Z VAŠICH DOPISŮ

Jen trapné figurky

Senátoři, cestovatel Štětina a revolucionář Mejstřík, zvolení mizivým počtem občanů, se svojí zviditelňovací kampaní rozhodli úspěšně zakotvit v »přístavu zapomnění«.
Jejich pomatená kampaň může skutečně oslovit jen jim podobné duchovní kolosy. Komunismus, pokud se nemýlím, ovlivňuje stále nejvyšší počet lidí na této planetě. Stačí jen s mapou v ruce pohlédnout na takového ekonomického a politického obra, jako je lidová Čína, dále Vietnam, Kubu… Silný vliv stále mají KS v Japonsku, celé západní Evropě, Střední a Jižní Americe, Rusku… Takže koho chtějí tito, zcela jistě nějakým způsobem myšlenkově unavení a bezvýznamní senátoři zahánět do kouta? Jejich trapnost, koneckonců už přes 150 let dokazuje učení filozofa tisíciletí K. Marxe a B. Engelse. Kolem dějin totiž nikdy neotáčí nějaké figurky, ale skutečně jen geniální myšlenky a široké masy lidí. To by jistě bývalý, díky protekcím, často světem putující aktivní komunista a byvší snaživý svazácký funkcionář, měli dobře vědět. Nu což, ať se vydovádí! Každý přece vždycky dělá jenom to, co umí.
Jaroslav NEDBAL, Plzeň