Vystoupení Jaromíra Štětiny k výsledkům vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015 a vrcholné schůzky G20 ve dnech 15.–16. listopadu 2015

Pane předsedající, listopadový summit ve Vallettě byl důležitým precedentem v tom smyslu, že konečně začal uprchlickou krizi řešit ve spolupráci se státy Africké unie a zabývat se tak podstatou celého problému.

Jak summit konstatoval, je podstatné zabývat se sociálně ekonomickým rozvojem Afriky, podporovat tamní stabilitu, mír a budování právních států. Toto jsou nutná, avšak dlouhodobá řešení. Krize je ale v plném proudu právě teď, a proto potřebujeme také opatření okamžitá. Měli bychom si uvědomit, že příliv uprchlíků je nemožné zastavit. Lidé vždy udělají vše, co je v jejich silách, aby své rodiny uchránili před občanskou válkou a násilím. Proto bychom měli naše úsilí zaměřit na kontrolu přílivu uprchlíků.

Prvním krokem by mělo být zabránění dalším úmrtím uprchlíků ve Středozemním moři. Evropská unie musí vytrvale bojovat proti organizovaným pašeráckým sítím. Operace EU Sophia, jejíž úkolem je právě rozbití pašeráckých operací, je proto správným krokem. Proto také musíme vytvořit podmínky pro to, aby získání azylu v Evropské unii bylo možné pouze ve specializovaných centrech ve třetích zemích, jako je například to, které nedávno zřídila Evropská unie v Turecku.