Výzva „Chceme klidně spát“

Senátor Štětina dnes Palachově náměstí osobně podpoří iniciativu „Jsem pro radar“.
Senátor Štětina chce také klidně spát

Výzva „Chceme klidně spát“ – otevřený dopis zákonodárným zástupcům ČR

 

 

Vážení,

v těchto dnech uplyne 40 let od srpnové okupace Československa roku 1968 vojsky Varšavské smlouvy, kdy byla naše země přepadena na rozkaz vládců Kremlu. Tehdy jsme na vlastní kůži zažili, co znamená bezmoc národa, který není dostatečně připraven na svou obranu. Letos v srpnu se podobná situace odehrála v Gruzii, na jejíž suverénní území vtrhla ruská vojska. Znovu jsme tak mohli vidět, že před bezohledným a dostatečně silným agresorem žádnou zemi neochrání pouhé mezinárodní právo či protestní prohlášení jakkoli významných politiků či mezinárodních organizací, že proti gaunerům může skutečnou ochranu poskytnout jen odpovídající a akceschopná vojenská síla, bez které se všechny dohody a smlouvy stávají pouhým cárem papíru, dospěje-li útočník k přesvědčení, že se mu může agrese vyplatit.

Jakožto Iniciativa PRO zasazující se za vybudování obranné radarové základny v České republice Vás proto se vší naléhavostí vyzýváme, abyste svým hlasem podpořili schválení příslušných mezistátních smluv s USA. Obzvláště pak s ohledem na osud příštích generací Evropanů, jimž především může protiraketová obrana v kritických momentech poskytnout neocenitelnou službu a zajistit klidný spánek. Nezopakujte znovu chyby politiků 20. století, kteří tváří v tvář hrozbám nacismu a komunismu jen nezodpovědně čekali a doufali, že nepřítel se neuchýlí k použití síly. Na vlastní kůži jsme tehdy přece zažili, že sebelépe znějícím slibům nelze věřit, jsou-li skutečné záměry útočníka jiné. Myslete proto především na budoucnost! Nikdo dnes přesně nedokáže odhadnout, jak se budou vyvíjet světové bezpečnostní hrozby! Není náhodou, že Rusko dnes představuje nejhlasitějšího odpůrce našeho nezadatelného práva na sebeobranu!

Pokud se však stále domníváte, že radarová základna obranyschopnost naší země ani našich přátel a spojenců neposílí a nehodláte pro smlouvy o vybudovaní radarové základny hlasovat, odpovězte prosím na následující otázku: Jakou alternativu nabízíte?

 

S přáním všeho dobrého

Iniciativa PRO

 

V Praze dne 15. srpna 2008