Vystoupení Jaromíra Štětiny na plenárním jednání Evropského parlamentu k bodu Severní Korea

Pane předsedající, zdůrazňuji, že se v Severní Koreji porušování lidských práv dopouští režim komunistický. Znovu zdůrazňuji, je to režim komunistický, tento režim ohrožuje nejen korejský poloostrov, ale i budoucnost demokracie ve světě včetně Evropy. Upozorňuji, dámy a pánové, že se komunisté snaží o novou internacionalizaci komunismu. Například Komunistická strana Čech a Moravy se netají svou ambicí stát se frontmanem mezinárodního komunistického hnutí a vytvořit něco jako novou komunistickou internacionálu. Jejich silným partnerem jsou právě komunisté severokorejští, kteří se mezinárodních jednání komunistů v Praze pravidelně účastní.