Vznik komise pro posouzení ústavnosti KSČM

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Předsedou nové senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM se stalJaromír Štětina. V tajné volbě dnes dostal čtyřicet šest z padesáti devíti hlasů. Štětina vznik komise navrhl a byl jediným kandidátem na jejího předsedu. Komise má mimo jiné posoudit, zda Komunistická strana Čech a Moravy dodržuje zákon o sdružování v politických stranách a je v souladu s ústavou. Hostem ve vysílání Radiožurnálu teď je senátor zvolený zaStranu zelených Jaromír Štětina, dobrý večer.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda komise pro posouzení ústavnosti KSČM /SZ/
——————–
Dobrý večer.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Pane senátore, proč by měla senátní komise posuzovat, zda KSČM dodržuje zákon o sdružování v politických stranách a je v souladu s ústavou?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda komise pro posouzení ústavnosti KSČM /SZ/
——————–
Protože se objevuje stále více důvodných podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy ústavu porušuje.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Podle vás tedy dohled, který dělá ministerstvo vnitra, není dostatečný?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda komise pro posouzení ústavnosti KSČM /SZ/
——————–
Já si myslím, že nezaškodí, když se na to podívají i zákonodárci svým pohledem. Skutečně těch relevantních podezření přibývá u nejrůznějších osobností našeho veřejného života. Jeden z posledních byl například bývalý prezident Václav Havel, který nedávno řekl: „My jsme si mysleli, že se reformují a oni to neudělali. A proto si myslím, že je třeba sbírat validní důvody, proč je rozpustit.“ Když už to říká dokonce i pan Václav Havel, tak je to jistě minimálně na zamyšlení.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Více úhlů pohledu určitě neuškodí, ale na druhou stranu, jaká je síla senátní komise, co se bude dít případně dál, pokud dojdete k ortelu, že KSČM nefunguje v souladu se zákony České republiky?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda komise pro posouzení ústavnosti KSČM /SZ/
——————–
Senátní komise může dojít ke dvoum závěrů, buďto dospěje k tomu, že KSČM je stranou ústavní, tak se potom rozpustí a její činnost pokračovat nebude. Pokud dospěje k závěru, a bude to dlouho trvat, to je proces mnoha měsíců, a usoudí, že Komunistická stran Čech a Moravy porušuje ústavu, tak se musí potom postupovat podle zákona. Ta senátní komise nemá vůbec žádnou pravomoc, leč zjišťovací, informativní a iniciační. V případě, že by komise došla k závěru a měla důkazy toho, že skutečně ta důvodná podezření jsou oprávněná, tak poté se musí postupovat podle zákona a podle zákona o sdružování politických stran. A tam je jasně napsáno, jakým způsobem se strany ruší. Rozhodnutí o tom rozpuštění strany může vydat nejvyšší správní soud, a to na popud buď prezidenta republiky nebo vlády. To znamená, že žádná komise nemůže nikoho rušit, může nanejvýš informovat o tom, že  se tady ústava ze strany nějaké partaje porušuje.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Teď trochu konkrétněji. Chcete prověřit podezření, podle něhož KSČM porušuje ústavu v pasáži o politických stranách. Ústava připouští existenci jen těch stran, které odmítají násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Podle vás tomu tak u komunistů v jejich oficiálních materiálech není?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda komise pro posouzení ústavnosti KSČM /SZ/
——————–
Ano, vy jste právě citoval článek pět první hlavy české ústavy, která skutečně říká, že hnutí nebo politická strana, která se neodřekne násilí, nepatří do našeho politického systému. A těch symptomů je celá řada. Komunistická strana podle mě, a já jsem jenom jeden z členů té komise, porušuje tento článek hned dvakrát, vzhledem ke své minulosti i vzhledem ke své budoucnosti. Ona je, a říká to sama, následkyní Komunistické strany Československa. Nikdy se nezřekla násilí Komunistické strany Československa. Vezměte si poslední dokumenty šestého sjezdu, které ještě platí, a tam je jasně napsáno: „My se omlouvat nebudeme.“ A já jsem nenašel nikde, že by byly odsouzeny zločiny KSČ. Co se týče do budoucna, samozřejmě v plánech komunistické strany není napsáno: „Vezměme kalašnikovy a pojďme ty buržuje vystřílet a nastolme diktaturu proletariátu.“ Tam je to samozřejmě skryto v tom, že považují za základní pilíř své činnosti, zdůrazňuji praxe, učení Karla Marxe. Přečtěte si Marxův manifest, to je jedna výzva k násilí a použití zbraní za druhou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik je přesvědčen o tom, že pokud komise bude pracovat nestranně, musí potvrdit, že KSČM pracuje v souladu s českým ústavním pořádkem. Obává se ale, že někteří senátoři nebudou objektivní. Můžete tuto jeho obavu, pane senátore, vyvrátit?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda komise pro posouzení ústavnosti KSČM /SZ/
——————–
Samozřejmě, že nemůže říkat pan Kováčik nic jiného, než říká. Já nevím, proč by měla být předpojatá, ta komise. Byla ustanovena podle paritního    zastoupení jednotlivých stran v Senátu, to znamená, že jsou tam zastoupeny, byly osloveny všechny kluby, všechny kluby kandidovaly své členy a sociální demokracie například mezi ně nepatřila. Sociální demokracie se například dnes zdržela hlasování, když byli členové komise voleni.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Říká předseda nové senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČMJaromír Štětina, díky a na slyšenou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor, předseda komise pro posouzení ústavnosti KSČM /SZ/
——————–
Děkuju vám, na shledanou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Po telefonních linkách teď zdravím i senátora zvoleného za KSČM Vlastimila Balína, i vám příjemný večer.

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
Vám taky a posluchačům zejména.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Poslouchal jste slova senátora Jaromíra Štětiny?

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
S netrpělivostí a řekl bych přímo s dojetím. Škoda, že není videoprojekce, abyste viděl tu slzu v mém oku.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
K čemu podle vás komise bude, jakou má pravomoc?

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
No, já se obávám, že druhá komora českého parlamentu se trošku vloupala do činnosti naprosto jiných orgánů, orgánů činných v trestním řízení. Když jsem poslouchal kolegu Štětinu, tak se obávám, že on se snaží vystupovat v čtyřjediné roli vyšetřovatele, státního zástupce, soudce a nakonec vykonavatele trestu. A říkám, o té videoprojekci, kdybyste viděl plamenný pohled při schvalování této záležitosti u dotyčného Senátu, tak se mi zdálo, že to bylo obráceno, že ten první gard bylo nejdřív toho vykonavatele trestu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Může komise v programových a dalších dokumentech KSČM najít něco, kvůli čemu by mohla být její činnost zakázána?

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
Podle mého názoru nemůže, ale nepochybuju o tom, že pan Štětina určitě se bude snažit něco najít, protože on vám dokonce ocitoval článek číslo pět hlavy první ústavního zákona, ale ocitoval ho velmi, velmi zkomoleně. Protože ten hovoří o tom, že politický systém je založen na svobodném, dobrovolném vzniku volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Z této dikce on naprosto podle mého názoru kontraproduktivně vyvodil, že KSČM se pomalu takto chová.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Ani vy ani váš senátorský a stranický kolega Eduard Matykiewicz členy komise nejste, proč?

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
No, to je druhý čertovo kopýtko. Hovořilo se o paritním zastoupení, hovořilo se o klubech, my samozřejmě pět zástupců za stranu v Senátu nemáme, čili nárok na klub nemáme, ale jestliže se hovoří o paritě, pak si myslím, že ta parita by měla být i na ty nezařazené. A já se vám přiznám, já jsem si trošku tajně myslel na předsedu této komise, aby byla objektivní.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Komunisté hodlají práci komise tedy alespoň pozorně pozorovat a sledovat. Jak se to bude projevovat v praxi?

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
Myslíte to sledování?

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
To pozorování práce komise.

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
Pozorování, no, my budeme mít stejně jako ta komise na to pozorování pouze těch třináct dnů, chcete-li možná i třináct nocí, ale já zůstávám klidný, protože i to zaměření činnosti dočasné komise, když, já nevím, jestli to máte v ruce, ale my jsme druhého listopadu schválili, že má mít jedenáct členů, dneska se schvalovalo pouze devět. A zajímavá je ta dikce činnosti, kde se říká, že komise prozkoumá, zda Komunistická stran Čech a Moravy řádně dodržuje paragraf 4 zákonu o sdružování a tak dále. A ten paragraf říká – vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí za a), za b), za d), za c), za d), tak, když to vezmu na tu dikci, řádně dodržuje paragraf číslo čtyři, tak už dopředu toto zadání predikuje to, že my prostě jako KSČM se takto chováme. A to je pro mě naprosto nepřijatelná, takováto dedukce.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
——————–
Říká senátor zvolený za KSČM Vlastimil Balín, díky a na slyšenou.

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
Taky, na shledanou.