provokuje už samotný název. Nejen, že následníci předchozího režimu se od něho nedistancovali ani nezměnili svůj program, ale všechny zločiny mlčky schválili a bezpráví znovu obhajují. Nedovedu pochopit, jak se s programem strany ztotožňují členové KSČM, kteří začali soukromě podnikat a členstvím v té straně se neobávají, že mohou opět o „svůj“ podnik přijít a ještě jim může být spíláno, že se stali škůdci strany, jak se stalo i malým živnostníkům při převzetí moci.

Bohužel, nebyla­li KSČ(M) zakázána hned po revoluci, nyní se zdá, že už je trochu pozdě, neboť poslanci žijí již zcela jiným životem, než se ubírá chápání prostých lidí – jejich voličů. Různí-li se poslanci v politických názorech, pak při hlasování o platech a imunitě prokazují obdivuhodnou shodu.

 

Jiří Pešek, Č. Budějovice, předseda OK PTP-VTNP

Výbor Okresního klubu Svazu PTP v Č. Budějovicích považuje za svou povinnost reagovat na Duel otištěný ve vašem listu dne 4. února t.r.

Zastupujeme zhruba 200 členů našeho klubu, bývalých „vojáků“, postižených komunistickou totalitou. Doporučujeme soudruhu poslancovi Filipovi, aby se seznámil s životopisy našich členů, kterým jeho rodná strana většinou ublížila nejen v znemožnění rozvoje jejich vzdělání, ale i v dalším životě po propuštění z vojenských táborů nucených prací. Pamatujeme si řadu úmrtí, sebevražd a vážných zdravotních poškození s trvalými následky. Za to se jim nikdo nikdy neomluvil. Proto vítáme konfrontaci, při které nemají naši bolševičtí soupeři žádnou šanci, neboť za ně mluví jejich celá historie.

 

Miloslav Hrubant

Plně stojím za stanoviskem pana Ivana Mánka zakázat komunistickou stranu jako zločineckou organizaci, která se negativně podílela na vývoji ČR. Patřím ke generaci, která si musela prožít 5 let německého socialismu a 40 let komunismu, vzhledem k načasovanému historickému vývoji.

Nebudu opakovat zločiny komunismu, vše správně popsal pan Mánek. Já osobně pokládám komunismus za daleko zločinnější a zvrhlejší než nacismus. Komunisté mučili a vyvražďovali vlastní český národ, kdežto Němci vůči nám byli jiné krve. To je na komunismu zákeřné a zvrchlé.

Tam, kde jsme dnes se slabou korunou a ekonomikou, pokleslou morálkou a pokřiveným viděním sociální politiky, na což nejvíce žehrají voliči komunistů, vás zavedli za 40 let právě oni a jejich předkové. Před 2. světovou válkou jsme patřili mezi nejvyspělejší demokratické státy Evropy, světa, s nejsilnější ekonomikou a měnou.

 

Vladimír Vápeník, Lišov

Stoprocentně mě přesvědčil Ivan Mánek. Jeho argumentace má logiku. To, o čem mluví zákon č. 198/935 b), prožil na vlastní kůži. I já se ptám, pokud existuje takový zákon, který říká, že KSČ byla zločinná organizace, která porušovala lidská práva a svobody občanů, proč stále existuje její pokračovatelka? A kdo jsou lidé, kteří ji volí. I já mám svou neblahou osobní zkušenost.

 

RNDr. Václav Šulista, Drahotěšice

V Duelu z 4. února zvítězil naprosto přesvědčivě Ivan Mánek. Jeho protějšek totiž neměl žádné argumenty. Je prostě směšné, když komunisté mluví o lidských právech, které vždy jen pošlapávali a když právník nebere v úvahu platný zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/93 Sb). Komunisté jsou nepoučitelní, naprosto jim chybí pokora a vyjádření lítosti a omluvy nad miliony mrtvých a týraných. Kam vstoupili, tam zničili ekonomiku, kulturu a morálku, zaseli zmar a nenávist. Když odmítají alespoň změnit svůj současný název, doporučuji jim alespoň přidat to (b), kterým se honosila jejich sovětská bolševická matka VKS(b). A ještě k závěru soudruha poslance: Hitler byl dobrým žákem bolševiků v oboru koncentračních táborů a represe proti skupinám obyvatel. Byl také Stalinovým smluvním partnerem při parcelování Polska a okupaci pobaltských států. Nacismus znamenal rasovou nenávist a holokaust, bolševismus nenávist třídní a potlačování všech lidských práv. Pamětníkům obou systémů je nemožno lhát. P.S. Na současném stavu preferencí komunistů v našem státě mají vinu i sdělovací prostředky. Např. knižní, filmová a nakonec televizní podoba Švandrlíkových Černých baronů znevažuje osudy desetitisíců mladých mužů zahnaných do vojenských táborů nucených prací – PTP. Co to bylo opravdu PTP, ví málokdo. Před posledními volbami jsme vám za náš Okresní klub PT – VTNP v Č. Budějovicích poslali článek „Lhát se nemá aneb ještě žijí pamětníci“. Ve vaší redakci byl přijat s pochopením, ale neotištěn. Proti všem formám zrůdných totalit se musí bojovat bez přestání, neboť jinak hrozí nebezpečí recidivy.

 

Karel Matějka, Soběslav

Samotný zákaz strany, hesel a symbolů bez potrestání darebáků a zločinců je k ničemu. KSČ – byla mafiánsko zločinecká organizace. Její členové měli být postaveni před řádné soudy.

 

František Fořt, Milevsko

Jednoznačně mne přesvědčil Ivan Mánek všeobecně známými fakty. Je nehorázné, když se Filip ohání ústavou a Listinou základních práv a svobod! To už neví, že ji komunisté porušovali, kdy se jim zachtělo a kdy se jim to hodilo při pronásledování občanů? Na právníka má hrozně chabou paměť. Je vidět, že už jim otrnulo. U moci by byli znovu stejní jako tehdy. Změny nejsou schopni.

 

Jiří Smahel, Křemže

Velice mě pobouřila úvaha pana poslance, nebo soudruha poslance za KSČM Vojtěcha Filipa (nevím, jak dotyčného poslance oslovit) ze dne 4. února t. r., ve které se odvolává na 5. čl. Ústavy ČR; listinu lidských práv a svobod a na mezinárodní právní ochranu svobody politického přesvědčení a organizovanosti.

Kdy podobné zákony a mezinárodní práva a úmluvy dodržovala KS, když byla u moci a její představitelé rozhodovali o osudech ostatních spoluobčanů?

Tato organizace, která se považuje, a neskrývá to, za nástupce bývalé KSČ měla být zakázána již v roce 1990.

Položím dvě otázky. Většina z nás zná odpovědi, ale již je pozapomněla, nebo z pohodlnosti či jiného malicherného důvodu se odpověďmi nezabývá.

Otázka č. 1. Jaký je rozdíl mezi fašistickou a komunistickou organizací?

Odpověď: žádný Odůvodnění: Z historie i současnosti (u nás i ve světě) víme, byla-li u moci kterákoli z těchto dvou organizací, vždy docházelo k neoprávněnému zatýkání, mučení a popravám určitých skupin lidí, kteří se stali nepohodlnými z jakéhokoliv důvodu.

Otázka č. 2. Jaký je rozdíl mezi fašistikým koncentračním táborem a komunistickým táborem nucených prací?

Odpověď: žádný Odůvodnění: V obou těchto druzích táborů byli nevinní lidé nuceni k otrocké práci, mučeni nebo zabíjeni.

Když se Hitler v 30. letech minulého století připravoval k uchopení moci, prohlásil: od komunistů se musíme ještě mnoha věcem naučit. Skutečně mnoho věcí se fašisté od komunistů naučili a ještě vylepšili.

Vzpomeňme na pompéznost oslav všech sjezdů, různých výročí ap. Po vzoru pionýru a komsomolu vznikaly německé organizace Hitlerjugend a další. Po vzoru komunistických táborů nucených prací vznikaly fašistické koncentrační tábory.

Toto je můj osobní názor a věřím, že všichni lidé, kteří s mým názorem a rozhořčenou odpovědí panu poslanci souhlasí, přidají svůj hlas ke zrušení a zakázání všech komunistických, fašistických a neonacistických stran.

 

Lukáš Musil, Č. Budějovice

Nikdo z pánů mě nepřesvědčil. Od počátku u nás KS zneužívala poctivosti milionů občanů, věřili jí. Vrcholem bylo působení v 50. létech, kdy komunisté ničili elitu našeho národa, hrdiny domácího i zahraničního odboje. Tuto skutečnost nesmíme nikdy zapomenout. KS působila vždy a všude jako rozkladný element. Stačí připomenout KS ve Francii, která svým působením v prvních letech 2. světové války měla za následek zhroucení francouzské armády a celé „západní fronty“, po jejímž otevření bolševici poté tolik volali a na kterou tak zoufale čekali. Nicméně si myslím, že nyní, 15 let po revoluci, se silnou voličskou základnou je příliš pozdě KSČM zrušit. „Zničit“ ji však můžeme účastí ve volbách a volbou demokratických stran.

 

***

 

Z DRUHÉ STRANY

 

Stanislav Sedláček, Sepekov

Přesvědčil mě pan Filip, protože logicky zdůvodňuje, proč by se neměla KSČM zakázat.