Vzdělání a proaktivní přístup klíčem k úspěchu

Autor: Jakub Černý

Datum: 25.09.2016

Nepochybný astronomický začátek podzimu příjemně narušil teplý poslední zářijový víkend a účastníci konference Kam kráčí Evropa? se s chutí nechali přírodou utvrdit v marných nadějích, že bezstarostné léto stále pokračuje. Jen neradi se s chladnými večerními hodinami smiřovali s přicházejícím podzimem, stejně jako se Evropa, reprezentovaná Evropskou unií, nerada smiřuje s podzimem rusko-evropských vztahů. Alespoň takový je obecný závěr konference pořádané Jaromírem Štětinou, členem Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu.

Jako centrální bod víkendových diskuzí a workshopů se okamžitě zhmotnily mlhavé evropské hodnoty, o něž se však Evropa musí opřít, chce-li si i nadále zachovat své místo ve světě jakožto ostrov svobody, prosperity a bezpečí – nechce-li ztratit schopnost být vzorem pro zbytek světa.

Možná v historické Třebíči si účastníci konference s odkazem na nevídaně klidnou třebíčskou židovskou historii uvědomili, že Evropa je civilizačním okruhem, kterému se do vínku slila antická touha po vědění a vzdělání, římský cit pro právo a spravedlnost a křesťanská víra v hodnotu lidského života a v solidaritu s bližními.

Možná zde nalezli shodu nad evropskými hodnotami, které Evropa musí začít programově bránit a prosazovat, a to jak v hustých řadách migrantů, tak především v hlavách a srdcích Evropanů. Evropa potřebuje získat zpět svou sebedůvěru, což nelze bez uvědomění si, co je to Evropa; co to znamená být Evropanem – být svobodným člověkem.

Uvědoměním si sebe sama evropská cesta nekončí, ale začíná. Evropa musí hájit svůj nejcennější výdobytek – lidská práva, především pak svobodu slova – ale zároveň musí zakročit proti relativizaci pravdy. Jasná shoda napříč různým věkem účastníků panovala na obecném řešení hrozeb plynoucích z proruské a zároveň protievropské propagandy, jež nahlodává evropskou soudržnost, zasévá nejistotu, sváry a uvolňuje prostor plíživé nesvobodě.

Ideová válka probíhá na webu, na sociálních sítích, odehrává se EU přímo pod nosem, a Evropa není navzdory všemu svému bohatství a lidskému vzdělanostnímu potenciálu schopna (či ochotna) aktivní obrany ani proti evidentní lži.

Střelbou do vlastních řad účastníci konference vyzvali k vystoupení z názorových bublin, k převzetí zodpovědnosti i jedinci, spolky a politickými stranami a k přechodu do aktivní ofenzivy; k financování aktivit čelících lživé propagandě všude ve veřejném prostoru. K příkladu dobré praxe posloužily principy projektů Kremlin Watch či Demagog.cz.

Tak jako nám ve škole nabité znalosti pomohou nepodlehnout falešné naději, že konec září je nepochybným podzimem. Ať se počasí tváří sebepřívětivěji, víme, že přijde zima. Stejně tak nás právě školní vzdělání musí naučit rozlišit pravdu od lži, rozeznat hodnotu informace a smysl elementárních evropských hodnot; identifikovat podzim a přicházející zimu, abychom na ni byli připraveni, zmírnili její projevy a nakonec znovu přišlo jaro.